UTCC ชวนสื่อมวลชนทุกแขนง สมัครรับทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565

UTCC เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

เชิญชวนสื่อมวลชนทุกแขนง สมัครเข้าศึกษาต่อกับเรา ระดับปริญญาโท

ทุนสื่อมวลชน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) มอบทุนที่เปิดโอกาสสำหรับพี่ ๆ ที่อยากเรียนปริญญาโท บอกเลยว่าคุ้ม เพราะเรามอบทุนให้ตลอดหลักสูตร สามารถเลือกศึกษาหลักสูตรที่สนใจได้ตามความฝัน จบแล้ว ไม่ต้องคืนทุกอีกด้วย

 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

กำหนดการ

✅เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2565

✅ สอบสัมภาษณ์ : 25 – 26 พฤษภาคม 2565

✅ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : 31 พฤษภาคม 2565

สมัครอย่างไร : ส่งประวัติย่อแนะนำตัว นำเสนอผลงานที่ผ่านมา ใบปริญญาบัตร และทรานสคริปต์ ในรูปแบบ PDF File ส่งมาที่อีเมล prutcc@utcc.ac.th ภายในเวลา 24.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ โทร. 02697-6781

Leave a Reply

Your email address will not be published.