รวมมหาวิทยาลัย ที่ประกาศ!ปรับลดเกณฑ์ขั้นต่ำ TCASรอบ3

หลายมหาวิทยาลัยเริ่มมีการออกมาประกาศเกี่ยวกับเรื่อง ปรับลดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระบบ TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 วันนี้พี่ๆ Eduzones จะมารวบรวมข้อให้น้องๆว่า มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่ปรับลดเกณฑ์ขั้นต่ำ มาดูกันเลย!

1.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปรับลดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำวิชา GAT PAT และวิชาสามัญ ของบางสาขาวิชา/วิชาเอก

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่  click

2.มหาวิทยาลัยบูรพา

ปรับลดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ในโครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด (TCAS รอบ 2)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่  click

3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปรับลดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 3 แบบที่ 3 Admission

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่  click

4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปรับลดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT/PAT และวิชาสามัญ TCAS รอบที่3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ click

5.มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ปรับเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำและค่าน้ำหนักในการรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 Admission จำนวน 5 คณะ รวม 8 หลักสูตร

สามารถดูรายละเอียดได้ที่

click

click

6.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปรับเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำวิชาสามัญของบางสาขาหลักสูตร ที่ใช้ในการคัดเลือบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่3 Admission

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ click

7.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรับลดเกณฑ์ผ่านคะแนนขั้นต่ำในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปี 2565 TCAS65 รอบที่ 3 Admission จำนวน 5 สาขาวิชา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ click

8.สถาบันเทคโนโลยีพระจอเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปรับลดจำนวนรับและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS65 รอบที่ 3 Admission (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT และ PAT) ประจำปีการศึกษา 2565

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ click

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ TCAS66 ได้ที่ www.mytcas.com หรือ Facebook Fanpage : Mytcas.com

และติดตามข่าวสารจาก Eduzones ได้ที่

Website : www.eduzones.com

Facebook Fanpage : Eduzones

Twitter : @Eduzones

สุดท้ายนี้ ทีมงาน Eduzones ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ Dek65 ทุกคนนะคะ 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published.