www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

อุดรพิทยานุกูล

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย

          อุดรพิทย์สถาบันการศึกษา
สูงสง่าทั้งวิชาเกียรติและวินัย
อุดรพิทย์ชื่อสถิตทั่วแดนไกล
เกียรติกำจายก้องอยู่คู่ธานี
หากปัจจามิตรคิดกล้ามาราวี
ชีพยอมพลีเพื่ออุดรพิทยานุกูล
          โบกปลิวไสวใจเรามั่น
ร่วมกันเรารักสามัคคี
น้ำเงินชมพูชูศักดิ์ศรี
อันเป็นที่รักยิ่งกว่าสิ่งใด
อุดรพิทย์เรามีจิตอันสดใส
สร้างเกียรติไว้ให้อยู่คู่อุดร

** หมายเหตุ 3 รูปนี้ ถ่ายเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 **

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย ยอด-มนุษย์ KKU (6/13 รุ่น 101) - chaimongkol_l@hot
วันที่ 27/03/2547 เวลา 15:21:00
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 4261 ครั้ง ได้รับการโหวต 50 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 22 หน้า ( ชม 4261 คน ตอบ 656 คน ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 13/4/2548 23:21:00
โดย คุณ เย่เย่ๆๆๆๆๆ
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อุดรพิทย์  ชนะเลิศ....................

โพสต์เมื่อ : 13/4/2548 23:21:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 13/4/2548 21:11:00
โดย คุณ รักอ.พ.
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ผลent โควต้ามข.  ดูไว้ติดมากอันดับ1ของภาคเห็นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่

เลขที่นั่งสอบ

ชื่อ-นามสกุล

คณะ/สาขาวิชา

โรงเรียน

จังหวัด
 

1

3130363

เสาวลักษณ์ หรูปานวงษ์

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

2

7130668

เอมอร เจรจาศิลป

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การโรงแรมและก

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

3

3130049

เอกลักษณ์ ป้องแก้ว

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

4

7131740

ภัสชัย กุคำใส

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สายศิลป์)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

5

7130345

มัลลิกา แก้วมาก

เทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

6

3130438

รัชนก ธรรมสาร

เทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

7

7130274

รัตติกรณ์ โสรมรรค

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

8

7130879

มัทนาวดี เพิ่มชีวา

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

9

3130029

ราเมศ คูสกุล

ทันตแพทยศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

10

7130241

ภาวิตา นรินทร์

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การโรงแรมและก

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

11

3130627

มาวิน สกุลคู

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

12

7130615

ภาสกร รัชตะพงศ์ธร

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

13

7130207

ภาณุวัฒน์ มาตรแสง

วิทยาเขตหนองคาย สาขานิติศาสตร์ (สายวิทย์)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

14

7131460

ภาณุพงศ์ ศรีต้นวงศ์

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สายวิทย์)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

15

3130489

ภานุพงษ์ พูนศรี

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

16

7130810

ภูริชญ์ สุจริตพุทธังกูร

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

17

5130265

ภูธิชย์ ดุมา

มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

18

3130595

เกริกเกียรติ ลือยศ

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

19

3131484

โกศล ลิ้มมะณีประเสริฐ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

20

1130180

เกษฎาพงษ์ นนธิสอน

แพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก) ***

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

21

7130979

เจริญชัย เวียนรุ่งเรือง

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

22

3130658

เฉลิมพล แสงศิลา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

23

1130849

เฉลิมพล โชคเจริญยิ่ง

วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

24

3130154

เชาวลิต ชาวสวน

เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

25

3130233

โชตยา แก้วแสงใส

แพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก) ***

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

26

7130667

เบญจวรรณ สุพันอ่างทอง

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การโรงแรมและก

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

27

7130438

แพรวพิชญ์ เลิศธรรม

ทันตแพทยศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

28

7131310

เพียงฤทัย พรมสุทธิ์

เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

29

7130363

วราภรณ์ ด่านศิริ

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

30

3130238

วราพงษ์ นวลแจ่ม

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

31

7130681

วรุตม์ ชมภูจันทร์

แพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก) ***

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

32

7130780

วัชโรบล บัวคำภู

แพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก) ***

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

33

3130110

วิภาดา นิพนธ์กิจ

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

34

7130396

วิมลเวศ ฤาชากุล

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

35

3130975

วิเชียร สุวัฒนพูนลาภ

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

36

7130067

วิรุฬพักตร์ คำมณี

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

37

7131627

วีรุตม์ อมรภิญโญ

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

38

1130275

วิวรรธน์ บุญจันทร์

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สายว

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

39

7131127

วิษณุ เศรษฐการุณย์

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

40

7130787

วิไลลักษณ์ ตันตะโยธิน

เภสัชศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

41

7130603

วาณิชญา มานิสสรณ์

เภสัชศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

42

7130709

วินัย คุณพรม

สัตวแพทยศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

43

7131892

วินัย นิสาวัน

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

44

7131342

วินิฐา สุวัตถิกุล

เทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

45

3130639

วนิดา ผาตาล

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

46

7131196

วุฒิชัย ศิริอามาตย์

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การโรงแรมและก

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

47

1130338

สมศักดิ์ วิชัยกิจ

วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

48

7130411

ศรัญญา ปิยะวิเศษพัฒน์

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สายศ

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

49

1130573

ศรัณย์ สิทธิพรหม

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สายวิทย์)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

50

7132142

ศรีสุนัน เธียรวาริช

มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตฯ

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

51

3130641

สราญวิฐ นามบุดดี

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

52

7131177

สริตา บุญหล้า

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การโรงแรมและก

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

53

7131014

สวรรยา มัณฑยานนท์

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สายว

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

54

7130159

สหรัฐ ธนพิทักษ์

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สายศิลป์)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

55

7130694

สันติ นวศิโรดม

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สายว

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

56

1130565

ศิริภรณ์ ปิ่นโพธิ์

พยาบาลศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

57

1130290

ศิริลักษณ์ หน่อสุวรรณ

แพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก) ***

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

58

7130940

สิริญาภรณ์ ชัยศิรินิรันดร์

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

59

7131478

สาธิต พุทธศรี

เทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

60

1130223

สินีนาฏ พิมพ์ปัจฉิม

เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

61

7130433

สลิลทิพย์ ไกรสราวุฒิ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

62

3130541

สุรเดช พลายระหาร

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

63

7130931

สุรัตน์ โชครัตนกาญจน์

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การโรงแรมและก

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

64

3130941

สุริยา เมืองทา

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

65

1130589

สุภลัคน์ พานโชติ

เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

66

3130732

สุชาดา อมตฉายา

เทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

67

7131463

สุธินี สุราช

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

68

7130712

สุนิจษา แสนชัย

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

69

3130580

สุพจน์ วิชัยกิจ

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

70

7132015

อมรรัตน์ วัฒนพงษ์

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

71

7131883

อรวรรณ ดีสุทธิ์

เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

72

3130012

อรอนงค์ สรวงศิริ

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

73

7130233

อรอุมา เฮ้านนท์

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

74

3130024

อภิชาต งานรุ่งเรือง

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

75

7131682

อรพรรณ จันทรวงศ์

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

76

3130335

อรุณโรจน์ สุขประเสริฐ

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

77

7131786

อัครวินท์ เศรษฐการุณย์

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สายศิลป์)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

78

7130732

อิสรา โสภัย

เภสัชศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

79

7130741

อดิศร คนแรง

ทันตแพทยศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

80

3131102

อธิพันธ์ ธนนุกูลกิจ

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

81

7131516

อนงค์นาฏ ศุภพิสุทธิ์

เภสัชศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

82

3130464

อนุพงศ์ มัฆนาโส

ทันตแพทยศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

83

3130778

อนุพงษ์ สีกะกุล

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

84

7130574

อุกฤษฏ์ ชาญธีระเดช

วิทยาเขตหนองคาย สาขานิติศาสตร์ (สายศิลป์คำนวณ)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

85

3130359

อุทัยวรรณ คงทัน

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

86

7130490

ลักษณา จิราวัฒน์วรากุล

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

87

7130184

ลักขณา อำนวยเงินตรา

แพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก) ***

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

88

7130399

กษมา อุปรินทร์

มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

89

1130198

กัณวีร์ ยอดคีรี

เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

90

7130451

กาลัญญู จันทสาร

เภสัชศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

91

7130475

กานต์ จันทรศุภวงศ์

แพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก) ***

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

92

7132285

กฤษณา จิตศักดิ์

มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาภาษาฝร

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

93

1130516

กฤษดา ลิมมะณีประเสริฐ

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

94

7130871

กฤตยา ศรีจันทร์

มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

95

7130793

กฤตยา สิริมงคลเสถียร

มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เลือกสอบวิชาคณิตฯ

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

96

3130486

กชวรรณ สุภา

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

97

7131393

คมกริช เสนานุช

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

98

7131070

คุณารักษ์ คุณากูลสวัสดิ์

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

99

7130507

จักรพงษ์ ภูวนาถ

เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

100

3131140

จักรพงษ์ ศรีจันทรา

เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

101

7130662

จันทรวรรณ จันทน์ผลิ

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

102

7131407

จันทร์สุดา ปิยชาติสกุล

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

103

3130697

จิรวัฒน์ จิระพรกุล

วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

104

7130405

จิระศิลป์ ไผ่โสภา

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

105

3130817

จิราพร อมรสิน

เทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

106

7131149

จุฑามาศ แก้วประเสริฐศรี

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สายศิลป์)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

107

7131288

จุฑามาศ สิงห์อนุรักษ์

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สายศิลป์)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

108

1130027

ฉัตรชัย ถามูลเลข

สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

109

3130963

ฉลาดชัย ศิริวงศ์กุล

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

110

7130758

ชมพูนุช นะรา

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สายวิทย์)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

111

7130968

ชวลิต คำจันทร์

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

112

3130563

ชัชพล อิงค์ประเสริฐ

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

113

7130095

ชีวิน ขาวประภา

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

114

3130371

ชนะฤทธิ์ พิทักษ์สฤษดิ์

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

115

3130650

ชนุกาญจน์ พิมพ์วาปี

วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

116

3130551

ญาดา อินทรพานิช

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

117

7131329

ฐิติมา ส่องศรี

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

118

7130584

ฐิติพันธุ์ ตั้งหลักมั่นคง

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สายศ

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

119

3130266

ณัฐวุฒิ แสนเวียน

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

120

7131091

ณัฐวุฒิ ศักดิ์สง่าวงษ์

วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

121

1130486

ณัฐวุฒิ พรมวัง

สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย ฯ

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

122

7130297

ณัฐกานต์ วิสุทธิ์ศรี

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

123

3130370

ณัฐชา ทัศนิยม

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

124

1130379

ณัฐนันต์ ปิยะพงษ์กุล

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

125

3130596

ณัฐพงศ์ ท่าช่วงทำเล

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

126

7130639

ดารณี พิพัฒน์สกุลภาคย์

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สายศ

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

127

3130509

ดนุพล อินยาศรี

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

128

3130981

ตรีสุคนธ์ นาหัวคน

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

129

7130984

ติรเทพ พิทักษานุรัตน์

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สายว

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

130

1130184

ทรงวุฒิ หิรัญมาพร

วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

131

7130568

ทวีพล สีวิลัย

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

132

7131768

ทศวิช ทวิทยานนท์

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การโรงแรมและก

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

133

3130577

ทัศน์สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

134

7131346

ทิพย์วดี วุฒิพันธ์

แพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก) ***

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

135

7132593

ทิพย์สุรางค์ วะชุม

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การโรงแรมและก

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

136

7130656

ธรัฐชา พิมพิลา

วิทยาเขตหนองคาย สาขานิติศาสตร์ (สายวิทย์)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

137

7132694

ธวัชชัย เหล่าศรีสกุล

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

138

7160106

ธวัชชัย นาทา

มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

139

7131863

ธัญวดี ทวีจันทร์

ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

140

3130656

ธันยา ชูวรเชษฐ์

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

141

3130598

ธีระพล สูงแข็ง

สัตวแพทยศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

142

7130989

ธิราวรรณ ดินประเสริฐสัตย์

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สายศิลป์)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

143

7131592

ธิราช ธัญญพันธ์

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

144

7132617

ธิเบศร์ พรหมจารีต

ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

145

3130493

ธงไชย หนูแก้ว

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

146

7131316

ธงชัย อยู่คำจันทร์

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

147

7131855

ธนิษฐา ชัยเชาวรัตน์

มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

148

7131106

ธนิตย์ มุงคุณแสน

วิทยาเขตหนองคาย สาขานิติศาสตร์ (สายวิทย์)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

149

1130452

ธนฉัตร ทวีคูณ

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

150

3130488

นราธิป ทบวงษ์ศรี

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

151

5130025

นวพงศ์ สุทธิบริบาล

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การโรงแรมและก

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

152

7131549

นันทรัตน์ ปัญญาวัน

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การโรงแรมและก

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

153

3130811

นิโลบล ช่วยแสง

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

154

7130938

นิศารัตน์ ถานันดี

เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

155

7131573

นิธิ มหาวรากร

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

156

7131686

นำพงศ์ สุขสบาย

ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

157

7130723

นฤภร สุพิทยภรณ์พงศ์

สัตวแพทยศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

158

7130685

นฤพร น้าเจริญ

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การโรงแรมและก

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

159

3130209

นนทิวัฒน์ หล่อสุวรรณศิริ

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

160

5160114

นุชดา ตรันเจริญ

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การโรงแรมและก

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

161

5130549

บงกช ศิริทัศไนย

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การโรงแรมและก

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

162

3130788

บดินทร์ ใจกล้า

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

163

7130998

บุญชู พรพิรุณโรจน์

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

164

7131425

ประภัสสร เชี่ยวขจร

เภสัชศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

165

7131191

ประวิทย์ พิมพิศาล

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

166

7131895

ประชา กลมลี

วิทยาเขตหนองคาย สาขานิติศาสตร์ (สายศิลป์ภาษา)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

167

1130400

ประพันธ์ศักดิ์ สมศรีงาม

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สายวิทย์)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

168

3131061

ปรัชญา วันน้อย

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

169

7130508

ปรนุช ชัยชูสอน

แพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก) ***

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

170

7130483

ปวิช ตั้งวิชิต

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

171

7131144

ปวีณา ศรีหะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

172

7130894

ปวีณา ทองดี

พยาบาลศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

173

7131054

ปอรรัชม์ ดวงภักดี

ทันตแพทยศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

174

7130447

ปัญจะพาณ์ โกลากุล

เภสัชศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

175

7130470

ปิยะวรรณ ธรรมสมบัติ

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

176

7131632

ปาหนัน เที่ยงบูทวี

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (สายศิลป์)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

177

3130845

ผ่องเพ็ญ พะชะ

เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

178

7131156

พรรณิภา พัฒนขจร

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สายศ

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

179

7130874

พรทิพา จรุงไทย

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

180

7131082

พรพิชญา อึ้งพรหมบัณฑิต

วิทยาเขตหนองคาย สาขานิติศาสตร์ (สายศิลป์คำนวณ)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

181

7131000

พีระวัฒน์ เชียงไฝ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

182

1130176

พิริยา ทัตตินาพานิช

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

183

3130265

พิมพาภรณ์ จำปา

เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

184

7130545

พิรุณ อนุสุริยา

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี (สากล)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

185

7131224

พิชญ์ศินี สิงหา

ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

186

7130373

พิทยา พลเวียง

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

187

5130018

พีธากร ศรีบุตรวงษ์

มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

188

7131351

พลอยพิไล แซ่ตัง

วิทยาเขตหนองคาย สาขานิติศาสตร์ (สายศิลป์คำนวณ)

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

189

7131139

พลากร ผดุงเวียง

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

190

3130559

พฤทธิ์ เดชสมบัติ

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

191

3130683

พงษ์ศักดิ์ บุญสมพงษ์

วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

192

3130378

พงษ์ศักดิ์ ผดาศรี

แพทยศาสตร์ และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

193

5130186

พงษ์ชัย เลิศพิรุฬห์วงศ์

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประติมากรรม

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

194

1130238

พงศ์พินิจ พูลสวัสดิ์

เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

195

1130229

พงศกร จันทะคุณ

เภสัชศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

196

7130729

พจณิชา วงศ์กาฬสินธุ์

สัตวแพทยศาสตร์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

 โพสต์เมื่อ : 13/4/2548 21:11:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 13/4/2548 20:49:00
โดย คุณ รัก อ.พ.
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

แล้วมันยังว่าสกล อุดร  อุบล..........บ้านนอก พวกที่ไปเรียนขอนแก่นก็เหมือนพวกบ้านนอกเข้ากรุง มันว่าอย่านี้ได้อย่าไร....(อ่านมาจากบอร์ดสกลราช)......อีพวกหน้าตาดีๆอยู่ขอนแก่นหนะก็มาจากที่อื่นทั้งนั้น....คิดไปเองว่า ขอนแก่นหน้าตาดี.....เฮ้ย

โพสต์เมื่อ : 13/4/2548 20:49:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 13/4/2548 20:42:00
โดย คุณ รัก อ.พ.
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อีที่อ้างตัวว่าเป็นเด็กเซนต์หนะ มันเข้าไปด่าเด็กสกลราชด้วย แต่มันอ้างตัวว่าเป็นเด็กขอนแก่น....ต่ำจริงๆคนจะดีหรือไม่ดีเขาวัดกันที่หน้าตากันเหรอ....เข้ามันดูถูกโรงเรียนคนอื่น โดยไม่รู้ข้อความจริง     **เลวมาก**โพสต์เมื่อ : 13/4/2548 20:42:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 25/5/2548 15:46:00
โดย คุณ เด็ก ยูพี103
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เห็นด้วยกับคุณที่ผ่านมา

 ถึงคุณจะบอกว่าโรงเรียนคุณดีขนาดไหน  แต่การกระทำ และคำพุดของนักเรียนในร.ร  พวกเราดูรรคุณไม่มีคุณค่าเอาซ่ะเลย แม้คุณจะมาอวดสรรพคุณขนาดไหนก็ตามที พวกเราก็ภุมิใจในสถาบันของพวกเราเหมือนกันแต่ก็ไม่เคยไปเที่ยวโม้โอ้อวดในบอร์ดสถาบันคนอื่น ซึ้งดูไร้ค่าสิ้นดี และพวกเราไม่เคยอายที่เคยเปนส่วนหนึ่งของลูกน้ำเงิน ชมพูเลยสักนิดโพสต์เมื่อ : 25/5/2548 15:46:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 13/4/2548 2:55:00
โดย คุณ คนเดิม
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ผมขอสรุปเป็นครั้งสุดท้ายนะครับว่า......โรงเรียนทุกโรงเรียนทีมีอยู่บนโลกนี้ดีเหมือนกันทั้งนั้น มีคุณค่าเท่ากัน ไม่มีใครดีกว่าใคร แต่มันอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆมากกว่า ว่าจะทำตัวเองและความคิดของตัวเองให้พัฒนาให้สูงยิ่งขึ้น หรือเหยียบให้มันต่ำลง เข้ามาอาศัยในที่(เวบ,กระทู้)สาธารณะก้อช่วยให้เกียรติกันด้วย อย่าพยายามเอาศักดิ์ศรีที่จะไม่เหลือในตัวของตัวเองมาทำให้ศักดิ์ศรีของ(โรงเรียน)คนอื่นต้องหมองมัวเลย โชคดีนะครับทุกคน โตๆ(โต ในที่นี้หมายถึง มีการศึกษา)กันแล้ว

โพสต์เมื่อ : 13/4/2548 2:55:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 13/4/2548 2:43:00
โดย คุณ คนเดียวกะกระทู้229
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

หัวหนัก ปากหนัก มือหนัก ไปรึป่าวครับที่พิมพ์มากันแบบนี้ เด็กจังหวัดอื่นยังพอทนนี่เด็กอุดร เด็กเซนเมรี่ซะด้วย ผมว่าที่ผมเห็นที่รู้จักคน เขาเป็นแบบนี้กันหรอรุ่น พี่ เพื่อน น้องผมไม่เห็นคิดแบบนี้กันซักหน่อย ดูต่ำมากๆนะครับ เลิกได้แล้วนะ

โพสต์เมื่อ : 13/4/2548 2:43:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 13/4/2548 2:38:00
โดย คุณ ศิษย์เก่าอุดรพิทย์ที่รักรร.อาจารย์เพื่อนพี่น้องอุดรพิทย์
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

หน้าไม่อายนะครับ เข้ามากระทู้โรงเรียน(อุดรพิทยานุกูล)เขา แล้วมาด่ามาว่ามาข่มเขาปาวๆๆ กรุณาตักน้ำใส่กระโหลกแล้วชะโงกดูเงาตัวเองด้วยนะครับ ไร้มารยาท แค่นี้ก้อพิสูจน์ได้แล้วว่าโรงเรียนไหนดีกว่ากัน แค่สามัญสำนึกของคนที่มาว่าโรงเรียนคนอื่นน่ะก้อไม่น่าจะเหลือแล้ว นี่หรอที่จะมาข่มโรงเรียนคนอื่นเค้าน่ะ แล้วประวัติที่ผ่านมาน่ะช่วยเช็คด้วยนะครับว่าใครกันแน่ที่มาที่หนึ่งของภาคอีสาน โรงเรียนอุดรพิทย์มาที่1มานานแล้ว อาจจะมีบางการคัดเลือกบางครั้ง(เท่านั้นขอย้ำ)ที่บางโรงเรียนได้มากกว่า แต่ต้องดูจากการเปรียบเทียบเปอร์เซนนักเรียนม.6กะนักเรียนที่สอบได้ด้วย เพราะฉะนนั้นไอ้ปีที่โรงเรียนเราได้น้อยกว่าเพราะโรงเรียนมีนักเรียนน้อยกว่า นั่นก้อหมายความว่าครั้งนั้นก้อสูสีกันนะครับ ส่วนเรื่องหน้าตาโรงเรียนเราก้อ(ไม่ได้ชอบเสนอหน้ากะปาก)มีน่ารักสวยหล่อเยอะแต่เขาไม่เอามาเสนอ ส่วนโรงเรียนไหนจะเป็นศูนย์กลางของภาค เค้าวัดที่หน้าตากันหรือไงครับ คิดซะมั่งนะโตๆกันแล้ว แล้วถ้าโรงเรียนคุณๆ(พวกที่มาว่าเขาสาดเสียเทเสีย)น่ารักกว่าเยอะก้อเพราะว่าประชากรคุณมันเยอะ กรุณาศึกษามาให้ดีก่อนนะครับ ส่วนมหาลัยชื่อดังเช่นจุฬา ธรรมศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิทย์ก้อได้เยอะ ที่กล่าวมาไม่ได้เยินยอหรอก แต่มาจากความจริงทั้งนั้น เพราะงั้นให้เข้าใจไว้ตรงนี้ด้วย เข้ามาหลายครั้งแล้ว เซ็งทุกรอบ ครั้งนี้ทนไม่ไหวจริงๆ ขอบคุณนะครับที่อ่าน...........แหล่งอ้างอิงของผมก้อคือผมเรียนที่อุดรพิทย์6ปีเต็มม.1-ม.6 จบจากอุดรพิทย์ บ้านอยู่อุดรธานี มีบ้านที่ขอนแก่น เทียวไปมาบ่อยมาก เพราะมีบ้านอยู่ที่ขอนแก่นด้วย ไปเรียนติวเอนท์หลายครั้ง พี่เรียนจบอุดรพิทย์เหมือนกัน จบแพทย์ม.ขอนแก่น เวลาผ่านมาแล้ว7ปีกว่า ผมรู้ความเป็นไปทั้ง2จังหวัดพอสมควร ตอนนี้เรียนที่ม.ขอนแก่นด้วย คิดว่าพอรึยังครับที่จะอ้างอิงได้น่ะ ขอบคุณมากๆครับที่อ่าน

โพสต์เมื่อ : 13/4/2548 2:38:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 12/4/2548 23:33:00
โดย คุณ เด็กขอนแก่นที่ 1 ของภาคอีสาน
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ตายแล้วพูดอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกนะ  มันต้องพิสูจน์  ก็เห็นอยู่ตำตาอะนะว่าเด็กขอนแก่นเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา  ศูนย์กลางหน้าตาดีมาก  แล้วจะบอกอะไรให้เอาบุญนะ  เด็กขอนแก่นเขาไม่เรียนกันหรอก มข. นะมันบ้านๆนะ  แบบว่าเขาเรียน จุฬา  ธรรมศาสตร์กันนะ 

โพสต์เมื่อ : 12/4/2548 23:33:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 12/4/2548 23:00:00
โดย คุณ ยอมไม่ได้
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ถึงใครจะว่าโรงเรียนเป็นอย่างไร  เรารู้ว่าพวกคุณสู้โรงเรียนเราไม่ได้  เพราะอ.พ.ของเรา

  ทั้งโควตามข.   ม.สารคาม  ม.อุบล

อ.พ.ของเราก็มีนักเรียนที่สอบได้มากเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสานมาหลายปีแล้ว

โดยเฉพาะ ม.ข.ไม่ใช่ได้ที่1 มาเป็น 10ปีแล้วเหรอ..................................................

เนื่องจากเด็กโควต้าเรามีมากทำให้เด็กentเราสมัครน้อย............ทำให้จำนวนentเราได้ที่2ของภาค ******************เราเขาว่า อ.พ.เราเป็นรองเบ็ญจะมะที่อุบล------------

แต่มันไม่จริง  #อุดรพิทยานุกูล#เก่ง  ที่1ของภาคตะหากโพสต์เมื่อ : 12/4/2548 23:00:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 9/4/2548 8:20:00
โดย คุณ เด็กกัลยา@5555
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อพ. เนี่ยย่อมาจากอะไรหรอ  อพยพหรือเปล่า

โพสต์เมื่อ : 9/4/2548 8:20:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 9/4/2548 8:18:00
โดย คุณ เด็กเทพ55
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อุดรพิทเนี่ยอยู่ไหนหรือไม่รู้จักจริงๆอะ  เป็นเด็กเทพนะ

โพสต์เมื่อ : 9/4/2548 8:18:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 9/4/2548 8:12:00
โดย คุณ เซนต์แมรี่@ket
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อุดรพิททำไม หน้าตาบ้านๆ อย่างเงี้ยสู้เด็กแก่นนคร เด็กแก่นวิทย์ เด็กกัลยา ก็ไม่ได้ ขาวๆ ตี๋ๆ เยอะมาก   แต่อย่าคิดไปแข่งกับสาธิตนะ  เขาไฮโซมากๆ และเขาก็อยู่สูงเกินเอื้อมจริงๆ 

 

 โพสต์เมื่อ : 9/4/2548 8:12:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 9/4/2548 7:15:00
โดย คุณ เซนต์แมรี่@ket
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

นี่หรอหน้าตาเด็กประจำจังหวัดอุดร สู้เด็กขอนแก่นก็ไม่ได้ ไหนจะเด็กวิเทศ ไหนจะเด็กสาธิต ไหนจะแก่นวิทย์ แบบว่าไฮโซโคตร  ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางหน้าตาดีมากกว่าทุกจังหวัดโพสต์เมื่อ : 9/4/2548 7:15:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 8/4/2548 2:51:00
โดย คุณ ปี1จะปี2TE-product@6/6U.P102
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ถ้าใครได้ไปหาอ.จริยา  ณ ห้องแนะแนวสุดสวยของน้องๆและพี่ๆที่จบจากอ.พ.  พี่วานช่วยฝากบอกข่าวจาก comment ที่ 221  ไปบอกจารย์ด้วยนะครับ  จะขอบคุณมากๆเลยนะครับ  แล้วก้อขอเอาใจช่วยน้องๆที่จะลงคณะกัน  พี่ขอให้น้องคิดให้ดีจนวินาทีสุดท้ายที่น้องจะยื่นว่าน้องได้เลือกคณะและมหาลัยที่เหมาะสมกะน้องแล้ว  แต่ขอให้ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับ  พี่เอาใจช่วย  แล้วก้อตรวจทานใบลงคณะให้ดีถี่ถ้วน  เพราะพี่เห็นหลายรายแล้วที่กรอกหรือติดรหัสคณะผิดแล้วติดได้เรียนในคณะที่ไม่ใช่  มันน่าเสียดายนะ  โชคดีนะครับน้องๆเลือดน้ำเงินชมพูโพสต์เมื่อ : 8/4/2548 2:51:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 8/4/2548 2:41:00
โดย คุณ ปี1จะปี2TE-product@6/6U.P102
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ขออนุญาตประกาศบอกพี่ๆน้องที่รักอุดรพิทย์และม.ขอนแก่นของเรานะครับ  ตอนนี้ทางคณะเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  ได้เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  หากใครสนใจที่จะสมัครหรือว่ามีพี่ น้องหรือเพื่อน  ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับ  โดยให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์คณะเทคโนโลยี  ที่เบอร์  043-239329  นะครับ  ขอบคุณมากๆครับ
โพสต์เมื่อ : 8/4/2548 2:41:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 6/4/2548 8:54:00
โดย คุณ 555
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

นี่หรอโรงเรียนประจำจังหวัดอุดร  มีหน้าตาดีกว่านี้ไหม

โพสต์เมื่อ : 6/4/2548 8:54:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/4/2548 20:26:00
โดย คุณ highso@hotmail.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อุดรพิททำไมหน้าตายังเงี้ย อย่าบอกนะว่าเนี่ยโรงเรียนประจำจังหวัด สู้เซนต์แมรี่ก็ไม่ได้ ชุดพละบ้านนอกโคตร  สู้เด็กขอนแก่นก็ไม่ได้ อย่างเด็กสาธิต   เด็กวิเทศ(นานาชาติ) แบบว่าไฮโซโคตรโพสต์เมื่อ : 5/4/2548 20:26:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/4/2548 11:40:00
โดย คุณ 5555
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

น่ารักมั้ย

โพสต์เมื่อ : 5/4/2548 11:40:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 5/4/2548 11:13:00
โดย คุณ งย่ด่ดดีร
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

เป็นโรงเรียนที่เข้าเรียนยากที่สุดเท่าที่เคยสมัครมาอยากบอกว่าให้รับนักเรียนเข้าง่ายกว่านี่หน่อยนะครับ

โพสต์เมื่อ : 5/4/2548 11:13:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/4/2548 17:45:00
โดย คุณ น่ารัก
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

จำได้คะพี่กอล์ฟ ม.5 จะขึ้น ม.6/4

ใช่ไหมคะโพสต์เมื่อ : 3/4/2548 17:45:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/4/2548 17:33:00
โดย คุณ เรารักอ.พ.
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

  ยังจำได้ไหม   อดีต Miss UP

โพสต์เมื่อ : 3/4/2548 17:33:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/4/2548 17:16:00
โดย คุณ เรารักอ.พ.
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

สาวสวย เก่ง นันทพร นนฤาชา  6.1

โพสต์เมื่อ : 3/4/2548 17:16:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/4/2548 17:02:00
โดย คุณ เรารัก อ.พ.
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อาคาร 1 เมื่อครั้งเพิ่งสร้างเสร็จโพสต์เมื่อ : 3/4/2548 17:02:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/4/2548 13:03:00
โดย คุณ เรารัก อ.พ.
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อาคารธรรมสถานอดีต

โพสต์เมื่อ : 3/4/2548 13:03:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/4/2548 10:49:00
โดย คุณ เรารักอ.พ.
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

อ.พ.ในอดีต

โพสต์เมื่อ : 3/4/2548 10:49:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/4/2548 10:42:00
โดย คุณ เรารัก อ.พ.
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  โพสต์เมื่อ : 3/4/2548 10:42:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/4/2548 10:34:00
โดย คุณ เรารัก อ.พ.
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ผู้ช่วยสาวโสด น.ส.เรณูนวล จูจันทร์

โพสต์เมื่อ : 3/4/2548 10:34:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/4/2548 10:29:00
โดย คุณ เรารัก อ.พ.
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ผูช่วยมาดเข้ม นายเรวัต ธิโสภา

โพสต์เมื่อ : 3/4/2548 10:29:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 3/4/2548 10:27:00
โดย คุณ เรารักอ.พ.
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ  นายสมัย นาคเสน

โพสต์เมื่อ : 3/4/2548 10:27:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 22 หน้า ( ชม 4261 คน ตอบ 656 คน ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7