สรุป 3 กรณีหลังการประกาศผล TCAS65 & เรื่องการยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 ในระบบ #TCASรอบ3

📋 สรุป 3 กรณีหลังการประกาศผล TCAS65 & เรื่องการยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 ในระบบ #TCASรอบ3
.
พี่แฮนด์ขอสรุปเรื่องการ ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 TCAS65 ให้น้องๆได้ทำความเข้าใจล่วงหน้าก่อนนะครับ เพราะดูเหมือนเป็นปัญหาที่หลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ พี่แฮนด์เคยสรุปเรื่องขั้นตอนไปแล้ว โพสต์นี้จะมาบอกถึงที่จะน้องๆต้องทำในระบบ mytcas นะครับ
.
ประกาศผลครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 น้องๆสามารถพิมพ์ใบสมัครล่าสุด พร้อมทั้งดู ประวัติการยืนยันสาขาที่สมัคร และ ประวัติการชำระเงิน ที่ดำเนินการในช่วงเวลา การสมัครรอบที่ 3 แอดมิชชันได้ในช่วงเวลาที่ระบบเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ คือ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565
.
โดยระบบประกาศผลเพียงสาขาวิชาเดียวในอันดับที่ดีที่สุดที่น้องๆติด น้องๆสามารถทำการยืนยันสิทธิ์โดยเปลี่ยนใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ได้แค่ 3 ครั้ง! (นับจากการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP จากข้อความ SMS หรือ อีเมล ที่ลงทะเบียนไว้กับระบบ TCAS65)
.
เมื่อเข้าสู่ระบบจะแสดงทางเลือก ดังนี้
📌 กรณีที่1 ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ดีที่สุด (ลำดับที่ 1) น้องๆสามารถดำเนินการได้ 2 ทางเลือก คือ
1) ยืนยันสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
2) ไม่ใช้สิทธิ์ในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก
.
📌กรณีที่2 ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 2-10 น้องๆสามารถดำเนินการได้ 3 ทางเลือก คือ
1) ยืนยันสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ขอรับการประมวลผลในครั้งที่ 2
2) ขอรับการประมวลผลในครั้งที่ 2 โดยขอยืนยันสิทธิ์ในลำดับที่ได้จากการประมวลผลครั้งที่ 2
3) ขอรับการประมวลผลในครั้งที่ 2 โดยขอยืนยันสิทธิ์ในลำดับที่ได้จากการประมวลผลครั้งที่ 2
พร้อมกับขอยืนยันสิทธิ์ในลำดับที่ได้จากการประมวลผลครั้งที่1 กรณีไม่ติดในการประมวลผลครั้งที่ 2
3) ไม่ใช้สิทธิ์ในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ขอรับการประมวลผลในครั้งที่ 2
.
📌กรณีที่3 ไม่ผ่านการคัดเลือกในการประกาศผลครั้งที่ 1 น้องๆสามารถดำเนินการได้ 2 ทางเลือก
1) ไม่ขอรับการประมวลผลในครั้งที่ 2
2) ขอรับการประมวลผลในครั้งที่ 2 โดยขอยืนยันสิทธิ์ในลำดับที่ได้จากการประมวลผลครั้งที่ 2
.
⚠️ น้องๆที่ขอรับการประมวลผลในครั้งที่ 2 ระบบจะนำรายชื่อน้องๆมาประมวลผลและประกาศ ผลครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยระบบจะดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกให้โดยอัตโนมัติ (ติดแล้วคือยืนยันสิทธิ์ทันที ออโต้เลย)
.
⚠️ สำหรับน้องๆที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ไม่ใช้สิทธิ์และไม่ขอรับการประมวลผลในครั้งที่ 2 ระบบจะสรุปผลการดำเนินการของน้องๆตามที่น้องๆได้ยื่นความจำนง (ยืนยันสิทธิ์คือมีที่เรียน / ไม่ใช้สิทธิ์&ไม่ขอรับการประมวลผลในครั้งที่2 คือยังไม่มีที่เรียนไปต่อรอบ4 จ้า)
.
⚠️ สำหรับน้องๆที่ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ในระบบ (ปล่อยผ่าน ไม่เข้าไปทำอะไรในระบบ) ทั้งน้องๆที่ติด หรือ ไม่ติด ระบบจะถือว่าน้องๆไม่ขอใช้สิทธิ์เพื่อศึกษาต่อในรอบที่ 3 TCAS65
.
**❗️ สำคัญ❗️ ***
❗️ น้องๆต้องดำเนินการ ยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์ ให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 หากน้องๆไม่ดำเนินการใด ๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าน้องๆไม่ใช้สิทธิ์‼️
.
❗️ รอบนี้ระบบไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์หากน้องๆไม่ต้องการศึกษาต่อในสาขาที่ผ่านการคัดเลือก ให้เลือกไม่ใช้สิทธิ์หรือไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในการยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1
 
#dek65 #TCAS65 #Admission

Leave a Reply

Your email address will not be published.