SPU ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ทุกระดับ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน รถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว Line Tracking Robot Contect 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญชวน อาจารย์ น้องๆนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ทุกระดับ

ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว

กิจกรรมโครงการ Line Tracking Robot Contect 2022

ก้าวแรก..สู่การเป็น

นักประดิษฐ์หุ่นยนต์อัจฉริยะ ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

เข้าร่วมแข่งขัน รถวิ่งตามเส้น เจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ ปี 2565

ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา

เวลา 08.00-17.00 น.  ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565

ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

การสมัครแข่งขัน

กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/STNnbYQnzYjDobp66

หรือสแกน QR CODE หมดเขตรับสมัคร 20 สิงหาคม 2565

รายละเอียด คลิก https://www.spu.ac.th/activities/37951

Leave a Reply

Your email address will not be published.