มจธ. เปิดรับนักศึกษา ป.เอก “โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต 60 ปี” คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2565)

รับสมัครวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 – วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565

 

รายละเอียดการรับสมัคร : https://kmutt.me/Petchra-FOE165 

 สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.kmutt.ac.th  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 

โทร. 02-470-8425, E-mail: admission@kmutt.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.