Popup
31 . ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินแล...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 9
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 13 กุมภาพันธ์ 61 - 17 มีนาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
32 . ค่ายเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2 (2nd Y...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2 (2nd Young Chem Camp)
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 23 กุมภาพันธ์ 61 - 31 มีนาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
33 . ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 15 ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 15
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 24 กุมภาพันธ์ 61 - 24 มีนาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
34 . SUMEB Workshop ตอน กำเนิดศิลปิน ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : SUMEB Workshop ตอน กำเนิดศิลปิน
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 13 กุมภาพันธ์ 61 - 17 มีนาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
35 . ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแว...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (VET CAMP) ครั้งที่ 39
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 18 มีนาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
36 . “CMU Science Camp #37...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : “CMU Science Camp #37
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - 15 มีนาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
37 . ค่ายเอนวายแคมป์ ครั้งที่ 7 ตอน เสี่...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายเอนวายแคมป์ ครั้งที่ 7 ตอน เสี่ยงทายรัก(ษ์)นักสิ่งแวดล้อม
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 13 กุมภาพันธ์ 61 - 19 มีนาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
38 . RTANC OPEN HOUSE 2018 เปิดบ้านสานฝั...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : RTANC OPEN HOUSE 2018 เปิดบ้านสานฝันสู่พยาบาลทหารบก
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 12 กุมภาพันธ์ 61 - 24 มีนาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
39 . ค่าย ความฝันสู่เภสัชกร (Dream Camp)...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่าย ความฝันสู่เภสัชกร (Dream Camp) #12 RSU
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 09 กุมภาพันธ์ 61 - 13 เมษายน 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
40 . ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายนักรัฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 21 มกราคม 61 - 31 มีนาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคมครั้งที่13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ4มหาวิทยาลัย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 19
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายวิศวกรรมอาหาร ครั้งที่ 4 ม.เกษตรศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ขอเชิญชวนเยาวชนสมัคร FC BAYERN YOUTH CUP THAILAND 2017 ไปแข่งฟุตบอลที่เยอรมนี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- The Cutting Edge ปลุกฝันนักนิเทศฯ ม.กรุงเทพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Ace Brain & Memory Workshop (ABM)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Ace Get อังกฤษ พิชิต Goal (AGE)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เปิดบ้านวิทยาลัยแพทย์นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย YCP110 สร้างฝันปั้นสุดยอดนักขาย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สโมสรนักศึกษา ชวนน้องๆ ม.ปลาย ร่วมเปิดบ้านศิลปศาสตร์ สจล.
(วันนี้วันสุดท้าย)
- LA Open House KMITL เปิดบ้านภาษา ลาดกระบังฯ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- นิทรรศการแสดงผลงานสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.บูรพา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Arts Soc สังคมฯ คนอักษร ม.ศิลปากร
(วันนี้วันสุดท้าย)
- โครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 119 ตอน "ตะลุยแดนมังกร"
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย MATSE CAMP #1 PETRO & NANO ENGINEERING SILPAKORN
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย MUIE YOUTH CAMP ครั้งที่ 4
(วันนี้วันสุดท้าย)
- BIOengineering camp 9# รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี เรียนรู้วิศวกรรมชีวภาพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- NMU Openhouse : Find your own way 2018
(เหลือเวลาอีก 9 วัน)
- ค่าย Meddream ฝันเป็นหมอขอได้ไหม ครั้งที่ 17
(เหลือเวลาอีก 11 วัน)
- การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(เหลือเวลาอีก 13 วัน)
- ค่าย Pre BME ครั้งที่ 8
(เหลือเวลาอีก 142 วัน)
- ค่ายปั้นคนเป็นครู ครั้งที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครั้งที่ 6
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายมหิดล Electronic Youth Camp 2014 (EYC 2014) วิศวะไฟฟ้า นักอิเล็กทรอนิกส์
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายเยาวชนสู่วิศวกรรมเคมี Chem E.Camp ครั้งที่ 8
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 15 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่าย SPIE Workshop 2014 Nanotechnology จุฬาฯ
(หมดเขตรับสมัคร)
advertisement