นักวิจัยสวนสุนันทา สร้างนวัตกรรม “เม็ดปูนขาวสำหรับปรับสภาพดิน” คว้ารางวัลเหรียญทอง เวทีนานาชาติ ประเทศไต้หวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง จากผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ เม็ดปูนขาวสำหรับปรับสภาพดิน : CaOG : Calcium Oxide Granule for Soil Conditioner ในงาน 2021 International Innovation and Invention Competition (IIIC 2021) ซึ่งจัดขึ้นโดย Chinese Innovation and Invention Society และMoscow International Inventions and Innovative Technology Salon «ARCHIMEDES» LLC “InnovExpo” (Moscow, Russia) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ The Ambassador Hotel-Taipei ประเทศไต้หวัน โดยการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล กล่าวว่า “Calcium Oxide (CaO) Granules หรือ เม็ดปูนขาวสำหรับปรับสภาพดิน เป็นการแปรรูปปูนขาว (lime) หรือแคลเซียมออกไซด์ ที่เกษตรกรนิยมใช้ในการปรับสภาพดิน ให้เป็นผลิตภัณฑ์ในการปรับสภาพดินที่ใช้ในการปลูกพืชเพื่อตกแต่งบ้าน โดยนำปูนขาว ผสมกับ ทราย แป้งเปียก และเยื่อกระดาษเหลือทิ้ง นำมาผสมให้เข้ากันด้วยการตำ ซึ่งจะช่วยให้วัสดุผสมเข้ากันได้ดี มีความเหนียว สามารถขึ้นรูปได้ง่าย เมื่อแห้งจะมีความหนาแน่นส่งผลให้มีความแข็งแรง หลังจากนั้นนำมาขึ้นรูปด้วยการปั้นเป็นเม็ดกลม ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพดินที่ได้ มีคุณสมบัติช่วยปรับค่าความสมดุลของดินให้มีค่า pH ที่เป็นกลาง (5.5-6.5) ซึ่งใช้ปรับสภาพดินที่มีความเป็นกรดได้ดี ช่วยให้ธาตุอาหารพืชละลายได้ดี เพิ่มธาตุอาหารแคลเซียมและแมกนีเซียมให้แก่พืช ด้วยคุณสมบัติความเป็นด่างสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับปิดหน้ากระถางเพื่อช่วยรักษาความชื้นในกระถางต้นไม้ ลดการเกิดวัชพืชหน้าดิน และเพื่อความสวยงามได้อีกด้วย

นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ในการนำวัสดุธรรมชาติมาผสมผสานให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในการช่วยปรับสภาพดิน ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสถานการปัจจุบัน สามารถกักค่าความเป็นด่างเทียบเท่าปูนขาวปกติที่ค่า pH 12.00 และเมื่อนำไปใช้งานยังคงมีประสิทธิภาพตามคุณสมบัติของปูนขาวในการปรับสภาพดิน และช่วยลดการเกิดเชื้อรา มีน้ำหนักเบา ไม่กดทับหน้าดิน ที่สำคัญเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ซึ่งคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้เป็นวัสดุปรับสภาพดิน และเพิ่มธาตุอาหาร เช่น Ca และ Mg ให้กับดิน สามารถปิดหน้าดิน เพื่อความสวยงามของกระถางต้นไม้ หรือตกแต่งสวน ระบายอากาศ และอุ้มน้ำได้ดี เนื่องจากมีความพรุนในตัว ไม่มีสารเคมี และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเหมาะสมกับการปลูกพืช ตกแต่งสวน หรือเพื่อการตกแต่งบ้านได้เป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณครูช่างชัชวาลย์ สหัสสพาศน์ ครูช่างงานปูนปั้นสกุลช่างเพชรบุรี ในการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ที่ให้การสนับสนุนในการทำวิจัยและการประกวดในครั้งนี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : ข่าว
www.ssru.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *