“อธิการบดี สวนสุนันทา” ร่วมกับประธานโครงการหลักสูตร HIDA และคณะ วางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล พร้อมมอบเงินสมทบทุนศิริราชมูลนิธิและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

 “อธิการบดี สวนสุนันทา” พร้อมประธานโครงการหลักสูตร HIDA และคณะ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมอบเงิน 300,000 บาท สมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นายสมชาย อัศวเศรณี ประธานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล หรือ HIDA และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร HIDA รุ่นที่ 1 และ 2 ได้ร่วมกันวางพวงมาลา หน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก บริเวณหน้าอาคารศิริราช 100 ปี เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน ซึ่งพระองค์ทรงเป็น“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”
ในโอกาสนี้ ทางคณะได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ถุงมือยาง มูลค่ากว่า 280,000 บาท เสื้อกราวด์เพื่อใช้ในห้องผ่าตัดจำนวน 7,200 ชุด และเจลแอลกอฮอล์ 1,100 ขวด พร้อมมอบเงิน 300,000 บาท สมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทย์ร่วมรับมอบ เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565

.

.

.

ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย : ภาพ
ธนัญภรณ์ คงขาว : รายงาน
🌐www.ssru.ac.th

https://uc.ssru.ac.th/home

Leave a Reply

Your email address will not be published.