คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รับตรง จำนวน 40 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2565 ( รับตรงรอบที่ 2) DEK ’65
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 พ.ค. 65 นี้
สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ งานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 081-635-2536 E-mail: information@bkkthon.ac.th
“การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.65 เป็นต้นไปจนครบจำนวนรับ”
รายละเอียดการรับสมัคร https://admission.bkkthon.ac.th/index.php?mod=reg&pid=21

Leave a Reply

Your email address will not be published.