มจธ. เปิดรับนักศึกษา ป.เอก ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการ ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2566) 

นักศึกษาไทย : สมัครตั้งแต่วันนี้ – 21 พฤศจิกายน 2565

นักศึกษาต่างชาติ : สมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 ตุลาคม 2565

สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.kmutt.ac.th หรือ http://petchra.kmutt.ac.th 

รายละเอียดการรับสมัคร : https://kmutt.me/petchra2-2022 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8425 

E-mail: admission@kmutt.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.