“จุฬาฯ” ที่1ประเทศ “สวนสุนันทา” แชมป์ราชภัฏ 14 สมัย “มทร.อีสาน” ครองที่ 1 ราชมงคล ม.รังสิต ยังที่1 ม.เอกชน จากอันดับ Webometrics Ranking July2021

“จุฬาฯ” ยังครองที่ 1 ประเทศ “สวนสุนันทา”  ยังยืนแชมป์ราชภัฏ 14สมัย “มทร.อีสาน” ครองที่ 1 ราชมงคล ด้านม.รังสิต ยังที่1 ม.เอกชนอีกครั้งจากอันดับ Webometrics Ranking Universities:  July 2021Edition 2021.2.0 beta

…………………………………………………………………………………………

Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำเดือนกรกฎาคม  2021 แล้ว ในเวอร์ชั่น July 2021Edition 2021.2.0 beta
ผลการจัดอันดับดูได้ที่ http://www.webometrics.info/en
ผลการจัดอันดับในประเทศไทย http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

หมายเหตุ: -ข้อมูลนี้ยังเป็น Edition 2021.1.0 beta ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง

……………………………………………………………………………………….

จุฬาฯยังยืนที่ 1 ประเทศไทย 

อันดับรวมมหาวิทยาลัยของประเทศไทย จุฬาฯยังยืนที่ 1 ไว้ได้อีกครั้ง อยู่ในอันดับที่536 ของโลก โดยมี มหิดล เป็นอันดับ 2 อยู่อันดับ 595 ของโลก ส่วนที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่อันดับ 765 ของโลก โดยมี 20 อันดับของประเทศไทยดังนี้

1 Chulalongkorn University
2 Mahidol University
3 Chiang Mai University
4 Khon Kaen University
5 Kasetsart University
6 Prince of Songkla University
7 Thammasat University
8 Naresuan University
9 King Mongkut’s University of Technology Thonburi
10 Suranaree University of Technology
11 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
12 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
13 Asian Institute of Technology Thailand
14 Suan Sunandha Rajabhat University
15 Srinakharinwirot University
16 Burapha University
17 Mae Fah Luang University
18 University of Phayao
19 Walailak University
20 Rangsit University

……………………………………………………………………..

สวนสุนันทาแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 สมัย 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ”มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”ยังครองความเป็นอันดับ 1 ไว้ได้เป็นครั้งที่ 14 อยู่ในอันดับที่ 14 ของประเทศ จากเดิมอันดับที่ 15 ของประเทศ และอันดับ 1826 ของโลก ดีขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมาถึง 80 อันดับ (เดิมอยู่อันดับ 1906 )

การประกาศผลครั้งนี้ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัดด้วยกัน คือ 1 ด้าน VISIBILITY คือจำนวนการเชื่อมโยงจากลิงค์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย 50%  ด้านที่ 1  นี้ มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศ โดยม.เกษตรศาสตร์ เป็นอันดับที่ 1  ด้านที่ 2 OPENNESS คือ จำนวนการ citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar 10% ด้าน openness นี้  มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 22 ของประเทศ และด้านที่ 3 EXCELLENCE คือ จำนวน papers และการ cited papers ที่อยู่ในฐานข้อมูล scimago (ตั้งแต่ปี 2015-2019) 40% ด้าน excellence มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 22 ของประเทศ

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

8.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

9.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

10.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

………………………………………………………………..

มทร.อีสานแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ในกลุ่มนี้อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ครองอันดับ 1 อยู่ที่ 25 ของประเทศ

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

…………………………………………………………………….

ม.รังสิต ที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยรังสิต” อยู่ในอันดับที่ 20 ของประเทศ

1.มหาวิทยาลัยรังสิต

2.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

4.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

6.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

7.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

9.สถาบันวิทยสิริเมธี

10.มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด

หลักการจัดอันดับ 
การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info

ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรือ อื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย

ผลการจัดอันดับจากตัวชี้วัดแต่ละด้าน

การประกาศผลครั้งนี้ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัดด้วยกัน คือ 1 ด้าน VISIBILITY คือจำนวนการเชื่อมโยงจากลิงค์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย 50%   ด้านที่ 2 OPENNESS คือ จำนวนการ citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar 10% และด้านที่ 3 EXCELLENCE คือ จำนวน papers และการ cited papers ที่อยู่ในฐานข้อมูล scimago (ตั้งแต่ปี 2015-2019) 40%

จัดอันดับด้าน VISIBILITY

จัดอันดับด้านOPENNESS

จัดอันดับด้าน EXCELLENCE

ที่มา -http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published.