วงจรเศรษฐกิจ

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

วงจรเศรษฐกิจ

วงจรเศรษฐกิจ (circular flow) เป็นแบบจำลองแสดงกระแสการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องของ การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างหน่วยเศรษฐกิจหนึ่งกับอีกหน่วยเศรษฐกิจหนึ่ง เพื่อแสดงว่าแต่ละหน่วยเศรษฐกิจนั้นมีความสัมพันธ์ต่อกัน กล่าวคือ มีการได้หรือให้อะไรแก่กันในการดำเนินกิจการต่างๆ ถ้าหน่วยเศรษฐกิจใดเกิดการหยุดชะงักก็จะไม่เกิดการหมุนเวียน อาจส่งผลให้ระบบ เศรษฐกิจทั้งระบบเกิดการหยุดชะงักและเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำขึ้น ในชั้นนี้จะขอยกตัวอย่างวงจรเศรษฐกิจหรือกระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ

  1. กรณีไม่มีรัฐบาล สมมติว่าระบบเศรษฐกิจมีเพียง 2 หน่วยเศรษฐกิจย่อย คือ หน่วยครัวเรือน และหน่วยธุรกิจ และใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนโดยผ่านตลาดสินค้าและบริการและตลาดปัจจัยการผลิต ลักษณะของการหมุนเวียนอธิบายได้ดังนี้

ครัวเรือนในฐานะที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตจะขายปัจจัยการผลิตให้แก่หน่วยธุรกิจ จากนั้นครัวเรือนจะนำรายได้ไปซื้อสินค้าและบริการที่ผลิตโดยหน่วยธุรกิจ หน่วยธุรกิจซึ่งซื้อปัจจัยการผลิตจากครัวเรือนจะนำปัจจัยดังกล่าวไปผลิตสินค้าหรือบริการแล้วขายให้กับครัวเรือนต่อไป ปัจจัยการผลิตและสินค้ารวมทั้งบริการจะหมุนเวียนในทิศทางหนึ่ง รายได้ของปัจจัยการผลิตและ ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการก็จะหมุนเวียนในอีกทิศทางหนึ่ง (ดังภาพ 2.2) ภาพ 2.2 วงจรเศรษฐกิจกรณีไม่มีรัฐบาล

จากภาพ 2.2 จะเห็นได้ว่ารายได้ของครัวเรือนก็คือรายจ่ายของหน่วยธุรกิจ และรายได้ ของหน่วยธุรกิจก็คือรายจ่ายของครัวเรือน

  1. กรณีที่มีรัฐบาล การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่มีรัฐบาล สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่ว่ามีรัฐบาลเพิ่มเข้ามา จากภาพ 2.3 จะเห็นได้ว่ารัฐบาลก็ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และเจ้าของปัจจัยการผลิต กล่าวคือ รัฐบาลจะ ทำหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการที่ธุรกิจไม่ดำเนินการผลิต แต่เป็นสินค้าและบริการที่บุคคลในระบบเศรษฐกิจต้องการ โดยรัฐบาลจะซื้อปัจจัยการผลิตมาใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนั้น รัฐบาลยังเป็นผู้บริโภคคือซื้อสินค้าและบริการเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานและการผลิตของรัฐบาล นั่นคือ รัฐบาลจะมีทั้งรายจ่ายในการซื้อสินค้าและบริการและปัจจัยการผลิต และจะมีรายได้จากการขายสินค้า และบริการที่รัฐบาลเป็นผู้ผลิต และรายได้จากการเก็บภาษีจากหน่วยครัวเรือนและธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์จะหมุนเวียนเป็นวงจรเศรษฐกิจเหมือนอย่างกรณีที่ไม่มีรัฐบาลดังกล่าวมาแล้ว

 

   
คัดสรรมาฝากโดย leejeng (ลีเจง ถนอมวรกุล) บทความทั้งหมดของคุณ leejeng
วันที่ 27/07/2549 เวลา 10:57:40
เข้าชมบทความนี้แล้ว 10598 ครั้ง ได้รับการโหวต 30 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 10598 คน ตอบ 17 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 18/4/2552 21:37:20
โดย คุณ เบียร์
IP : 115.67.240.***
 

ดีมากครับสำหรับนักศึกษา

โพสต์เมื่อ : 18/4/2552 21:37:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 14/2/2551 18:27:00
โดย คุณ 555+
IP : 58.9.112.***
 โพสต์เมื่อ : 14/2/2551 18:27:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 24/8/2550 14:22:02
โดย คุณ สุกัญญา
IP : 203.172.199.***
 โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 14:22:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 24/8/2550 14:21:54
โดย คุณ สุกัญญา
IP : 203.172.199.***
 โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 14:21:54
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 24/8/2550 14:21:49
โดย คุณ สุกัญญา
IP : 203.172.199.***
 โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 14:21:49
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 24/8/2550 14:21:44
โดย คุณ สุกัญญา
IP : 203.172.199.***
 โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 14:21:44
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 24/8/2550 14:21:33
โดย คุณ สุกัญญา
IP : 203.172.199.***
 โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 14:21:33
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 24/8/2550 14:21:25
โดย คุณ สุกัญญา
IP : 203.172.199.***
 โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 14:21:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 24/8/2550 14:21:20
โดย คุณ สุกัญญา
IP : 203.172.199.***
 โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 14:21:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 24/8/2550 14:16:08
โดย คุณ สุกัญญ
IP : 203.172.199.***
 โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 14:16:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 24/8/2550 14:15:48
โดย คุณ สุกัญญา
IP : 203.172.199.***
 โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 14:15:48
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 24/8/2550 14:15:38
โดย คุณ สุกัญญา
IP : 203.172.199.***
 โพสต์เมื่อ : 24/8/2550 14:15:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 10/8/2550 11:05:21
โดย คุณ game
IP : 222.123.20.***
 โพสต์เมื่อ : 10/8/2550 11:05:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 16/7/2550 10:23:47
โดย คุณ 2
IP : 203.146.201.***
 โพสต์เมื่อ : 16/7/2550 10:23:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 18/6/2550 8:40:21
โดย คุณ ด.ญ.นวพรรษ
IP : 124.121.11.***
 

ดีมากๆ

โพสต์เมื่อ : 18/6/2550 8:40:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 18/6/2550 8:40:20
โดย คุณ ด.ญ.นวพรรษ
IP : 124.121.11.***
 

ดีมากๆ

โพสต์เมื่อ : 18/6/2550 8:40:20
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 9/6/2550 13:06:32
โดย คุณ อะ
IP : 124.157.208.***
 โพสต์เมื่อ : 9/6/2550 13:06:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 10598 คน ตอบ 17 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด