มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประกวดโครงการ Food Product Innovation Contest นวัตกรรมอาหาร : หมดเขตสมัคร 15 สิงหาคม 2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประกวดโครงการ Food Product InnovationContest นวัตกรรมอาหาร : หมดเขตสมัคร 15 สิงหาคม 2566
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประกวดโครงการ Food Product InnovationContest นวัตกรรมอาหาร : หมดเขตสมัคร 15 สิงหาคม 2566

 

คณะเทคโนโลยี มข. จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการ Food Product InnovationContest “การประกวดนวัตกรรมอาหาร” ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

.

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ทีมที่เข้าแข่งขัน ประกอบด้วย
  • ระดับมัธยม : นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 5 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1 คน
  • ระดับมหาวิทยาลัย : นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 7 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1 คน

.

รอบคัดเลือก

 • นำเสนอในรูปแบบ วิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที หรือ power point ไม่เกิน 10 สไลด์ ซึ่งประกอบด้วย แนวคิดและที่มาของผลิตภัณฑ์ วิธีการทำ รูปแบบผลิตภัณฑ์อาหาร โอกาสต่อยอดเชิงพาณิชย์ และความโดดเด่นของสินค้า

.

เกณฑ์การตัดสิน รอบคัดเลือก พิจารณาจากคลิปวิดีโอ และ Power Point ที่ผู้สมัครส่งมา

 • ความเป็นนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมสอดคล้องกับความยั่งยืนทางอาหาร
 • ความโดดเด่น และความแตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลาด
 • ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ โอกาสต่อยอดเชิงพาณิชย์
 • การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบ

.

กำหนดการ

 • สมัคร : 1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2566
 • ประกาศผลการคัดเลือก 25 ส.ค.2566
 • วันที่ประกวดประกวด 3 ตุลาคม 2566

.

 • รายละเอียดเพิ่มเติม / สมัครได้ที่ : คลิก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก
 • แหลงที่มา : คลิก

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *