คณะผู้บริหารสวนสุนันทาร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒​ ที่ผ่านมา เวลา​ ๑๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกรายการโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ​ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑

……………………………………….

@นภัสกร ทรัพย์เฟื่องฟู รายงานและถ่ายภาพ