จุฬาฯที่1ประเทศ-สวนสุนันทาแชมป์ราชภัฏ9สมัย มทร.ธัญบุรีครองที่1ราชมงคล-ม.กรุงเทพยืนที่1ม.เอกชนจากWebometrics Ranking

จุฬาฯที่1ประเทศ-สวนสุนันทาแชมป์ราชภัฏ9สมัย
มทร.ธัญบุรีครองที่1ราชมงคล-ม.กรุงเทพยืนที่1ม.เอกชน

จากอันดับ Webometrics Ranking 2019
จุฬาฯขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศ ในการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของเวบโบเมตริกส์จากประเทศสเปน ด้าน “สวนสุนันทา” ขึ้นแท่นยาวผงาดครองแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสมัยที่ 9 สำเร็จ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “มทร.ธัญบุรี” ครองอันดับ 1ไว้ได้อีกสมัย ส่วน “ม.กรุงเทพ” คว้าอันดับ 1 ม.เอกชน

Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างเป็นทางการแล้ว Universities: January 2019 Edition 2019.1.0 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562
ผลการจัดอันดับดูได้ที่ http://www.webometrics.info/en
ผลการจัดอันดับในประเทศไทย http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 อยู่ในอันดับ 490 ของโลก ส่วนอันดับ 2 , มหิดล อันดับ 591  ของโลก และอันดับ 3 ของประเทศเป็นของ ม.เชียงใหม่  ซึ่งติดอันดับ 691 ของโลก

10 อันดับของมหาวิทยาลัยของไทย
1.จุฬาฯ อันดับที่ 4 ของ South East Asia อันดับที่ 82 ของเอเชีย อันดับ 490 ของโลก 2.ม.มหิดล อันดับ 591 ของโลก 3.ม.เชียงใหม่  อันดับ 691 ของโลก
4. ม.เกษตรศาสตร์ อันดับ 788 ของโลก 5.ม.ขอนแก่น อันดับ793 ของโลก
6.ม.เทคโนโลยีสุรนารี   อันดับ1054  ของโลก 7.ม.สงขลานครินทร์  อันดับ1083 ของโลก
8.ม.ธรรมศาสตร์ อันดับ 1142 ของโลก 9.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  อันดับ 1160 ของโลก 10.ม.นเรศวร  อันดับ 1169 ของโลก

สวนสุนันทาแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 สมัย
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”ยังครองความเป็นอันดับ 1 ไว้ได้เป็นครั้งที่ 9 ขยับจากอันดับที่ 25 มาอยู่ในอันดับที่ 22 ของประเทศ อันดับที่ 85 ของ South East Asia อันดับที่ 1042 ของเอเชียและที่ 2986 ของโลก

อันดับรองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 26 ของประเทศและอันดับ 3354 ของโลก ตกลงมาจากครั้งที่แล้วซึ่งอยู่อันดับที่ 23 ของประเทศ อันดับสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 36 ของประเทศ และอันดับ 4709 ของโลก ส่วนที่ 4 และ 5 เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 38 และ 39 ตามลำดับ อันดับ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 40 ของประเทศ อันดับ 7  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่44ของประเทศ อันดับ8  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ 48 ของประเทศ อันดับ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 49 ของประเทศ และอันดับ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ 51 ของประเทศ
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในอดีต การจัดอันดับล่าสุดอยู่ที่ 33 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 4378 ของโลก

มทร.ธัญบุรีแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ในกลุ่มนี้อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ยังครองอันดับ 1 อยู่ที่ 32 ของประเทศอันดับที่ 153 ของ South East Asia อันดับที่ 1653 ของเอเชีย และ 4352 ของโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้อันดับ 2 ของกลุ่มราชมงคล อยู่ที่ 37 ของประเทศและ4901 ของโลก อันดับ 3 เป็นของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อันดับ 42 ของประเทศและ 5349 ของโลก อันดับที่ 4 และ 5 เป็นของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อันดับ 43 และ 50 ของประเทศ อันดับที่ 6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ 54 ของประเทศ อันดับ 7  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ 62 ของประเทศ อันดับ 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 68 ของประเทศ และอันดับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ 85 ของประเทศ

ม.กรุงเทพผงาดที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” อยู่ในอันดับที่ 21 ของประเทศ ที่ 74 ของ South East Asia อันดับที่ 935 ของเอเชีย และที่ 2738 ของโลก รองลงมาเป็น มหาวิทยาลัยรังสิต อันดับ 24 ของประเทศ และอันดับ 3294 ของโลก อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อันดับ 27 ของประเทศและ 3355 ของโลก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอยู่ที่4 ของมหาวิทยาลัยเอกชน อันดับ 28 ของประเทศและ 3519 ของโลก ส่วนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อยู่ที่ 5 อันดับ 31 ของประเทศ อันดับ 3519 โลก และมหาวิทยาลัยศรีปทุม อันดับ 6 ของม.เอกชน โดยอยู่ในอันดับ 34 ของประเทศ อันดับโลกที่ 4416 อันดับ 7 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 41 ของประเทศ อันดับ 8 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ 45 ของประเทศ อันดับ 9 มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 47 ของประเทศ และอันดับ 10 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อยู่ที่ 53 ของประเทศ


หลักการจัดอันดับ 
การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info

ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรือ อื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย

มหิดลขึ้นที่1ประเทศ-สวนส

ที่มา -http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

หมายเหตุ: 
– การจัดอันดับแยกประเภทในประเทศไทยยึดถือสถาบันอุดมศึกษาในกำกับ / สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล/มหาวิทยาลัยราชภัฎ และสถาบันการศึกษาเอกชน ตามรายชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
http://www.mua.go.th/muaold/

-สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ “เอไอที” เป็นสถาบันอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการต่างประเทศ เป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ และเป็นสถาบันที่ไม่เน้นผลกำไรในเชิงธุรกิจ  โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่บริจาคที่ตั้งให้สถาบันฯ และเป็นผู้บริจาคเงินรายใหญ่เพื่อใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งอุดหนุนด้านการศึกษา