ผลสำรวจผลกระทบการเลื่อนวันสอบ GAT/PAT

ผลสำรวจผลกระทบการเลื่อนว

เป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตเลยนะครับ สำหรับการเลื่อนวันสอบ GAT PAT ประจำปี 2562 ของน้องๆ dek62 ในปีนี้ ซึ่งจากเดิมที่ สทศ. กำหนดวันสอบไว้ที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 ในตอนแรก แต่ถูกเลื่อนเข้ามาเป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ แทนเนื่องจากมีข่าวว่าจะตรงกับวันเลือกตั้ง ซึ่งล่าสุดก็น่าจะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการเลือกตั้งอาจจะถูกเลื่อนออกไปอีก ทำให้ไม่ตรงวันที่ 24 ก.พ. ทำให้มีเสียงเรียกร้องจากน้องๆว่าอยากจะกลับไปสอบตามตารางสอบเดิมจะได้มั้ย ทำให้ทาง สทศ. ได้มีการทำสำรวจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการเลื่อนอีกครั้งไปจัดสอบตามวันที่กำหนดเดิม โดยสรุปได้ดังนี้

ผลกระทบถ้ามีการประกาศเลื่อนการสอบ GAT/PAT กลับไปวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 
1) จากข้อมูลการสำรวจเบื้องต้น พบว่ามีจำนวนสนามสอบ 96 แห่งที่ไม่สามารถรับเป็นสนามสอบได้ เนื่องจากมีกิจกรรมอื่นที่กำหนดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่ การจัดสอบปลายภาคในระดับชั้นอื่น การรับสมัครเด็ก ม. 1 และ ม. 4
2) นักเรียนเข้าค่ายฝึกวิชาทหาร จำนวนประมาณ 2,000 คน ที่ถ้ามีการเปลี่ยนสนามสอบ จะทำให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบ อาจเกิดปัญหาร้องเรียนจากเด็กที่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน
3) ในกรณีที่สนามสอบต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ สทศ ต้องส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสนามสอบให้นักเรียนทราบ ซึ่งสทศ. ไม่มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงหรือไม่ และอาจมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนสนามสอบไปสนามสอบอื่นที่ตนเองไม่ได้เลือกไว้ตอนลงทะเบียนสมัครสอบ – สนามสอบไกลบ้าน ใกลจากที่พักที่จองไว้ล่วงหน้า
4) บางจังหวัดมีสนามสอบเพียงแห่งเดียว การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาสนามสอบใหม่ในกรณีที่สนามสอบเดิมไม่ว่าง
5) กรรมการคุมสอบอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพราะไปทับซ้อนกิจกรรมที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว สทศ.ไม่มั่นใจว่าจะสามารถหากรรมการคุมสอบทดแทนได้ทันเวลา
6) ผู้สมัครบางส่วนอาจจะจองการเดินทาง และที่พัก ไว้เรียบร้อยแล้ว การเปลี่ยนแปลงวันสอบอาจส่งผลกระทบในเรื่องค่าใช้จ่าย
7) นักเรียนไทยในต่างประเทศที่สามารถสอบในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ ก็อาจจะทำเรื่องเข้ามาขอสมัครสอบเพิ่มเติม เพื่อขอโอกาสให้ได้สอบ
สรุปข้อดีของการจัดสอบตามเดิมในวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562
1) นักเรียนได้สอบในสนามสอบที่ตนเองเลือก และทราบข้อมูลรายละเอียดของสนามสอบเรียบร้อยแล้ว
2) หลังการสอบ GAT/PAT นักเรียนมีเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ที่จะเตรียมดูหนังสือสอบ ONET และ 9 วิชาสามัญ
3) นักเรียนส่วนใหญ่ได้มีการวางแผนกิจกรรมต่างไว้แล้ว และเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบตามกำหนด

ซึ่งจากการทำสำรวจได้มีการเปิดเผยข้อมูลอีกว่าในการบริหารการจัดสอบ GAT/PAT นั้นเป็นความร่วมมือระหว่าง สทศ กับสนามสอบ จำนวน 212 แห่ง แยกตามสังกัดต่างๆ ซึ่งสรุปประเด็นหลักๆคือหากมีการเลื่อนสอบไปจะมีสนามสอบถึง 96 แห่ง ตามข้อมูลที่ไม่สามารถจัดสอบวันดังกล่าวได้เพราะได้มีการเตรียมการล่วงหน้าในการจัดกิกรรมหรืองานอื่นๆไว้แล้ว ซึ่งหากมีการเปลี่ยนจริงน้องๆหลายคนอาจได้สนามสอบไม่ตรงตามที่เลือกไว้ อีกทั้งการแจ้งข้อมูลใหม่ทั้งหมดอาจสร้างความสับสนและทำให้ผู้เข้าสอบหลายคนไม่ทราบข่าวและทำให้ขาดสอบได้