ค่าสมัครสอบ TCAS แต่ละรอบ และค่าสมัครสอบสนามสอบต่าง ๆ TCAS65

น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวเรียนต่อในระดับชั้นมหาวิทยาลัย ในการสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในทุก ๆ ปีจะมีค่าสมัครสอบต่าง ๆ เรามาดูกันว่าในปีนี้ค่าสมัครมีราคาเท่าไรกันบ้าง

ค่าสมัครสอบสนามสอบต่าง ๆ

วิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท

วิชาสามัญน้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องสมัครสอบทุกวิชา ให้น้อง ๆ เลือกสมัครสอบวิชาที่ต้องใช้คะแนนยื่นเข้าคณะที่น้อง ๆจะสมัครเข้า

วิชาสามัญมีทั้งหมด 9 วิชา

 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์ 1
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป

GAT / PAT วิชาละ 140

GAT / PAT น้อง ๆ ก็ไม่จำเป็นต้องสมัครสอบทุกวิชา ให้น้อง ๆ เลือกสมัครสอบวิชาที่ต้องใช้คะแนนยื่นเข้าคณะที่น้อง ๆจะสมัครเข้า

GAT มีอะไรบ้าง

ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา

ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

 • Speaking and Conversation
 • Vocabulary
 • Structure and Writing
 • Reading Comprehension

PAT มีอะไรบ้าง

 • PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
 • PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
  • PAT 1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
  • PAT 2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
  • PAT 3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
  • PAT 4 ความถนัดทางภาษาจีน
  • PAT 5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
  • PAT 6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ค่าสมัครสอบ TCAS แต่ละรอบ

รอบที่ 1 Portfolio

รอบนี้น้อง ๆ ต้องสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆจะสมัครเข้า ค่าสมัครสอบขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการของมหาวิทยาลัย ค่าสมัครอยู่ที่ 200-500 บาท น้อง ๆต้องดูระเบียบการของมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆจะเข้าอีกที

รอบที่ 2 โควตา

รอบนี้น้อง ๆ ต้องสมัครสอบกับทางมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆจะสมัครเข้าเช่นเดียวกัน ค่าสมัครสอบขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการของมหาวิทยาลัย ค่าสมัครอยู่ที่ 200-500 บาท น้อง ๆต้องดูระเบียบการของมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆจะเข้าอีกที

รอบ 3 Admission และ กสพท.

กสพท. คือสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์

 • ค่าสมัครสอบกสพท.ปีนี้ราคา 750 บาท

Admission น้อง ๆ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ MY TCAS ค่าสมัครเริ่ม 150 บาท สูงสุด 900 บาท

น้อง ๆ สามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 10 อันดับ แบบเรียงตามลำดับความชอบ

 • ลำดับ 1 = อยากเรียนมากสุด

ถ้าน้อง ๆ เลือกสมัครครบ 10 อันดับจ่ายค่าสมัครสอบทั้งหมด 900 บาท

รอบ 4 รับตรงอิสระ

ในรอบนี้น้อง ๆสมัครกับทางวิทยาลัยที่น้องอยากเข้า รอบนี้ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครเอง จะเปิดรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ค่าสมัครอยู่ที่ 200-500 บาท น้อง ๆต้องดูระเบียบการของมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆจะเข้าอีกที

คุณสมบัติผู้สมัครรอบรับตรงอิสระ

 • ต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ Portfolio, Quota และ Admission
 • ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบใดรอบหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถขอสละสิทธิ์ เพื่อไปสมัครรอบ 4 รับตรงอิสระได้ (หากสมัครไปแล้ว การคัดเลือกรอบใหม่จะเป็นโมฆะ)
 • สำหรับผู้สมัครรอบ Admission จะสามารถสมัครรอบนี้ได้
  • ผ่านการคัดเลือก ต้องเลือกไม่ใช้สิทธิ์ และไม่ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2
  • ไม่ผ่านการคัดเลือก

การจัดสอบ

กสพท. สอบวันที่ 26 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบประมาณวันที่ 20 เมษายน 2565

GAT PAT สอบวันที่ 10-13 มีนาคม 2565  และประกาศผลสอบ  18 เมษายน 2565

9 วิชาสามัญ สอบวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 และประกาศผลสอบ 20 เมษายน 2565

ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบออนไลน์ วันที่ 21 – 28 เมษายน 2565 ค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อคน

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *