สพฐ. ย้ำปี 65 โรงเรียนต้อง ‘ซ่อม เสริม สร้าง’ ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล — 25 พฤษภาคม 2565

สพฐ. ย้ำปี 65 โรงเรียนต้อง ‘ซ่อม เสริม สร้าง’ ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล — 25 พฤษภาคม 2565
สพฐ. ย้ำปี 65 โรงเรียนต้อง ‘ซ่อม เสริม สร้าง’ ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล — 25 พฤษภาคม 2565

 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เผย หลังจากผ่านการเปิดเรียนแบบออนไซต์มาครบ 1 สัปดาห์แล้ว พบว่าทุกฝ่ายร่วมมือกันในการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมาก โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกมาเน้นย้ำความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยขอความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทำหน้าที่ดูแลนักเรียนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นสังคม ร่างกาย เพื่อให้เด็กมาเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข พร้อมกับขอให้โรงเรียนดูแลค่าใช้จ่ายเป็นรายบุคคลด้วย ว่าเด็กและครอบครัวมีภาวะยากลำบากหรือไม่ เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

.

นายอัมพรกล่าวต่อว่า นอกจากนี้แล้วยังมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนว่าจะเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาส หรือขาดเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียน หรือเข้าไม่ถึงการศึกษาตลอด 2 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้อย่างไรบ้าง ในปีการศึกษา 2565 นี้ สพฐ.เน้นย้ำว่า จะเป็นปีแห่งการซ่อม เสริมและสร้าง โดยการซ่อม คือ ซ่อมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน ส่วนการเสริมและสร้าง คือ เสริมสร้างความรู้ให้นักเรียนที่มีศักยภาพ มีความสามารถพิเศษ โดยต้องต่อยอดให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่สนใจ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 จะต้องจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล

.

“ทั้งนี้ อยากให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับโรงเรียนทุกแห่ง และอยากให้โรงเรียนทุกแห่ง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน เพื่อรับทราบปัญหาของนักเรียนและจะได้จัดการเรียนรู้อยากมีประสิทธิภาพ ส่วนที่หลายคนกังวลเรื่องงบประมาณในจ้างครูอัตราจ้าง และครูธุรการ ว่าจะมีงบจ้างเพียงพอหรือไม่ ผมขอสื่อสารสร้างความเข้าใจว่าทุกอัตรา ทุกตำแหน่งที่มีคนครองอยู่ สพฐ.มีเงินเบิกจ่ายให้ครูอัตราจ้างเหล่านี้ ถึงเดือนกันยายน 2565 ส่วนการจ้างในปีถัดไปนั้น ขอยืนยันว่าหากลูกจ้างและพนักงานราชการทุกคนได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ก็จะมีงบประมาณในการเบิกจ่ายให้กับทุกคน” นายอัมพรกล่าว

.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.matichon.co.th/education/news_3364982

Leave a Reply

Your email address will not be published.