“มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล” เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรีสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64-31 ม.ค. 65

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล” เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรีสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา-ปริญญาตรี โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565

โดยทุนเรียนฟรีแบ่งออกเป็นแต่ละระดับชั้น ดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 1,000 บาท/ปี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3,000 บาท/ปี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3,500 บาท/ปี

ระดับปวช. จำนวน 7,000 บาท/ปี

ระดับปวส. (อุตสาหกรรม) จำนวน 14,000 บาท/ปี

ระดับปวส. (สาขาอื่นๆ) จำนวน 9,000 บาท/ปี

ระดับปริญญาตรี จำนวน 12,000 บาท/ปี และ

ระดับปริญญาตรี จำนวน 15,000 บาท/ปี

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ >>> www.tiscofoundation.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *