ข่าวเด่น-Hilight

นักเรียน

ทุนดีดี

ครู

สสวท แจกสื่อการเรียนวิทย์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี!

สสวท แจกสื่อการเรียนวิทย์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี!

สสวท แจกสื่อการเรียนวิทย์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี! . ลังความรู้ SciMath แหล่งรวมสื่อเสริมการเรียนรู้คุณภาพจาก สสวท. เติมเต็มความรู้แบบ full package ให้ทุกคนได้เรียนอย่างสนุก เล่นแบบได้สาระ สื่อเสริมการเรียนรู้ที่คลังความรู้ SciMath มีหลายรูปแบบ เช่น เกม…

Work AND Holiday AUSTRALIA วีซ่าไปทำงาน-ท่องเที่ยวที่ออสเตรเลีย นาน 1 ปี : หมดเขต 30 มิถุนายน 2566

Work AND Holiday AUSTRALIA วีซ่าไปทำงาน-ท่องเที่ยวที่ออสเตรเลีย นาน 1 ปี : หมดเขต 30 มิถุนายน 2566

Work AND Holiday AUSTRALIA วีซ่าไปทำงาน-ท่องเที่ยวที่ออสเตรเลีย นาน 1 ปี : หมดเขต 30 มิถุนายน 2566 . คุณสมบัติ อายุ 18 –…

ข่าวล่าสุด

สสวท แจกสื่อการเรียนวิทย์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี!

สสวท แจกสื่อการเรียนวิทย์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี!

สสวท แจกสื่อการเรียนวิทย์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี! . ลังความรู้ SciMath แหล่งรวมสื่อเสริมการเรียนรู้คุณภาพจาก สสวท. เติมเต็มความรู้แบบ full package ให้ทุกคนได้เรียนอย่างสนุก เล่นแบบได้สาระ สื่อเสริมการเรียนรู้ที่คลังความรู้ SciMath มีหลายรูปแบบ…

Work AND Holiday AUSTRALIA วีซ่าไปทำงาน-ท่องเที่ยวที่ออสเตรเลีย นาน 1 ปี : หมดเขต 30 มิถุนายน 2566

Work AND Holiday AUSTRALIA วีซ่าไปทำงาน-ท่องเที่ยวที่ออสเตรเลีย นาน 1 ปี : หมดเขต 30 มิถุนายน 2566

Work AND Holiday AUSTRALIA วีซ่าไปทำงาน-ท่องเที่ยวที่ออสเตรเลีย นาน 1 ปี : หมดเขต 30 มิถุนายน 2566 . คุณสมบัติ อายุ…

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับผ่าน #TCAS66 รอบ 4#DIRECTADMISSION : 9 - 12 มิถุนายน 2566

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับผ่าน #TCAS66 รอบ 4#DIRECTADMISSION : 9 – 12 มิถุนายน 2566

ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับผ่าน #TCAS66 รอบ 4#DIRECTADMISSION : 9 – 12 มิถุนายน 2566 . คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 30…

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารสวนสุนันทา ลงนามร่วมมือกับ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด มุ่งผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตอบโจทย์อนาคต

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นผู้แทนการเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง…