www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กลับหน้าหลัก
Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

อักษรย่อ

..

 

ตราประจำโรงเรียน

“ตราช้างหมอบชูคบเพลิง” ประกอบด้วน 3 ส่วนคือ
- ส่วนล่างเป็นลักษณะครึ่งวงกลมเขียนอักษรว่า “
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี” 
- ส่วนกลาง เป็นรูปช้างหมอบ หมายถึง วัดช้าง ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่
- ส่วนบนเป็นคบเพลิง หมายถึง แสงสว่างแห่งความรู้

 

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน-ชมพู  หมายถึง ความมีเกียรติ ความมีศักดิ์ศรี มีความร่าเริง มีความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

สัญลักษณ์

หลวงพ่อป่าแก้ว เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วัดป่าแก้วซึ่งโรงเรียน

 

คติธรรม

“วายเมเถว ปุริโส” เกิดเป็นคนต้องมีความเพียร

 

คำขวัญ

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีระเบียบวินัย

 

ปรัชญา

“สุขภาพดี ความรู้เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”

 

 

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย promma 44 90 ปีน้ำเงิน-ชมพู
วันที่ 08/09/2547 เวลา 04:13:00
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 663 ครั้ง ได้รับการโหวต 50 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 663 คน ตอบ 4 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 14/9/2547 10:53:00
โดย คุณ Maiiaa
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เป็นโรงเรียนที่เยี่ยมมากนะค่ะโพสต์เมื่อ : 14/9/2547 10:53:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 9/9/2547 18:34:00
โดย คุณ 111
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT : Asian Institute of Technology)

โดยแผนกการเกษตร ทรัพยากร และการพัฒนา สำนักวิทยบริการ จะนำคณะผู้บริหารการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการจัดการศึกษาแห่งชาติ (National Academy of Education Management) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เข้าศึกษาดูงาน ด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาและการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 30 ก.ค. 2547 ในฐานะที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น มีการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ความรู้

 

 


Best view at 800x600 resolution and medium text size, IE6 and JAVA
Prommanusorn Phetchaburi Province School, Amphur Meung, Phetchaburi, Thailand
76000
Tel. +66-3242-5070, +66-3242-7032  Fax. +66-3242-5809
Revised : 03/08/2547 01:10:04 +0700  visitor since: May, 31, 2003โพสต์เมื่อ : 9/9/2547 18:34:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 8/9/2547 4:18:00
โดย คุณ 123...action again
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เกียรติประวัติของโรงเรียน

 

ลำดับที่

ผลงานที่ได้รับ

ปี พ..

โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน๒๕๒๔
โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรดีเด่น๒๕๒๖
โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน๒๕๒๘
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยศึกษา ดีเด่น๒๕๒๘
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น๒๕๓๐
โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับการยกย่องประพฤติดี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม๒๕๓๐
ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนผู้นำเยาวชนสาธารณสุขดีเด่นจากกรมต่อสังคม 
ได้รับโล่พระราชทานรางวัลชนะเลิศระดับชาติในการประกวดแผง นิทรรศการอนุรักษ์มรดกไทย๒๕๓๒
ได้รับเกียรติบัตรจากกรมสามัญศึกษาที่ร่วมแสดงผลผลิตนวัตกรรมงานนิเทศวิชาการภายในโรงเรียน๒๕๓๒
๑๐ได้รับประกาศนียบัตรเป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาล “ดีมาก”๒๕๓
๑๑ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนนำร่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์๒๕๓๓
๑๒ได้รับโล่เกียรติคุณจัดงานวันแม่๒๕๓๓
๑๓โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับยกย่องประพฤติดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม๒๕๓๔
๑๔ได้รับรางวัลชมเชยในการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น๒๕๓๔
๑๕ได้รับรางวัลการพัฒนาห้องสมุดดีเด่นกรมสามัญศึกษา๒๕๓๕
๑๖

ได้รับการแต่งตั้งจากกรมสามัญฯ ให้เป็น ศูนย์ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ระดับเขต ๕

๒๕๓๙
๑๗ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ กศ..๒๕๓๘
๑๘ได้รับรางวัลชนะเลิศซุ้มเทิดพระเกีรยติ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗ จากเทศบาลเมืองเพชรบุรี๒๕๓๘
๑๙ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์นวัตกรรมและการนิเทศทางไกลผ่านดาวเทียม ของกรมสามัญศึกษา๒๕๓๘
๒๐ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อมระดับเขตการศึกษา๒๕๓๘
๒๑

ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนจริยธรรมดีเด่นของกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญจังหวัดเพชรบุรี และของกรม  ศาสนากระทรวงศึกษาธิการ

๒๕๓๘
๒๒ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา 5 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ๒๕๓๘
๒๓ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา 5 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ๒๕๓๘
๒๔ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ๒๕๓๘
๒๕ได้รับเกียรติบัตรห้องสมุดดีเด่นของกรมสามัญศึกษา๒๕๓๘
๒๖

ได้รับเกียรติจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นเจ้าภาพจัดงานทางวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติปีกาญจนาภิเษก และ นิทรรศการแสดงผลงานการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา ๕ (๒๖-๒๗ ธ.. ๓๙)

๒๕๓๙
๒๗

ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

๒๕๔๐
๒๘ได้รับมอบหมายจากกรมสามัญศึกษาให้โรงเรียนอยู่ในโครงการ School Net๒๕๔๐
๒๙ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา 5 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ๒๕๔๐
๔๐ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา 5 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ๒๕๔๐
๔๑ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ๒๕๔๐
๔๒

ได้รับมอบหมายจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นศูนย์แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๕๑ ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๔๒ และ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

๒๕๔๒
๔๓

นายสุวิทย์ พ่วงลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ฯได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่นประจำปี ๒๕๔๑ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

๒๕๔๑
๔๔ได้รับมอบหมายจากรมสามัญศึกษาให้โรงเรียนอยู่ในโครงการ Resource Center๒๕๔๑
๔๕

ได้รับมอบหมายจากกรมสามัญศึกษาในโรงเรียนอยู่ในโครงการนำร่องการนำมาตรฐานระบบบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO – 14001 มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๒๕๔๑
๔๖ได้รับเกีรยติบัตรรับรองมาตรฐาน ISO – 14001จาก SGS๒๕๔๒
๔๗

กรมสามัญศึกษาคัดเลือกให้โรงเรียนพรหมานุสรณ์เข้าสู่โครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา รุ่นที่ ๑

๒๕๔๒
๔๘

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ระดับประเทศในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒

๒๕๔๒
๔๙เกีรยติบัตรมาตรฐานโรงอาหาร ระดับดี กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข๒๕๔๒
๕๐สถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น๒๕๔๒
๕๑โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน๒๕๔๓
๕๒ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา 5 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ๒๕๔๓
๕๓ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา 5 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ๒๕๔๓
๕๔รองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ๒๕๔๕


โพสต์เมื่อ : 8/9/2547 4:18:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 8/9/2547 4:15:00
โดย คุณ 123...action
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ประวัติโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

เดิมเป็นโรงเรียนของวัดโดยคุณพ่อริด เจ้าอาวาสจัดขึ้นที่วัดพลับพลาชัย อำเภอเมืองฯจังวัดเพชรบุรี เมื่อ พ.. 2437 เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งด้านการสอนและทุนทรัพย์

 

..2444

พระสุวรรณมุนี (หลวงปู่ฉุย) วัดคงคาราม แต่ครั้งเป็นพระผู้น้อยได้ดำเนินการสอนศิษย์วัดและลูกหลานชาวบ้านให้ได้อ่านเรียนภาษาไทยจนสามารถตั้งเป็นโรงเรียนประถมชื่อ บำรุงไทยต่อมา กิจการเจริญขึ้นเป็นลำดับ และยังได้รับนักเรียนจากวัดพลับพลาชัยที่หยุดกิจการลงมารวมด้วย

 

..2454กระทรวงธรรมการได้ยกฐานะโรงเรียนบำรุงไทยเป็นโรงเรียนของรัฐบาล เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนตัวอย่างประจำจังหวัดเพชรบุรี (วัดคงคาราม)

 

..2473กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรี (คงคาราม)

 

..2494กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนเพชรบุรี (คงคาราม)

 

..2497-2498

สมัยนายโกวิทย์ ต่อวงษ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้ขออนุญาตย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ ที่  ปัจจุบัน

 

..2499

เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ พลเอกมังกร  พรหมโยธี รัฐมนตรีการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ ม.1 ถึง ม.6 มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นชาย

 

..2543

เปิดเป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนหญิงในชั้น ม.1 เป็นรุ่นแรก

 

 

บัดนี้ (..2547) โรงเรียนมีอายุครบ 93 ปี แห่งการก่อตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ (นับจากปี พ..2454 ที่ยกฐานะเป็นโรงเรียนของรัฐบาล)  หรือ 110 ปี  นับแต่แรกตั้งโรงเรียน

 โพสต์เมื่อ : 8/9/2547 4:15:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 663 คน ตอบ 4 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7