www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ประกวดโลโก้ชิงเงินสด 17,000 บาท

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

.

โครงการประกวดออกแบบโลโก้ 70 ปี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

------------------------------

หลักการและเหตุผล             

                  ในโอกาสที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีอายุครบ 70 ปีในปี 2551 จึงเห็นควรให้มีการจัดทำโลโก้ 70 ปี เพื่อใช้ในการเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ   และเพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่าตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 70 ปี  จึงกำหนดให้มีการจัดการประกวดออกแบบโลโก้ 70 ปี ขึ้น เพื่อเผยแพร่และใช้ในกิจการที่เกี่ยวข้องในวาระพิเศษนี้

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                 1.   เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป    ได้มีส่วนร่วมในการ ส่งผลงาน เข้าประกวด                                         

                 2.  เพื่อให้คณะฯ มีโลโก้ที่จะนำไปเผยในโอกาสครบ 70 ปี

 

ข้อมูลการออกแบบ

1.             การออกแบบสามารถนำสัญญลักษณ์หรือรูปลักษณ์อื่น ๆ ที่บ่งบอกความเป็น

       คณะพาณิชย์ฯ ที่มีอยู่แล้วมาใช้หรือคิดขึ้นใหม่เพื่อสะท้อนภาพของคณะฯ

2.             ต้องมีคำว่า “ 70 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

3.             การออกแบบโลโก้นี้ต้องสื่อถึงความทันสมัย ความก้าวหน้า ความสำเร็จทางด้านวิชาการ น่าเชื่อถือ และง่ายต่อการผลิต

4.             การออกแบบ ไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร แต่ต้องมีสีฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของโลโก้

 

รูปแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวด

1.             ออกแบบระบบการพิมพ์สี่สี 1 ชุด และขาวดำ 1 ชุด

2.             ต้องเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

3.             ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องใส่รหัสที่ผลงานทุกชิ้น และตั้งชื่องานออกแบบตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Font)

4.             ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ  5  ผลงาน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด

1.             ประชาคมธรรมศาสตร์ อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ยกเว้นคณะกรรมการจัดการประกวดฯ ไม่มีสิทธ์ในการส่งผลงาน)

2.             ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.             ประชาชนทั่วไป

 

วันและเวลา

              1.    เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 ตุลาคม  2550

              2.    ประกาศผลการตัดสินวันที่  5 พฤศจิกายน 2550

              5.    ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จะมีพิธีมอบรางวัลพร้อมประกาศเกียรติ  

                     คุณในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน

               คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดออกแบบโลโก้ 70 ปี

 

การเผยแพร่ผลงาน

             คณะกรรมการฯ จะส่งมอบผลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศให้แก่คณะฯ เพื่อนำเผยแพร่                     

§   Web Site  มหาวิทยาลัย  Web Site  คณะฯ และ Intranet

§   เอกสารต่าง ๆ ของคณะฯ ข่าวแจก โปสเตอร์  โบชัวร์  TBS News  ป้ายผ้า ฯลฯ

§   ผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา Accy today  เสื้อเชียร์ เสื้อรับน้อง เสื้อบาส  ฯลฯ

                        ของที่ระลึกวิทยากร  โล่  และของที่ระลึก

 

ส่งผลงานเข้าประกวด

1.               ติดบนกระดาษแข็ง A4 จำนวน 1 ชุด ส่งด้วยตนเองที่หน่วยประชาสัมพันธ์                          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตึกอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตึกอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  โทร. 02-613- 2200,   02-623-5742  ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์จะพิจารณาจากการประทับตราวันที่ได้รับจากไปรษณีย์ โดยต้องไม่เกิน วันที่  30 ตุลาคม 2550

2.               ส่งเป็น File ทาง E-mail  mapang_2005@yahoo.com

รางวัลที่ได้รับ 

1.              รางวัลชนะเลิศ เงินสด 17,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

2.              รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 7,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ อนึ่ง คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมดและคณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถนำผลงานไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์แก่งานคณะพาณิชย์ฯ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 

      

 

 

 


   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย nunthida (นันทิดา เมืองช้าง) บทความทั้งหมดของคุณ nunthida
วันที่ 09/10/2550 เวลา 16:53:03
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 6238 ครั้ง ได้รับการโหวต 5 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 6238 คน ตอบ 7 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 16/1/2552 17:39:15
โดย คุณ พีระพัน
IP : 119.42.76.***
 โพสต์เมื่อ : 16/1/2552 17:39:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 3/11/2550 22:20:29
โดย คุณ Vee
IP : 125.24.44.***
 โพสต์เมื่อ : 3/11/2550 22:20:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 13/10/2550 19:29:38
โดย คุณ 022545350
IP : 124.120.85.***
 

โค้งสุดท้าย!!! SMART I ครั้งที่ 5
บัญชี ธรรมศาสตร์

>>> สอบครั้งสุดท้าย 28 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ <<<
ครบครันทุกรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การอ่านจับใจความสำคัญ และ ความรู้รอบตัว
…โจทย์ตัวอย่างแนวข้อสอบ ...เทคนิคการทำโจทย์อย่างรวดเร็ว...สรุปเนื้อหาอย่างกระชับ Update ความรู้รอบต

โพสต์เมื่อ : 13/10/2550 19:29:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6
วันที่ 13/10/2550 8:58:30
โดย คุณ daejunguem
IP : 203.209.124.***
 
โพสต์เมื่อ : 13/10/2550 8:58:30
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 12/10/2550 13:56:25
โดย คุณ kaden
IP : 203.113.37.***
 

ได้จริงๆhttp://FreeMobs.co.uk/index.php?referral=41320 ลิ้งนี้นะคะ

 

เข้าไปสมัครได้เลยคะ
โทรศัพท์มือถือแจกฟรีจริงๆ (ไม่เสียหาย ไม่เสียเงินนะค้ะ) ไม่เสียค่าสมัครด้วยคะ

เพียงกรอกข้อมูลชื่อ ที่อยู่ แต่ต้องเป็นข้อมูลจริง ทางเว็บจะส่งมือถือมาตามที่อยู่ที่คุณกรอกไว้

จากนั้นก็บอกต่อให้คนมาสมัครตามลิงค์ที่เราได้ให้ครบ จำนวนตามรุ่นมือถือที่เค้า ระบุไว้ ตามนี้

 -Motorola L3 ใช้ 5 คน

 -Motorola KRKR K1ใช้ 16 คน

 -LG KG800 ใช้ 11 คน

-Sony Ericsson W810i ใช้15คน

 

วิธีสมัคร อ่านให้ละเอียดนะค้ะ

 เข้าไปที่ เลือกรุ่น โทรศัพท์ที่คุณต้องการ เลือกรุ่นที่ท่านต้อง กรอกรายระเอียด อีเมล์ของตนเอง( เมล์ของhotmailจะเร็ว)

ทำเครื่องหมายถูกที่หน้า I have read and agree to the terms and conditions กด Sign Up Confirm E-Mail =ยืนยันอีเมล์ อีกรอบ ใส่ Password= ใส่พาสเวิดส์ที่คุณต้องการและจำง่ายสำหรับคุณ Confirm Password=ใส่พาสเวอสอีกครั้งเพื่อยืนยัน Signup Key=ให้กดตัวเลขตามที่ เห็น Full Name=ใส่ชื่อ-นามสกุล จริงเป็นภาษาอังกฤษ Street=ใส่ที่อยู่ของคุณ จริงเป็นภาษาอังกฤษ City=อำเภอและจังหวัด เป็นภาษาอังกฤษ County=ใส่ประเทศไทย เป็นภาษาอังกฤษ Post Code=ใส่รหัสไปรษณีย์ของคุณ

กดRegiste ทาง website จะจัด ส่งของรางวัลให้คุณตามที่อยู่ที่คุณระบุ

เช็ค mail ที่ตอบกลับมา และ Clickตัว หนังสือภาษาอังกฤษยาว ๆ เพื่อยืนยันการสมัคร

แนะนำเพื่อนๆให้มาสมัครตามจำนวนของ คะแนนที่เครื่องแต่ละรุ่นต้องการ ถ้าคุณแนะนำเพื่อนๆครบตามจำนวนแล้ว คุณก็จะได้ โทรศัพท์ฟรีๆเลย

*** ลองดู ไม่มีอะไรยุ่งยาก และไม่ได้เสียเงินด้วย ทุกอย่าง ฟรี ฟรี ฟรี ***

 *** อันนี้เป็นข้อมูลที่มีอยู่จริง ไม่เชื่อก็ลองทำดูนะ ***

***ทำดูเถอะนะ อยากให้ได้กันทุกๆคนเลย***

 

เพิ่มเติม

พอคุณสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว พอยืนยันการสมัครจากe-mailคุณเรียบร้อย

ให้นำลิ้ง ที่อยู่ตรง Your Referral Link:   copy link แล้วนำไปวางบนเว็บไซต์ต่างๆที่คุณจะแนะนำเพื่อนๆได้เลยคะ

ได้รับจริงๆคะ แต่รอนานหน่อย ต้องอดทนรอ

ตอนแรกเราคิดว่าไม่ได้แล้วล่ะ เพราะมันผ่านไป2เดือนกว่าๆล่ะ

อยู่ๆกลับมาจากเรียนหนังสือก็มี พัสดุมาส่ง

ตอนแรกตกใจนึกว่าใครส่งไรมาให้ ก็กลัวๆไม่กล้าเปิด

แต่ที่จ่าหน้าซองบนกล่องมันเป็นตัวภาษาอังกฤษ ส่งมาจากuk

เลยลองเปิดดู เป็นมือถือ ใช้ได้จริง และสามารถใช้ในไทยได้ด้วย

 

อยากให้ลองสมัครกันดูคะไม่มีไรเสียหายจริงๆโพสต์เมื่อ : 12/10/2550 13:56:25
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 12/10/2550 12:16:16
โดย คุณ sermmath
IP : 58.8.166.***
 

รศ.ดร.สราวุธ เชิญร่วมติวฟรี คณิต 30 ชม. คอร์ส 3 เดือน + สอนสด เรียนใน course เดือนพฤศจิกายน 50 เป็นต้นไป

 

รศ. ดร. สราวุธ เกียรตินิยม อันดับ1จุฬา

ทุน3 ปริญญา ตรี/โท/เอก (จุฬาฯ,ออสเตรเลีย,ฮ่องกง)

“จะเผยเคล็ดลับ เก่งอย่างพระเจ้า ที่น้องทำได้”

ครบรอบ10ปี  www.math-serm.com ครับ

ติวฟรี คณิต 30 ชม.คอร์ส 3เดือน+สอนสด

 

ตาราง course ฟรี

วันเรียน                                 เวลา               สาขาบางกะปิ

ศุกร์ 23 พ.ย.50 -25 มค.50     17.30-19.30    M - BO14

เสาร์ 24 พ.ย.50 -26 มค.50     15.30-17.30   M - BO16

อาทิตย์ 25 พ.ย.50 -27 มค.50  08.00-10.00   M - BO17

อาทิตย์ 25 พ.ย.50 -27 มค.50  10.15-12.15   M - BO18

อาทิตย์ 25 พ.ย.50 -27 มค.50  13.30-15.30   M - BO19

 

สำรองที่นั่งโดยส่ง ชื่อสกุล,..,ชั้น,เบอร์โทร,email,เคยติวที่สถาบันใดมาบ้าง

ส่งมาที่  math-serm@hotmail.com หรือ โทรที่ 089-677-7727 , 086-664-5849

 

Course นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จัดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ และ น้องๆทุกคน ค่ะ

ฝากบอกเพื่อนต่อด้วยนะคะ เพื่อให้ โอกาส กับเพื่อนๆ ของเรา เป็นกุศล ทำให้เรา สอบได้ตามที่หวังนะคะ แล้วไม่ต้องกลัว course เต็มคะ เพราะ หาก courseเต็มเราจะจัด course เพิ่มให้ค่ะ
โพสต์เมื่อ : 12/10/2550 12:16:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 10/10/2550 22:02:58
โดย คุณ skychallenger
IP : 125.26.167.***
 

การสร้างรายได้รูปแบบใหม่ Make money o­nline 100%

 

  1. ไม่ใช่งานขาย สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องสำอาง ใดๆทั้งสิ้น ท่านสบายใจได้ถ้าไม่ชอบไปง้อขายของให้ใคร 
  2.
ไม่ใช่ Herbalife, ADDS, Woark@Home, A-smart, amataonline ฯลฯ เราทำธุรกิจเฉพาะ
    internet
ไม่เกี่ยวกับงานขายใดๆหรือแฝงด้วยงานขาย
  3.
ทำงานและรับเงินผ่าน internet ทั้งหมด
  4.
ใช้เวลาตามที่ท่านต้องการมากน้อยแล้วแต่ท่านได้เลย
  5.
ไม่จำกัด เพศ วัย วุฒิการศึกษา แค่อยากมีรายได้เสริมบ้างก็เข้ามาทำได้เลย 
  6.
ผลตอบแทน = เวลาที่ทำงาน * ความตั้งใจ * การเรียนรู้เทคนิคทำเงิน
  7.
ไม่ต้องเข้าอบรม สัมภาษณ์ นัดคุยใด ๆ ทั้งสิ้น เริ่มงานได้เมื่อพร้อมเลย คุณเป็นผู้กำหนดตัวคุณเอง
   
เมื่อคุณสมัครเสร็จเรามีเว็บให้คุณลองทำฟรีก่อน 7 วันไม่พอใจยกเลิกได้ทันที ท่านไม่ต้องเสียอะไรสักบาท 
  8.
รับเงินเป็นดอลล่าร์สหรัฐซึ่งได้เปรียบมากเมื่ออยู่ในประเทศไทยอย่างเรา (1 Dollar = 34 Bath
  9.
และสำคัญสุด ธุรกิจของเราไม่มีการแอบแฝง ปิดบังข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านอยากรู้อะไรสอบถามมาได้เลย 
  10.
มีรายได้แน่นอน องค์กรมีความน่าเชื่อถือ ดูรายได้ด้านล่างนี้ประกอบต่อไป 
 
คลิกสมัครหรือดูรายละเอียดได้ที่  http://www.globalrichonline.com/index.php?step=MQ==&userid=richybusinessโพสต์เมื่อ : 10/10/2550 22:02:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 6238 คน ตอบ 7 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7