เปิดตัวเครือข่ายอุดมศึกษา พัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพ

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2567 ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวง พม. เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพ ผ่านโมเดลการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ. ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยโครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันของมหาวิทยาลัย 6 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการพัฒนาหลักสูตรสร้างทักษะเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการมีงานทำ ตั้งเป้ารับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรม-ฝึกงานรุ่นที่ 1 กว่า 300 คน โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Auditorium ชั้น อาคาร Knowledge Exchange (KX) ถนนกรุงธนบุรี กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *