ผู้สูงอายุไทยจะใช้ชีวิตอย่างไรในสังคมยุคดิจิทัล พบคำตอบได้ในงาน “Inspired Research Talk” แรงบันดาลใจจากงานวิจัยสู่โอกาส 28 ก.ย.นี้

ผู้สูงอายุไทยจะใช้ชีวิตอย่างไรในสังคมยุคดิจิทัล โอกาสของผู้สูงอายุไทยกับการทำงานด้วยเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมีมากน้อยแค่ไหน พบคำตอบได้จากงาน “Inspired Research Talk” แรงบันดาลใจจากงานวิจัยสู่โอกาส ในหัวข้อ “ยังโอลด์ (Young-Old)… โอกาสบนโลกดิจิทัล” ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 17.00 – 19.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 3 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

– ฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ภาพรวมของสังคมสูงวัยกับเทคโนโลยีดิจิทัล” โดย ดร.นพ.ภูษิต ประคองสาย เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แรงบันดาลใจจากวิจัยสู่โอกาสผู้สูงวัยในสังคมดิจิทัล” โดย รศ.ดร.พนม คลี่ฉายา หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยฯ DIRU คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

– Inspired Research Talk โดยวิทยากรต่างรุ่นวัยในสาขาอาชีพต่างๆ จากหลากหลายแพลตฟอร์มออนไลน์มาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สูงวัยและเจนเนอเรชันเอ็กซ์ที่จะก้าวสู่ผู้สูงวัยบนโลกดิจิทัล

กำหนดการResearch Talk

Leave a Reply

Your email address will not be published.