ชวนครูม.ต้น-ปลายอบรมออนไลน์ หลักสูตร C4T ฟรี!

ชวนคุณครูที่สนใจทุกสังกัดอบรม สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร C4T ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (หลักสูตรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)) จัดโดย สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ผ่านโปรแกรม zoom

-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อบรมในวันที่ 15-17 ตุลาคม 2564

-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อบรมใน วันที่ 23-25 ตุลาคม 2564

หลักสูตรนี้ผ่านการรับรองจาก กคศ. โดยผู้ที่สนใจสามารถแสกน Qr code เข้าร่วมอบรมได้ที่ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.