ม.รังสิต ขยายเวลามอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” ถึง 20 ส.ค.นี้เท่านั้น

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) เป็นทุนฯ ส่วนลด 25% ขยายเวลารับ ถึง 20 สิงหาคม 2565 
📌 ทุนฯ ส่วนลด 25% ยังเปิดรับสมัครอยู่จนถึง 20 สิงหาคม 2565  (เรียนเทอม1/2565)
🏳️‍🌈 ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก)
สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี
ลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต 25% 4 ทุน ตลอดหลักสูตร 4 ปี
▶️▶️▶️ **รายละเอียดตามเงื่อนไข
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
⭕️ อ.ดร.วาลุกา พลายงาม หัวหน้าหลักสูตร 085-549-6255
⭕️ อ.ละลิตา จุลศิริ รองคณบดี 02-791-6000 ต่อ 5169 มือถือ: 085-092-2288
⭕️ นพ.วิชาญ เกิดวิชัย คณบดี 094-693-6924

Leave a Reply

Your email address will not be published.