มทร.ธัญบุรี เปิดรับทุกช่วงวัยเข้าเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ธนาคารหน่วยกิต) ระดับปริญญาตรี 41 หลักสูตร

มทร.ธัญบุรี รับสมัครเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้/ประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 ต.ค. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังรับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้ที่กำลังทำงาน ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

***คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
-ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา
-ผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
-ผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
-ผู้ที่มีคุณวุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษา หรือไม่มีวุฒิการศึกษา
***เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 41 หลักสูตร
***โดยมีรูปแบบการศึกษา ได้แก่
-เรียน
-เทียบโอน
-อบรม
-Reskill, Upskill, Newskill,
-ได้ใบประกาศนียบัตร
-สะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อรับปริญญาตรีได้

สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครผ่าน https://www.oreg.rmutt.ac.th/CreditBank/

*สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-549-3690
หมดเขตรับสมัคร 27 ต.ค. 2564**

ลิงก์ประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/…/1FOJSOXIfKnk…/view
ลิงก์กรอกสมัคร https://creditsbank.rmutt.ac.th/register.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *