มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ การรับสมัคร #TCAS66 รอบ 1 #portfolio

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ การรับสมัคร #TCAS66 รอบ 1 #portfolio
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ การรับสมัคร #TCAS66 รอบ 1 #portfolio

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ การรับสมัคร #TCAS66 รอบ 1 #portfolio

.

คณะที่เปิดรับสมัคร 22 คณะ

แหล่งที่มา :มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *