Popup
1511 . รับตรง TCAS รอบที่5 ม.แม่ฟ้าหลวง 2...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง TCAS รอบที่5 ม.แม่ฟ้าหลวง 2561
 • มหาวิทยาลัย :
  • แม่ฟ้าหลวง
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 18 มิถุนายน 61 - 06 กรกฎาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
1512 . รับตรง TCAS รอบ 5 : รับตรงอิสระ ม.บ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง TCAS รอบ 5 : รับตรงอิสระ ม.บูรพา 2561
 • มหาวิทยาลัย :
  • บูรพา
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 27 มิถุนายน 61 - 10 กรกฎาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
1513 . รับตรง TCAS รอบที่5 สาขาวิชานวัตกรร...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง TCAS รอบที่5 สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สจล. 2561
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 02 กรกฎาคม 61 - 14 กรกฎาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
1514 . คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 16 กรกฎาคม 61 - 26 กรกฎาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • GAT / PAT
  • สัมภาษณ์
1515 . รับตรง เพิ่มพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มห...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง เพิ่มพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 5)
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • เภสัชศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 17 กรกฎาคม 61 - 26 กรกฎาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
1516 . รับตรง วิทยาลัยดุสิตธานี รอบที่ 2 ต...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับตรง วิทยาลัยดุสิตธานี รอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561
 • มหาวิทยาลัย :
  • วิทยาลัยดุสิตธานี
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 กรกฎาคม 61 - 10 สิงหาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สอบตรง
  • สัมภาษณ์
1517 . รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลั...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 450  คน
 • โครงการ : รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2562
 • มหาวิทยาลัย :
  • ราชภัฏสวนสุนันทา
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 03 กันยายน 61 - 28 กันยายน 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
1518 . TCAS 62 รอบ 1: มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพร...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : TCAS 62 รอบ 1: มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • มหาวิทยาลัย :
  • ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 22 สิงหาคม 61 - 21 ตุลาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • เงื่อนไขคะแนน :
  • สัมภาษณ์
  • ผลงาน
1519 . รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะแพทย์,ทันตะ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะแพทย์,ทันตะ และเภสัชฯ รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต 2562
 • มหาวิทยาลัย :
  • รังสิต
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 ตุลาคม 61 - 14 พฤศจิกายน 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น 2560
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มีทุนหลายโครงการ!​วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลเปิดรับเรียนต่อป.ตรี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เรียนจบบรรจุเป็นข้าราชการ!เปิดให้40ทุนเรียนอุตุนิยมวิทยา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง รอบ 3 ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2560
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รับตรง รอบที่ 1 : Portfolio ในระบบ TCAS ม.มหิดล ปีการศึกษา 2561
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ​หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์สวนสุนันทาเปิดรับเรียนปริญญาเอก-ปริญญาโท
(วันนี้วันสุดท้าย)
- การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ระบบ #Portfolio ม.แม่ฟ้าหลวง
(เหลือเวลาอีก 28 วัน)
- การคัดเลือก สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย TCAS62
(เหลือเวลาอีก 29 วัน)
- การรับสมัครและสอบรอบที่ 1 p