มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประกวดในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 17-19 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประกวดในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 17-19 สิงหาคม 2565

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ

  • นิทรรศการออนไลน์
  • การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
  • โครงการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
  • วาดภาพจินตนการทางวิทยาศาสตร์

ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ นักเรียนมัธยมศึกษาสามารถเข้าร่วมได้

ดูกำหนดการได้ที่ : กำหนดการ

เข้าชมนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ : นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.