จุฬาฯ ผงาดมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทย ปีที่ 3 ติดต่อกัน และ Top 16 ของโลกที่สร้าง Impact ต่อสังคมสูงที่สุด

            ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมสูง (SDGs Impact)  โดย THE Impact Ranking ปี 2022 ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างความภาคภูมิใจให้มหาวิทยาลัยไทยอีกครั้งด้วยการครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นปีที่สามติดต่อกัน และอันดับที่ 16 ของโลก จากมหาวิทยาลัย 1,524 แห่งทั่วโลก จาก 110 ประเทศ ซึ่งถือเป็นอันดับที่สูงที่สุดที่มหาวิทยาลัยไทยเคยได้รับ

            ผลงานที่โดดเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับตามเป้าหมายของ SDG มีดังนี้

            SDG 3 – Good Health and Well-being (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) ได้อันดับที่ 16 จาก 1,101 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 1 อันดับ

            SDG 9 – Industry Innovation and Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม)        ได้อันดับที่ 26 จาก 785 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 34 อันดับ

            SDG 14 – Life Below Water (ทรัพยากรทางทะเล) ได้อันดับที่ 26 จาก 452 มหาวิทยาลัย

            SDG 15 Life on Land (ระบบนิเวศบนบก) ได้อันดับที่ 16 จาก 521 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 34 อันดับ

            SDG 17 Partnerships for the Goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ได้อันดับที่ 10 จาก     1,438 มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 34 อันดับ

            ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE Impact Rankings 2022 สะท้อนถึงการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกด้าน SDGs Impact ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการในเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

………………

ที่มา -ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ

สุรเดช พันธุ์ลี  ผู้ส่งข่าว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.