มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จัดอันดับ โดย QS World University Rankings 2021

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก “QS World University Rankings 2021” ประจำปีนี้เผยให้เห็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1,000 แห่งจากทั่วโลก ครอบคลุมประเทศต่าง ๆ 80 ประเทศ มีมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่การจัดอันดับใหม่ 47 แห่ง ใน 1,000 อันดับแรกของปีนี้ ในขณะที่มหาวิทยาลัยกว่า 5,500 แห่งได้รับการประเมินและพิจารณาให้รวมเข้าด้วยกัน ในขณะที่ Massachusetts Institute for Technology (MIT) ยังคงครองอันดับหนึ่งเป็นปีที่เก้าติดต่อกัน แต่เรื่องที่ประสบความสำเร็จใหญ่ในปีนี้คือ ผลกำไรที่น่าประทับใจจากมหาวิทยาลัยในเอเชีย ปัจจุบันสถาบัน 26 แห่งจากทวีปนี้ติดอยู่ใน 100 อันดับแรกของโลกมากกว่าที่เคยมีมาการจัดอันดับมา โดย National University of Singapore (NUS) อยู่อันดับที่ 11 จัดเป็นมหาวิทยาลัยในเอเชียที่อยู่อันดับที่สูงที่สุด ในส่วนของประเทศไทยนั้นมีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ“QS World University Rankings 2021” ได้แก่

อันดับ 208 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 252 มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับ 567 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 606 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 846 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 850 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับ 852 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อันดับ 875 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อันดับ 1048 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

อันดับ 1077 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกของ QS (Quacquarelli Symonds) จะประเมินผลการในสัดส่วนน้ำหนักการให้คะแนนที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (40%) การอ้างอิงต่อผลงานวิชาการ (20%) สัดส่วนของนักศึกษาต่อคณาจารย์ (20%) การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (10%) สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (5%) สัดส่วนของนักศึกษาชาวต่างชาติ (5%) เป็นต้น

แปลและเรียบเรียงจาก

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021

https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *