46 ทุน สำหรับเด็ก ม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.5 ทุน ก.พ. , ทุนหลวง, ทุนรัฐบาล และอื่นๆ

46 ทุน สำหรับเด็ก ม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.5 ทุน ก.พ. , ทุนหลวง, ทุนรัฐบาล และอื่นๆ
46 ทุน สำหรับเด็ก ม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.5 ทุน ก.พ. , ทุนหลวง, ทุนรัฐบาล และอื่นๆ

 

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับ46 ทุน สำหรับเด็ก ม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.5 ประจำปี 2566  โดยทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้
.

  1. ทุนเล่าเรียนหลวง 9 ทุน
  2. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 ทุน
  3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ 5 ทุน
  4. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ 2 ทุน
  5. ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 3 ทุน

.

คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. อยู่ระดับชั้น ม.6
  2. มีเกรดเฉลี่ยรวมระดับ ม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.5
  3. อายุไม่เกิน 20 ปี

 

** เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 25 ตุลาคม 2565 **

รายละเอียดทาง http://scholar2.ocsc.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.