Popup
31 . การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 19 กรกฎาคม 61 - 28 สิงหาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
32 . ค่าย Meddream ฝันเป็นหมอขอได้ไหม คร...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่าย Meddream ฝันเป็นหมอขอได้ไหม ครั้งที่ 17
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 07 กรกฎาคม 61 - 26 สิงหาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
33 . NMU Openhouse : Find your own way 2...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : NMU Openhouse : Find your own way 2018
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 10 กรกฎาคม 61 - 24 สิงหาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
34 . ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ 2018...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ 2018
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กรกฎาคม 61 - 31 กรกฎาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
35 . ค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ BEAM CAMP K...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ BEAM CAMP KMITL ครั้งที่ 3
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 กรกฎาคม 61 - 31 กรกฎาคม 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
36 . ค่าย Young Blood ครั้งที่ 8 ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่าย Young Blood ครั้งที่ 8
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 20 มิถุนายน 61 - 28 มิถุนายน 61
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ