เเถลงข่าวระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2566 (TCAS66)

 

สำหรับน้อง ๆ ที่รอติดตามข่าวสารระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2566 (TCAS66) วันนี้มีการเเถลงจากที่ประชุมอธิการบดีเเห่งประเทศไทยโดยมีรายละเอียดอย่างเป็นทางการเเล้วนะคะ  ซึ่งรายละเอียดมี ดังนี้

  • การปรับรูปแบบการสมัครโดยยังคงรอบของการสมัคร 4 รอบ เเละมีรูปแบบการสมัคร 4 รูปแบบ
  • การเปลี่ยนเเปลงการสอบ TCAS66
  • ระบบจัดสอบ TCAS66
  • ปฏิทินดำเนินการ TCAS66
  • การบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS66
  • จำนวนอันดับเเละค่าสมัครสอบรอบ 3
  • ปฏิทินการสมัครสอบ TGAT/TPAT
  • ปฏิทินการสมัครสอบ A-Level

เเถลงข่าวระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2566 (TCAS66) คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.