รวมทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ยุโรป – อเมริกา

ทวีปยุโรป และ ทวีปอเมริกา ทั้งสองทวีปนี้นับว่าเป็นเจ้ามหาอำนาจแห่งการศึกษา สถานศึกษาชั้นนำระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันฝึกอาชีพ ซิลิคอนแวลลีย์ ทั้งหมดนี้ได้ก่อตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกา สถานศึกษาทั้งหมดนี้อาจจะเป็นความใฝ่ฝันของนักเรียนนักศึกษาหลายๆคนที่มีความสนใจอยากจะศึกษาต่อในต่างประเทศก็เป็นได้ และความฝันอาจจะไม่ใช่ความฝันของคนที่มีความมุมานะพยายามอีกต่อไป บทความนี้เพชรจ้าจะมารวบรวมทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ในแถบทวีปยุโรป และ ทวีอเมริกา หยุดฝันแล้วลงมือทำ และไปหาทุนกันเลยค่ะ

ทุนการศึกษาทวีปยุโรป ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

 University of Waikato 

 University of Waikato International Excellence Scholarships in New Zealand, 2022 เป็นทุนที่ให้กับผู้เรียนต่างชาติ ในการมาเรียนระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า โดยต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก โดยเปิดรับใบสมัครไม่จำกัดเวลา
มหาวิทยาลัย Waikato เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในเมือง Hamilton โดยมีวิทยาเขตเครือข่ายตั้งอยู่ในเมือง Taurangaอีกแห่ง โดยมหาวิทยาลัยมีผลงานโดดเด่นสูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อพิจารณาจากการจัดอันดับของสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาต่างชาติใหม่ทุกคนที่ต้องการเริ่มการศึกษาทางออนไลน์ในปี 2022 จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% โดยอัตโนมัติ และจะได้รับทุนการเดินทางเมื่อมีการเปิดประเทศรับผู้เดินทางอีกครั้ง

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากต่างชาติ
-สมัครเรียนในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี โท หรือโปรแกรมวิจัย
-ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย และสมัครเรียนที่University of Waikatoเป็นครั้งแรก
-มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดภาษาอังกฤษของ University of Waikato สำหรับการรับเข้าเรียน หรือได้รับสิทธิสำหรับ Certificate of Attainment in Academic English ที่ University of Waikato ก่อนที่จะเริ่มการศึกษาใดๆ ผ่าน UOW
-ได้รับตอบรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขจากมหาวิทยาลัย Waikato รวมถึงได้เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำเทียบเท่า B+

สนใจสมัคร >> คลิก

ตรวจสอบคุณสมบัติ >> คลิก

 

 La Trobe University

มหาวิทยาลัย La Trobe ขอเชิญชวนนักศึกษาทั่วโลกที่มีความสามารถสูงเพื่อสมัครทุนการศึกษา Destination Australia เป็นทุนระดับปริญญาตรีและโท สำหรับปีการศึกษา2022-2023โดยต้องสมัครเรียน ปีแรกภายใน 1 ก.ย.2023 ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนปีละ$15,000 สูงสุด 4 ปี
โปรแกรมทุนสามารถเข้าถึงได้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถที่ต้องการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
La Trobe University ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1964 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกและเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาจากทั่วโลก
-สมัครเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี(เต็มเวลา)ในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย
-เป็นนักเรียนต่างชาติที่เริ่มเรียนปีแรกในภาคการศึกษา 1 ก.ย. 2023
-ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาของปีที่แล้วพร้อมผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม
-ต้องมีคะแนน IELTS [วิชาการ] ขั้นต่ำ 6.5 โดยไม่มีคะแนนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่ำกว่า 6.0
-อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือตั้งใจจะย้ายมาอยู่ในเขตที่จัดอยู่ใน RA2 to RA5 by the(Check the 2016 box next to the “ASGS Remoteness Areas”).
ตรวจสอบพื้นที่ในเมืองออสเตรเรีย >> คลิก

ผู้สนใจสมัครขอทุน ควรดำเนินการสมัครเข้าเรียน Admission in undergraduate or postgraduate at La Trobe Universityก็จะได้รับการพิจารณา โดยไม่ต้องแยกใบสมัครขอทุนต่างหาก ส่วนหลักฐานการสมัคร ประกอบไปด้วย Academic CV, transcripts, certificates, a copy of the passport, and photographs with application สนใจทดสอบเรียน >> คลิก

สนใจสมัครเรียน >> คลิก

 

 University Amsterdam

Amsterdam University of Applied Sciencesแจ้งให้ทุน Amsterdam Talent Scholarship (ATS) เป็นทุนระดับปริญญาตรีและโท ประจำปีการศึกษา 2022-2023 ครอบคลุมค่าเรียน 50%เปิดรับใบสมัครถึง 31 ธันวาคม 2022
Amsterdam University of Applied Sciences ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีนักศึกษาทั้งหมด 45,460 คน และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และอนุปริญญา จำนวน 92 หลักสูตร มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการศึกษาระดับโลกในหลากหลายสาขา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้มีสัญชาติ Non- EEA countries
-สมัครเรียนที่AUAS ในหลักสูตรต่อไปนี้ Bachelor’s and Master’s degree programs in Design, Business, and Management, Health, ICT, Media and Communication, Humanity and Society, Education, Sports and Nutrition, Technology, and Engineering
-ต้องสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อขอวีซ่าดัตช์ได้
-ได้รับทั้งหมด 60 หน่วยกิตในปีการศึกษาปัจจุบัน โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 7,0
หากต้องการได้รับการพิจารณาเรื่องทุน ผู้สมัครต้องเริ่มด้วยการสอบ สมัครสอบ >> คลิก

ใบสมัครสอบ >> คลิก

ส่วนหลักฐานประกอบใบสมัครอื่น ๆ ได้แก่  high school degree certificate, transcripts of the current school, transcripts of the previous school (only if requested), post-secondary transcript, official test scores, and resume/curriculum vitae

 

University of Leeds

University of Leedsประกาศให้ทุนWater, Sanitation, and Health Engineering MSc-International Masters Excellence scholarshipแก่ผู้สมัครต่างชาติที่สมัครเรียนปริญญาโทเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนเป็นส่วนลดค่าเรียน 50%
เดทไลน์รับสมัครมี 2 ช่วงคือ Friday, 10 March 2023, and Friday, 12 May 2023
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนต่างชาติ
-สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำปี 2023/2024
-เป็นนักเรียนใช้ทุนตนเอง
-แสดงให้เห็นถึงผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมและได้รับการคาดการณ์ว่าจะสำเร็จหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนน 2:1 (เกียรตินิยม) หรือเทียบเท่า
-แสดงทักษะทางวิชาชีพและทักษะส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยมผ่านประสบการณ์การทำงานและกิจกรรมนอกหลักสูตร
-แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะมีส่วนร่วมในความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของโปรแกรมปริญญาโทและชุมชนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่นี่
ผู้สนใจสามารถสมัครโดยกรอกแบบonline formและจะต้องใช้ University of Leeds Application IDเพื่อดำเนินการต่อ โดยทำตามคำแนะนำในแบบฟอร์มจนกระทั่งเสร็จแล้วจึงส่ง ซึ่งใบสมัครของผู้สมัครจะได้รับการตรวจสอบ และจะได้รับแจ้งกลับกรณีที่ผ่านการพิจารณารับเข้าศึกษาแล้ว

 

ทุนการศึกษาทวีปอเมริกา ปริญญาตรี และ ปริญญาโท

University of Calgary 

University of Calgary ประเทศแคนาดาแจ้งให้ทุน International Entrance Scholarship จำนวน 2 ทุน เป็นทุนมูลค่า 20,000 เหรียญ ที่มุ่งให้แก่นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี โดยมีโอกาสต่ออายุทุนได้ทุกปี เปิดรับใบสมัครถึง 1 ตุลาคม 2022
University of Calgary เป็นสถาบันที่เติบโตและทันสมัยซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Calgary ประเทศแคนาดา มหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยชั้นนำของแคนาดา ทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของนักเรียนมาโดยตลอด มี 14 faculties, 53 departmentsและเปิดสอนหลักสูตรวิชาการมากกว่า 200 หลักสูตร
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก
-สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในหลายสาขา
-เป็นนักเรียนต่างชาติที่เข้าสู่ปีแรกในระดับปริญญาตรีในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะมาถึง
-มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย โดยสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับผลคะแนน มีดังต่อไปนี้

  • Internet-based Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
  • Paper-based Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
  • Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) examination
  • Canadian Academic English Language (CAEL)
  • International English Language Test System
  • Pearson Test of English (Academic).

สนใจสมัคร >> คลิก

Stanford University in USA

Fully-Funded Knight Hennessy Scholars Program for International Students at Stanford University in USA, 2022 เป็นทุนครอบคลุมทั้งค่าเรียนทั้งหมด เงินเดือนและอื่น ๆ ในการมาศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขา เปิดรับสมัครถึง 1 พฤศจิกายน 2022
จุดมุ่งหมายของทุน Knight-Hennessy Scholars Program ครั้งนี้คือการเชิญชวนนักศึกษาจากทั่วโลกเพื่อรับเงินทุนสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้เป้าหมายในการพัฒนาผู้นำระดับโลกรุ่นใหม่ โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้เข้าศึกษาวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยชั้นนำของโลก 7 แห่งของที่นี่ โดยจำนวนทุนที่ให้ทั้งหมด 90 ทุน มีความยืดหยุ่น โดยประมาณว่าจะเป็นสิทธิของผู้สมัครสหรัฐ 1 ใน 3 ส่วนที่เหลือ 2 ใน 3 เป็นของผู้สมัครจากทั่วโลก
ทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด อีกทั้งมีเงินค่าครองชีพรายเดือน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายทางวิชาการอื่น ๆ ช่วยเหลือด้วย
สิ่งควรทราบและคุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติ
-เป็นผู้สมัครเรียนเต็มเวลาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ Stanfordในหลักสูตรต่าง ๆ คือMA, MBA, MFA, MPP, MS, JSM, MLS, LLM, JD, MD, PhD, DMA, JD/MBA, Medical Scientist Training Program.
-มีผลการสอบต่าง ๆ ที่หลักสูตรกำหนด เช่น GMAT, GRE, LSAT, MCAT, etc. รวมไปถึงคะแนนภาษาอังกฤษ แต่ที่นี่ไม่ได้เน้นเกรดว่าต้องได้เท่าใด

ตรวจสอบคุณสมบัติ >> คลิก

สมัครออนไลน์ >> คลิก

เพื่อเข้าถึงโอกาสในการได้ทุน โดยหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องส่ง คือ Online application for admission, An unofficial or self-reported transcript, Scores on standardised tests, Resume / CV, Two recommendation letters, Two personal essays, Two short-answer responses, A video submission, In-person assessment, Graduate degree program application

 

Depauw University

Depauw University Merit-based Scholarships for International Students in USA ทุนเรียนปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2022/2023 มูลค่าระหว่าง $24,000 to $40,000โดยสามารถต่ออายุทุนได้ทุกปีกรณีมีผลการเรียนได้ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด หมดเขตรับใบสมัคร 15 พฤศจิกายนศกนี้
มหาวิทยาลัย Depauw กำลังรอการสมัครจากนักศึกษาจากนานาชาติที่มีผลการเรียนดีเด่นในการมาเรียนโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย
DePauw University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1837 เป็นLiberal arts college ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองGreencastleรัฐ Indiana มีนักศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ ประมาณ 2,300 คน ที่นี่ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในวิทยาลัยศิลปศาสตร์ชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้มาจากทุกสัญชาติ
-สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี(undergraduate degree coursework)ในสาขาวิชาใดก็ได้
-ได้เกรดเฉลี่ยจากการศึกษาที่ผ่านมา อย่างน้อยสุด 3.3 รวมทั้งมีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS รวมทั้งผล ACT และ SAT
-เป็นผู้ต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อเข้าเรียนที่ DePauw University
ผู้สนใจเรื่องทุน ต้องเริ่มจากการสมัครเรียน undergraduate degree coursework กับทางมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก โดยหลังดำเนินการเรียบร้อยแล้วผู้สมัครทุกคนที่ส่งแบบฟอร์มการสมัครจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนการศึกษา
ในการนี้ในเรื่องเอกสารสนับสนุน ทางมหาวิทยาลัยอาจขอคะแนนสอบอย่างเป็นทางการ บันทึกทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนปลายอย่างเป็นทางการจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมไปถึง เรียงความ เอกสารสนับสนุนทางการเงิน และข้อมูลวิชาการ/ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครโดยตรง

 

Eckerd College, USA

 

International Student Scholarships and Aid at Eckerd College, USAเป็นทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่แสดงถึงความโดดเด่นด้านวิชาการและ/หรือศิลปะโดยเป็นทุนระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ประจำปี 2022-2023มูลค่า22,000เปิดรับใบสมัครถึง 15 พฤศจิกายน 2022
นักเรียนต่างชาติทุกคนที่มีสถานะเป็นผู้สมัครเรียนปีแรกกับทางมหาวิทยาลัย และใช้วีซ่าเพื่อศึกษาในสหรัฐอเมริกาและที่ผ่านมาไม่ได้เรียนหลักสูตรวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย สามารถสมัครทุนการศึกษานี้ได้ ผู้ได้รับรางวัลทุนการศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนสูงถึง $ 22,000
Eckerd College เป็นวิทยาลัยศิลปศาสตร์เอกชนในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัฐฟลอริดา วิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1958 และปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 128 ในบรรดาNational Liberal Arts Colleges
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากนานาชาติ
-สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือโทในสาขาใด ๆ ที่Eckerd College
-มีสถานะเป็นผู้สมัครเรียนปีแรก
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทั้งสองช่องทาง >> คลิก   >> คลิก

 

ยังมีทุนอีกมากมายให้ได้เยี่ยมชมกับเว็บไซต์ InterScholarship เว็บไซต์ข่าวทุนการศึกษาต่างๆทั่วทุกมุมโลก เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมมากมายในเว็บไซต์เดียว >> คลิก

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.