Popup
181 . ให้ทุนด้านสะเต็มศึกษาแก่ครูและนักเร...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ให้ทุนด้านสะเต็มศึกษาแก่ครูและนักเรียนไทยไปประเทศญี่ปุ่น
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 60 - 15 มิถุนายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
182 . ให้ 300 ทุนนักเรียนประถมสังกัดกทม....
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ให้ 300 ทุนนักเรียนประถมสังกัดกทม.
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 05 มิถุนายน 60 - 12 มิถุนายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
183 . สกสค.เปิดให้ทุนหนุนโครงการสื่อนวัตก...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : สกสค.เปิดให้ทุนหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 60 - 30 มิถุนายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
184 . มีทุน!มจพ.รับเข้าเรียนต่อระดับบัณฑิ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : มีทุน!มจพ.รับเข้าเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา รอบ3
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 25 พฤษภาคม 60 - 19 มิถุนายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
185 . เปิดให้ทุนวิจัยทางโภชนศาสตร์-เภสัชศ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : เปิดให้ทุนวิจัยทางโภชนศาสตร์-เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • เภสัชศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 22 พฤษภาคม 60 - 31 กรกฎาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
186 . ให้ทุนเรียนดี 50% สาขาการสื่อสารการ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ให้ทุนเรียนดี 50% สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธุรกิจบัณฑิตย์
 • คณะ / สาขา :
  • นิเทศศาสตร์
 • เกรด : 3.00
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 พฤษภาคม 60 - 23 กรกฎาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
187 . สถาบันกันตนาเปิดให้ 50 ทุนเรียนปริญ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 50  คน
 • โครงการ : สถาบันกันตนาเปิดให้ 50 ทุนเรียนปริญญาตรี
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • นิเทศศาสตร์
  • คนตรีและการแสดง
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 17 พฤษภาคม 60 - 01 สิงหาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
188 . เปิดรับนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : เปิดรับนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก.รุ่นที่ 20
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤษภาคม 60 - 30 มิถุนายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
189 . เปิดให้ทุนวิจัยแลกเปลี่ยนด้านสังคมศ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : เปิดให้ทุนวิจัยแลกเปลี่ยนด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 พฤษภาคม 60 - 21 กรกฎาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
190 . กลุ่มไทยออยล์มอบทุนให้ระดับปวส.-ปริ...
วันนี้วันสุดท้าย
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : กลุ่มไทยออยล์มอบทุนให้ระดับปวส.-ปริญญาตรี
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : ไม่ระบุ - ไม่ระบุ
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- ทุน รับตรงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 58
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนธรณีวิทยาร่วมกับเซฟรอน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดมอบ87ทุนเรียน ป.ตรี เทคโนโลยี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มทร.ธัญบุรีเปิดรับป.โท-ป.เอก10คณะ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเด่นระดับปริญญามอบให้ทั้งในและต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ​TOSHIBA มอบ 15 ทุน ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ชวนครู-นักเรียน ประกวด Stop Motion ชิงทุนสสส.
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รัฐบาลไทยมอบทุน RTG Fellowships เรียนป.โท-เอกที่ AIT
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สถาบันขงจื่อมอบทุนไปเรียนระยะสั้น-ทุนป.ตรี-โทที่ประเทศจีน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเรียน 2 ปี ได้ 2 ปริญญา "ศศินทร์-วิศวฯจุฬาฯ" รับถึง16มี.ค.นี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.พายัพมอบทุน11ประเภทพร้อมรับนักศึกษาใหม่
(วันนี้วันสุดท้าย)
- คณะเศรษฐศาสตร์ มกค.เปิดมอบทุน UTCC Gold
(วันนี้วันสุดท้าย)
- บริติช เคานซิล เปิดมอบทุน IELTS ปี 2558
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เปิดมอบทุนเรียนป.ตรีจำนวนมากเริ่ม1มี.ค.นี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มช.มีทุนมอบให้นักศึกษากว่า2,100 ทุน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ซีพีแรม มอบ80ทุน โครงการ "เรียนฟรีมีรายได้"
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2558
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลนเปิดมอบให้ม.6-อุดมศึกษา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- 25ทุนรัฐบาลรัสเซียเรียนป.ตรี-เอกพร้อมทุนวิชาชีพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สสส.มอบทุนโครงการ“ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่”
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รวมทุนป.โท-ป.เอกมีให้เรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- รวมทุนระดับมัธยม-ปริญญา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.หอการค้าไทยมอบ 40 ทุน เรียนนิเทศศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- TOSHIBA มอบ 15 ทุน ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเด่นระดับปริญญามอบให้ทั้งในและต่างประเทศ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- มทร.ธัญบุรีเปิดรับป.โท-ป.เอก10คณะ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนเรียนต่อป.ตรีมีมอบให้ไม่จำกัดจำนวน
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เปิดแล้ว!ทุนรัฐบาลสิงคโปร์เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ทุนรัฐบาลอินโดฯให้ไปเรียนใน 13 สถาบันชั้นนำ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ยังมีเวลา!ทุนรัฐบาลตุรกีรับถึงสิ้นเดือนนี้
(วันนี้วันสุดท้าย)
advertisement