มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า ฟรี 3 อาชีพ

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า ฟรี 3 อาชีพ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนภายในวันที่ 25 ส.ค. 65

อาชีพที่จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

– อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 3 (Data Analyst)
– อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 (Programmer)
– อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 (System Analyst)

ลงทะเบียนภายในวันที่ 25 ส.ค. 65 ที่ https://www.tpqi-ictprogram.com/code

มีการอบรมและทดสอบผ่านระบบ zoom วันที่ 10-11 ก.ย. 65

รายละเอียดตาม banner และ  https://www.tpqi-ictprogram.com/

 

ปัจจุบันมีนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี สอบเทียบมาตรฐานอาชีพไปแล้ว 6 อาชีพ จำนวน 329คน และประกาศผลและ 3 อาชีพ มีนักศึกษาเทียบผ่านแล้ว 95 คน และกำลังรอผลอีก 3 อาชีพ รายละเอียดตามตาราง

Leave a Reply

Your email address will not be published.