รุ่นที่ 4 มาแล้ว! วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เปิดอบรมผู้ดำเนินการสปา ‘Spa Manager’ หลักสูตรมาตรฐานได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอบรม ผู้ดำเนินการสปา Spa Manager รุ่นที่ 4 อนุมัติการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตร Spa Manager จัดเพื่อพัฒนาผู้ดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ให้มีความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ คุณภาพ มาตรฐานเทียบเท่าสากล

อบรม : 7 – 26 พฤศจิกายน 2565

ค่าสมัคร 13,000 บาท
– เรียนจันทร์ – ศุกร์ ผ่านระบบ ZooM (7-18 พฤศจิกายน 2565)
– เรียนปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยรังสิต 21-26 พฤศจิกายน 2565 (ดูงานนอกสถานที่ 1 วัน)

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
โดย นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย อ.พิมพ์พันธุ์ นรากุลมงคล เรืออากาศเอก ชุมพล ตุลาพันธุ์ พท.คมสัน ทินกร ณอยุธยา อ.อภิชัย เจียรอดิศักดิ์ พท.ภ.นภารัตน์ ศรีละพันธ์ อ.โสณัชดา ปานชี ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ อ.ภัทระ แจ้งศิริเจริญ และ ดร.วิชชุดา โลจายะ

สอบถามรายละเอียด: ID Line: spa3443 คุณพัฒนา พู่ระหง 091-789 5800 | คุณชนิสรา ศรีสังข์ 081-438-7347 | คุณสวิตา สุดสวาท 095-356-5345

Leave a Reply

Your email address will not be published.