7 สาขาอาชีพแห่งอนาคตตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ EP.7 : สาขาอาชีพแม่พิมพ์

สวัสดีค่ะทุกคน พี่ ๆ ทีมงานเอ็ดดูโซนจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสาขาวิชาทั้ง 7 ซึ่งเป็นสาขาอาชีพแห่งอนาคตตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 ที่ทาง ครม. มีมติให้เป็น 7 สาขาที่ต้องการพัฒนากำลังคนและเป็นสาขาอาชีพที่จำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ ได้แก่ 1.สาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน 2.สาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3.สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4.สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 5.สาขาอาชีพอาหารและเกษตร 6.สาขาปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน และ 7.สาขาอาชีพแม่พิมพ์ ในวันนี้ก็เดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้ว เป็นไงกันบ้างคะ จากที่อ่านมาแล้ว 6 อีพี นับว่ามีหลากหลายหลักสูตร แต่ละหลักสูตรก็มีความน่าสนใจทั้งนั้น เลือกเรียนไม่ถูกกันเลยทีเดียว และใน EP. 7 สาขาอาชีพแม่พิมพ์ ก็เป็นอีกสาขาที่น่าสนใจมาก ๆ  น้อง ๆ บางคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือบางคนอาจจะมีข้อสงสัยกันว่าสาขาอาชีพแม่พิมพ์เรียนไปทำไม มีความจำเป็นมากแค่ไหน ทำไมต้องจัดอยู่ในแผนพัฒนากำลังคน งั้นเราไปไขข้อสงสัยกันเลยค่ะ

สาขาอาชีพแม่พิมพ์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เพราะวิวัฒนาการเหล่านี้แทรกซึมอยู่ในชีวิตของมนุษย์ในทุกตารางการใช้ชีวิตเทคโนโลยีเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตมีความสะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ดังนั้นสาขาอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงมีความน่าสนใจในการศึกษาต่อ เพราะจะต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต และยังเป็นสายงานที่ขาดตลาดอีกด้วย เมื่อเรียนจบไปมีงานทำแน่นอน แถมยังมีเงินเดือนสูงอีกด้วย แต่ว่าสาขาวิชาชีพแม่พิมพ์เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง จบแล้วทำงานด้านไหนดี มีมหาวิทยาลัยที่ไหนเปิดบ้าง อย่ามัวรอช้า ไปดูกันเลย

 

สาขาอาชีพแม่พิมพ์

สาขาอาชีพแม่พิมพ์เรียนอะไรบ้าง ?

สาขาอาชีพแม่พิมพ์นี้คืออีกสาขางานหนึ่งของสาขาวิชาเทคนิคการผลิต เรียนเกี่ยวกับการทำแม่พิมพ์ทุกชนิด ตั้งแต่แม่พิมพ์ทำด้วยมือไปจนถึงการเขียนแบบออกแบบผลิตด้วยคอมพิวเตอร์CNC (Computer Numerical Control) เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทำงานโดยการโปรแกรมเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ น้อง ๆ จะต้องเรียนรู้เรื่องของวัสดุศาสตร์ทั้ง โลหะการ โพลีเมอร์ และวัสดุต่างๆ แต่ถ้าอยากมีอนาคตที่สดใสในเส้นทางนี้ ต้องมีความชอบด้านการออกแบบ การวาดภาพ (Drawing)

ในช่วงชั้นปีที่ 1 จะต้องมาเรียนปรับพื้นวิชาช่างพื้นฐานก่อน เช่น เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น งานฝึกฝีมือ วัสดุช่างอุตสาหกรรม งานวัดละเอียด งานเครื่องมือกลเบื้องต้นเพื่อให้ได้รู้จักเครื่องจักรกลพื้นฐานก่อน จากนั้นค่อยมาลงละเอียดในงานแม่พิมพ์ แม่พิมพ์โลหะ หมายถึง แม่พิมพ์ปั๊ม ลองนึกถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆ หรือชิ้นส่วนยานยนต์ในลักษณะแผ่นที่เป็นโลหะ การขึ้นรูปมักจะมาจากแม่พิมพ์โลหะทั้งสิ้น เรียกว่า “Mold” จากที่กล่าวมานั้น เป็นการเรียนที่เน้นการปฏิบัติจริง คือจะต้องลงมือปฏิบัติการใช้เครื่องจักรกลต่างๆมากมายเช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจียระไนงานกลม เครื่องเจียระไนงานราบ เครื่องเจาะเป็นต้น จะต้องศึกษาทฤษฏี วิธีการใช้งาน การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แล้วลงมือปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อันนี้สำคัญมาก สาขาวิชานี้นี้จะสอนใช้เครื่องแบบ manual(ควบคุมการทำงานงานโดยคน)

หลังจากนั้นก็เรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ (ควบคุมการทำงานโดยโค้ดทางคอมพิวเตอร์ หรือตัวเลข ควรมีความแม่นยำสูง เพราะเครื่องจักรกลมีราคาสูง)ต่อมาก็เรียนเกี่ยวกับด้านการออกแบบ ซึ่งจะครอบคลุมหลายด้าน เช่นออกแบบชิ้นส่วนมาตรฐานของอุตสาหกรรมทั่วไปออกแบบเครื่องจักรกลที่นักศึกษาคิดค้นขึ้นเอง เป็นต้น

นอกจากสาขาแม่พิมพ์โลหะแล้วยังมีอีกสาขางานหนึ่งที่อยู่ในสาขาวิชาเดียวกันที่น่าสนใจคือ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อันนี้ตัวแม่พิมพ์เป็นโลหะ แต่จะเป็นการฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามแบบ ลักษณะแม่พิมพ์แบบนี้จะเป็นแนวนอน สามารถทำงานในแผนกออกแบบ เขียนแบบ สร้าง ซ่อมบำรุง หรือตรวจสอบคุณภาพ

 

สาขาอาชีพแม่พิมพ์จบไปแล้วทำอาชีพอะไร ?

– วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือกล แม่พิมพ์พลาสติกและขึ้นรูปโลหะในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกซ์โดยออกแบบและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

– วิศวกรประจำอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

– วิศวกรประจำอุตสาหกรรมงานหล่อ

– วิศวกรอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

– วิศวกรอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

– นักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์

– วิศวกรฝ่ายผลิต

– วิศวกรด้านงานวิจัยและพัฒนา

– วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

– วิศวกรควบคุมระบบเครื่องจักรและกระบวนการผลิต

 

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาแม่พิมพ์

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก

– สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

เป็นยังไงบ้างคะน้อง ๆ กับสาขาอาชีพแม่พิมพ์ ได้เห็นกันแล้วใช่ไหมเอ่ย กับหลักสูตรที่เกี่ยวกับสาขาอาชีพแม่พิมพ์ ซึ่งสาขาวิชานี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรม ทั้งแม่พิมพ์โลหะและพลาสติก ชอบในระบบเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยต่าง ๆ หรือน้อง ๆ คนไหนอยากเป็นวิศวกรก็สามารถเรียนสาขานี้ได้ ซึ่งหลักสูตรนี้ก็จะมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไปตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กำหนด แต่ละหลักสูตรก็จะมีจุดเด่นเฉพาะตัว น้อง ๆ สามารถนำจุดเด่นทั้งหมดนี้ มาพิจารณาในการเลือกวิชาชีพที่จะศึกษาต่อ และแน่นอนว่าสาขาอาชีพทั้ง 7 สาขาตามกรอบคุณวุฒิที่พี่ ๆ ได้นำมาแนะนำน้อง ๆ นั้น เป็นสาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการและเมื่อเรียนจบไปมีงานรับรองแน่นอน และสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นสาขาวิชาชีพไหน ใช่สาขาวิชาชีพที่น้อง ๆ สนใจหรือเปล่า อย่าลืมติดตามข่าวสารกันนะคะเด็ก ๆ หากน้อง ๆ คนไหนอยากรู้ว่า 7 สาขาอาชีพแห่งอนาคตตามกรอบคุณวุฒิมีอะไรบ้างสามารถเช็กได้ที่

EP.1 สาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน คลิก 

EP.2 สาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คลิก

EP.3 สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คลิก

EP.4 สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ คลิก

EP.5 สาขาอาชีพอาหารและเกษตร คลิก

EP.6 สาขาปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงาน คลิก

EP.7 สาขาอาชีพแม่พิมพ์ คลิก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.