ศธ.ศึกษาความเป็นไปได้ให้ นร.กลับมาเรียนแบบ on site

ล่าสุด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช เปิดเผยว่า ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น ศธ.ได้ดำเนินการหาแนวทางเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนในลักษณะ on site โดยมีการหารือร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถึงมาตรการ safety zone in school เป็นระยะๆ

พร้อมทั้งมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ โดยมาตราการนี้จะมีการดำเนินการในลักษณะแซนบล็อก มีการจำกัดบุคคลเข้าออกโรงเรียนอย่างชัดเจน และจะมีการคัดกรองโดยใช้วิธี Rapid Antigen test และดำเนินการในโรงเรียนที่มีความพร้อมเท่านั้น

ซึ่งมาตรการในลักษณะนี้ทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการในโรงเรียนพักนอนไปแล้ว อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถดำเนินการได้ และยังคงต้องเรียนในรูปแบบออนไลน์อยู่ก็ต้องมีการปรับให้นักเรียนได้เรียนรู้มิติทางสังคมมากขึ้น รวมถึงมีการกำชับครูไม่ให้สอนที่ต่อเนื่องจนเกินไปด้วยเนื่องพบนักเรียนประสบปัญหาออฟฟิศซินโดรมจากการนั่งเรียนที่ต่อเนื่องมากเกินไป

โดยครูอาจต้องปรับเปลี่ยนมีการแทรกกิจกรรมระหว่างเรียนด้วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนการวัดและประเมินผล นั้น ทาง สพฐ. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กำลังดำเนินการขอความเห็นชอบจากกรรมการอีกครั้งเพื่อหาข้อยุติร่วมกันว่านักเรียนสามารถรวมตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องรู้มาวัดและประเมินผลร่วมกันได้หรือไม่

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-https://www.facebook.com/AtHearNews/?_rdc=1&_rdr

Leave a Reply

Your email address will not be published.