สรุปบทสำรวจกิจกรรมหน้าเสาธงควรทำอะไรดี แบบสำรวจความเห็นจากชุมชน Eduzones

          กิจกรรมหน้าเสาธงเป็น เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนทุกแห่งถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานอีกทั้งเป็นกิจกรรมแรกเริ่มก่อนที่จะไปเข้าสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน กิจกรรมนี้จะเป็นการเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ การอบรมโดยครูเวรประจำวันหรืออาจมีกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมแตกต่างกันไปของแต่ละโรงเรียน

          จากผลการสำรวจผ่านเฟสบุ๊กแฟนเพจ Eduzones โดยเก็บข้อมูลภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565  จำนวนทั้งสิ้น 62 คอมเมนต์ พบว่ามีการแสดงความคิดเห็นเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.ยกเลิกกิจกรรมทั้งหมด

         คิดเห็นส่วนใหญ่จะมีความคิดให้ยกเลิกกิจกรรมนี้ออกไปเพราะเห็นว่ากิจกรรมนี้ไม่มีความจำเป็นต้องมีหากมีการแจ้งข่าวสารก็สามารถใช้เป็นคาบโฮมรูม การพบครูที่ปรึกษาแทนเพราะเป็นการสื่อสารโดยตรงของครูกับนักเรียนอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพมากกว่าการนั่งฟังรวมกันทั้งโรงเรียน อีกประเด็กหลักโรงเรียนส่วนใหญ่มีการตากแดดขณะทำกิจกรรมหน้าเสาธงซึ่งไม่มีความจำเป็นที่นักเรียนจะต้องไปตากแดดและการตากแดดนี้ไม่ได้เป็นการฝึกความอดทนแต่อย่างใด

ตัวอย่างความคิดเห็น

– “ยกเลิกไปเลยครับ สมัยนี้มันมีวิธีสื่อสารกับนักเรียนได้ดีกว่าการที่มายืนตากแดดฟังครูบ่น(แต่ครูอยู่ในร่ม555) เข้าแถวหน้าห้องเรียนก็ได้ ฝนตกแดดออกเด็กๆก็ไม่ลำบาก”

– “ยกเลิกกิจกรรม หน้าเสาธงนั่นแหละ อันดับแรก”

– “ควรยกเลิก กิจกรรมหน้าเสาธงไปเลยครับ แล้วเปลี่ยนเป็นคาบโฮมรูม พบครูที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่วนการเคารพธงชาติ”

– “ไม่ควรมีครับ​ เอาเด็กไปตากแดดก่อนเรียน​ทุกเช้าไม่ช่วยเพิ่มพลังแห่งการเรียนรู้​อะไร​ ออกไปทางทำลายด้วยซ้ำ”

– “แดดสมัยนี้ 7 โมงเช้าก็แรงมากๆแล้ว เอาเวลาทำกิจกรรมหน้าเสาธงไปเลื่อนเวลาเข้าเรียนดีกว่าค่ะ รถติดน้อยลงเพราะเวลาจะเหลื่อมกับคนทำงาน แถมเด็กได้พักผ่อนเพียงพอ”

2.ยกเลิกกิจกรรมบางส่วน

          ความคิดเห็นยกเลิกกิจกรรมบางส่วนคือมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสม มีกิจกรรมที่จำเป็นเท่านั้นเช่น เคารพธงชาติ ร้องเพลงมาร์ชของโรงเรียน ข่าวสารที่มีความสำคัญที่จำเป็นต้องแจ้งกับนักเรียนเป็นต้น

ตัวอย่างความคิดเห็น

– “ในความคิดของผมนะครับ ลดบางกิจกรรม หรือปรับเปลี่ยนวิธีการครับ เช่นแบบเรื่องการมาเข้าแถวเพื่อเคารพเพลงชาติ อาจจะปรับเปลี่ยนมาเป็น concept ที่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถยืนตรงเคารพเพลงชาติได้และตามความสมัครใจของนร.ครับ”

– “หน้าเสาธง วัตถุประสงค์จริงๆ คือ แสดงกิจกรรมรักชาติ และ กิจกรรมทางศาสนา ผมว่า เคารพธงชาติและสวดมนต์ แค่นั้นก็พอครับ เสร็จแล้วเดืนเข้าชั้นเรียนเลย”

– “ยกเลิกกิจกรรมตรวจทรงผม เสื้อผ้า ถุงเท้า ยันรองเท้า”

– “ควรมีแค่อาทิตย์ละครั้ง หรือ 2 สัปดาห์ครั้ง และมีไว้แจ้งข่าวสารที่สำคัญต่อ นร เช่น ทุนการศึกษา ถ้าไม่มีอะไรจำเป็นก็ให้เด็กทำกิจกรรมในห้องเรียนไปดีกว่า”

– “มีการเคารพธงชาติ เเละร้องเพลงมาร์ช รร. งดสวดมนต์ เเผ่เมตตา พี่น้องเคารพกัน”

3.ไม่ยกเลิกกิจกรรม

          ไม่ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากว่าเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะหลงลืมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3สถาบันหลักชองชาติ จึงควรมีกิจกรรมหน้าเสาธงนี้ไว้

ตัวอย่างความคิดเห็น

– “กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนยกย่องชมเชย ชื่นชม ควรกระทำ ถ้าไม่ทำกิจกรรมหน้าเสาธงแล้วจะไปทำตอนไหน”

– “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 3สถาบันหลักชองชาติ หมดกันละ แล้วจะเหลืออะไรน่อ ประเทศไทย”

          จากผลการสำรวจประเด็นหลักเรื่องกิจกรรมหน้าเสาธงควรทำอะไรดีไหนกันบ้าง  ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายในบางความคิดเห็นมาจากประสบการณ์โดยตรง ท้ายสุดการเข้าแถวหน้าเสาธงนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆ สำหรับเด็กนักเรียนมากน้อยขนาดไหนและสามารถวัดความอดทนได้จริงหรือไม่ แล้วพวกคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.