www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

รายชื่อ 430 โรงเรียนดังทั่วประเทศ ที่ใช้สูตรรับเข้าเรียน ม.1 "50:40:10"

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

"กรุงเทพมหานคร"  ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ร.ร.เบญจมราชาลัย ร.ร.วัดราชบพิธ ร.ร.สตรีวิทยา ร.ร.โยธินบูรณะ ร.ร.เทพศิรินทร์ ร.ร.สายปัญญา ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ร.ร.ไตรมิตรวิทยาลัย ร.ร.วัดสุทธิวราราม ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ร.ร.ยานนาเวศวิทยาคม ร.ร.นนทรีวิทยา ร.ร.ศรีอยุธยา ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ร.ร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม ร.ร.สายน้ำผึ้ง ร.ร.ปทุมคงคา ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย ร.ร.วชิรธรรมสาธิต ร.ร.สิริรัตนาธร ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ร.ร.วัดบวรนิเวศ ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร

ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2 ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ร.ร.เทพลีลา ร.ร.ราชดำริ ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ร.ร.หอวัง ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ร.ร.ราชวินิตบางเขน ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ร.ร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ร.ร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ร.ร.พรตพิทยพยัต ร.ร.บางกะปิ สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ร.ร.ดอนเมืองจาตุรจินดา ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ร.ร.บางกะปิ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ร.ร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ร.ร.สตรีวิทยา 2 ร.ร.สารวิทยา ร.ร.ศรีพฤฒา ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์

ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ ร.ร.ทวีธาภิเศก ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม ร.ร.มัธยมวัดนายโรง ร.ร.โพธิสารพิทยากร ร.ร.ศึกษานารี ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย ร.ร.วัดนวลนรดิศ ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ร.ร.วัดอินทาราม ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน ร.ร.สตรีวัดระฆัง ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม ร.ร.วัดราชโอรส ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ร.ร.มหรรณพาราม ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม ร.ร.บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ร.ร.วัดพุทธบูชา ร.ร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ร.ร.ศึกษานารีวิทยา ร.ร.สตรีวัดอัปสรรสวรรค์ ร.ร.วัดประดู่ในทรงธรรม ร.ร.ปัญญาวรคุณ ร.ร.มัธยมวัดหนองแขม ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ ร.ร.นวลนรดิศวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก

"กระบี่"
ร.ร.อำมาตย์พานิชนุกูล ร.ร.เมืองกระบี่ ร.ร.อ่าวลึกประชาสรรค์

 

"กาญจนบุรี" ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ ร.ร.วิสุทธรังสี ร.ร.เทพมงคลรังสี ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม ร.ร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

 

"กาฬสินธุ์" ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ร.ร.อนุกูลนารี ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร

 

"กำแพงเพชร" ร.ร.วัชรวิทยา ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม

 

"ขอนแก่น" ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย ร.ร.กัลยาณวัตร ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน ร.ร.ขามแก่นนคร ร.ร.นครขอนแก่น ร.ร.สนามบิน ร.ร.บ้านไผ่ ร.ร.มัญจาศึกษา ร.ร.เมืองพลพิทยาคม ร.ร.น้ำพองศึกษา ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม ร.ร.ชุมแพศึกษา

"จันทบุรี" ร.ร.ศรียานุสรณ์ "ฉะเชิงเทรา" ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ร.ร.ดัดดรุณี ร.ร.พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

 

"ชลบุรี" ร.ร.ชลราษฎรอำรุง ร.ร.ชลกันยานุกูล ร.ร.ชลบุรี "สุขบท" ร.ร.บ้านสวน "จั่นอนุสรณ์" ร.ร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ร.ร. พนัสวิทยาคาร ร.ร.พานทอง ร.ร.ศรีราชา ร.ร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ร.ร.สิงห์สมุทร ร.ร.สัตหีบวิทยาคม ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

 

"ชัยนาท" ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม

 

"ชัยภูมิ" ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ร.ร.สตรีชัยภูมิ ร.ร.เมืองพญาแลวิทยา ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา ร.ร.ภูเขียว ร.ร.แก้งคร้อวิทยา

"ชุมพร" ร.ร.ศรียาภัย ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา ร.ร.สวนศรีวิทยา ร.ร.สวีวิทยา

"เชียงราย" ร.ร.สามัคคีวิทยาคม ร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร.ร.พานพิทยาคม ร.ร.เทิงวิทยาคม  

 

"เชียงใหม่" ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม

 

"ตรัง" ร.ร.สภาราชินี ร.ร.วิเชียรมาตุ ร.ร.ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ร.ร.ห้วยยอด "ตราด" ร.ร.ตราษตระการคุณ ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์

 

"ตาก" ร.ร.ผดุงปัญญา ร.ร.ตากพิทยาคม ร.ร.สามเงาวิทยาคม ร.ร.สรรพวิทยาคม

 

"นครนายก" ร.ร.นครนายกวิทยาคม ร.ร.นวมราชานุสรณ์ ร.ร.ปิยชาติพัฒนา

 

"นครปฐม" ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย ร.ร.ราชินีบูรณะ ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน ร.ร.สิรินธรราชวิทยาลัย ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา

 

"นครพนม" ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย

 

"นครราชสีมา" ร.ร.สุรนารีวิทยา ร.ร.ราชสีมา 2 ร.ร.สุรธรรมพิทักษ์ ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย ร.ร.บุญวัฒนา ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต ร.ร.ปากช่อง ร.ร.สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ร.ร.ชุมพวงศึกษา ร.ร.พิมายวิทยา ร.ร.ประทาย

"นครศรีธรรมราช"

ร.ร.เบญจมราชูทิศ ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช ร.ร.สตรีทุ่งสง ร.ร.ทุ่งสง ร.ร.ปากพนัง ร.ร.สตรีปากพนัง ร.ร.ชะอวด ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

 

"นครสวรรค์" ร.ร.นครสวรรค์ ร.ร.สตรีนครสวรรค์ ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชณิม ร.ร.ตาคลีประชาสรรค์

 

"นนทบุรี" ร.ร.ศรีบุณยานนท์ ร.ร.สตรีนนทบุรี ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม ร.ร.รัตนาธิเบศร์ ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์ ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ ร.ร.บดินทรเดชา ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ร.ร.ปากเกร็ด ร.ร.บางบัวทอง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

 

"น่าน" ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ร.ร.สตรีศรีน่าน ร.ร.ปัว ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม ร.ร.เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"

 

"บุรีรัมย์" ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม ร.ร.ลำปลายมาศ ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม ร.ร.นางรอง ร.ร.หนองกี่พิทยาคม ร.ร.ละหานทรายรัชดาภิเษก

"ปทุมธานี"

ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ร.ร.ปทุมวิไล ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ร.ร.ธัญญรัตน์ ร.ร.ธัญบุรี ร.ร.สายปัญญารังสิต ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบปทุมธานี ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกา ร.ร.หนองเสือวิทยาคม

 

"ประจวบคีรีขันธ์" ร.ร.ประจวบวิทยาลัย ร.ร.บางสะพานวิทยา ร.ร.หัวหิน ร.ร.สามร้อยยอดวิทยาคม

 

"ปัตตานี" เร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล ร.ร.เบญจมราชูทิศ

 

"พระนครศรีอยุธยา" ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย ร.ร.อยุธยาอนุสรณ์ ร.ร.เสนา "เสนาประสิทธิ์" ร.ร.บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1 "

 

"พะเยา" ร.ร.พะเยาพิทยาคม ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

 

"พังงา" ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน ร.ร.ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

 

"พัทลุง" ร.ร.พัทลุง ร.ร.สตรีพัทลุง ร.ร.ควนขนุน

"พิจิตร" ร.ร.พิจิตรพิทยาคม ร.ร.ตะพานหิน ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม

 

"พิษณุโลก" ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี ร.ร.จ่านกร้อง ร.ร.พุทธชินราชพิทยา

 

"เพชรบุรี" ร.ร.พรหมานุสรณ์ ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ ร.ร.คงคาราม ร.ร.วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ร.ร.บ้านลาดวิทยา "เพชรบูรณ์" ร.ร.วิทยานุกูลนารี ร.ร.เพชรพิทยาคม ร.ร.หนองไผ่

 

"แพร่" ร.ร.พิริยาลัย ร.ร.นารีรัตน์

 

"ภูเก็ต" ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย ร.ร.สตรีภูเก็ต ร.ร.เมืองถลาง ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

 

"มหาสารคาม" ร.ร.สารคามพิทยาคม ร.ร.ผดุงนารี ร.ร.วาปีปทุม

 

"มุกดาหาร" ร.ร.มุกดาหาร

 

 "ยโสธร" ร.ร.ยโสธรพิทยาคม ร.ร.คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ร.ร.เลิงนกทา

 

"ยะลา" ร.ร.สตรียะลา ร.ร.คณะราษฎรบำรุง

 

"ร้อยเอ็ด" ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร.ร.สตรีศึกษา

 

"ระนอง" ร.ร.พิชัยรัตนคาร ร.ร.สตรีระนอง ร.ร.กะเปอร์วิทยา ร.ร.กระบุรีวิทยา

"ระยอง" ร.ร.ระยองวิทยาคม ร.ร.วัดป่าประดู่ ร.ร.วัดตะพงนอก ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร ร.ร.บ้านค่าย

 

"ราชบุรี" ร.ร.เบญจมราชูทิศ ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ ร.ร.รัตนราษฎร์บำรุง ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี ร.ร.สายธรรมจันทร์ ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ

 

"ลพบุรี" ร.ร.พระนารายณ์ ร.ร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) เขต 2 ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา ร.ร.พัฒนานิคม

 

"ลำปาง" ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย ร.ร.ลำปางกัลยาณี ร.ร.เขลางค์นคร

 

"ลำพูน" ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ร.ร.จักรคำคณาทร

 

"เลย" ร.ร.เลยพิทยาคม ร.ร.ศรีสงครามวิทยา

 

"ศรีสะเกษ" ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ร.ร.กันทรารมณ์ ร.ร.สตรีสิริเกศ ร.ร.ขุขันธ์

 

"สกลนคร" ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล

 

"สงขลา" ร.ร.มหาวชิราวุธ ร.ร.วรนารีเฉลิม ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 2 ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

"สตูล" ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์

 

"สมุทรปราการ" ร.ร.สมุทรปราการ ร.ร.สตรีสมุทรปราการ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ร.ร.มัธยมด่านสำโรง ร.ร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ร.ร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ ร.ร.วัดทรงธรรม ร.ร.วิสุทธิกษัตรี ร.ร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ร.ร.หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว ร.ร.นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง

 

"สมุทรสงคราม" ร.ร.ถาวรานุกูล ร.ร.ศรัทธาสมุทร ร.ร.อัมพวันวิทยาลัย สมุทรสาคร ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย

 

"สระแก้ว" ร.ร.สระแก้ว

 

"สระบุรี" ร.ร.สระบุรีวิทยาคม ร.ร.เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ร.ร.เทพศิรินทร์ พุแค ร.ร.แก่งคอย ร.ร.ประเทียบวิทยาคาร

 

"สิงห์บุรี" ร.ร.สิงห์บุรี

 

"สุโขทัย" ร.ร.สุโขทัยวิทยาคม ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา

"สุพรรณบุรี" ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย ร.ร.สงวนหญิง ร.ร.บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" ร.ร.อู่ทอง ร.ร.หนองวัลย์เปรียงวิทยา ร.ร.บรรหารแจ่มใส 5 ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ร.ร.ธรรมโชติศึกษาลัย ร.ร.สามชุกรัตนโภคาราม

 

"สุราษฎร์ธานี" ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์ธานี 2 ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.พระแสงวิทยา

 

“สุรินทร์” ร.ร.สิรินธร ร.ร.สุรวิทยาคาร ร.ร.ประสาทศึกษาคาร ร.ร.สังขะ

 

“หนองคาย” ร.ร.ปทุมเทพวิทยาคาร ร.ร.ชุมพลโพนพิสัย

 

“อ่างทอง” ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร.ร.สตรีอ่างทอง

 

“อำนาจเจริญ” ร.ร.อำนาจเจริญ

 

“อุดครธานี” ร.ร.อุดรพิทยานุกูล ร.ร.สตรีราชินูทิศ ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์ ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร

 

“อุตรดิตถ์” ร.ร.อุตรดิตถ์ ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี ร.ร.อุตรดิตถ์วิทยา ร.ร.ด่านแม่คำมันพิทยาคม ร.ร.พิชัย

 

“อุทัยธานี” ร.ร.หนองฉางวิทยา

 

“อุบลราชธานี” ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช ร.ร.นารีนุกูล ร.ร.พิบูลมังสาหาร

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย sutthira (ศูนย์ข่าว Eduzones.com) บทความทั้งหมดของคุณ sutthira
วันที่ 27/10/2549 เวลา 14:42:54
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 17303 ครั้ง ได้รับการโหวต 77 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 17303 คน ตอบ 53 คน ) 1 2 >>
ความคิดเห็นที่ 55
วันที่ 21/5/2552 17:50:45
โดย คุณ เด็กบุรีรัมย์
IP : 125.26.106.***
 

เราอยู่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

โพสต์เมื่อ : 21/5/2552 17:50:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 54
วันที่ 31/3/2552 15:00:14
โดย คุณ .........คนนิรนาม...........
IP : 125.26.55.***
 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3เป็นโรงเรียนที่ดีมาก
ถึงแม้จะอยู่ที่ด่านช้างสุพรรณบุรี
อาจดูว่าบ้านนอกแต่อยากจะบอกว่าดีกว่า
โรงเรียนดังๆที่กรุงเทพบางโรงเรียนอีก
เป็นโรงเรียนที่เยื่ยมมาขอแนะนำ
ให้ทุกคนไปเรียน(ในจังหวัดสุพรรณบุรีโรงเรียนบรรหาร3ดีที่สุดในจังหวัด(เรื่องจริง)ป ล ขอแนะนำให้ไปเรียน)

โพสต์เมื่อ : 31/3/2552 15:00:14
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 53
วันที่ 13/3/2552 14:15:52
โดย คุณ เด็กน่ารัก
IP : 119.31.17.***
 

โรงเรียนราชวินิตบางเขนเจ๋งมากมายเลย

โพสต์เมื่อ : 13/3/2552 14:15:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 52
วันที่ 5/3/2552 20:42:31
โดย คุณ เม
IP : 118.174.99.***
 

{{0

โพสต์เมื่อ : 5/3/2552 20:42:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 51
วันที่ 5/3/2552 20:39:02
โดย คุณ เคก
IP : 118.174.99.***
 โพสต์เมื่อ : 5/3/2552 20:39:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 50
วันที่ 26/10/2551 14:28:11
โดย คุณ เด็กโพธิ
IP : 114.128.60.***
 

โรงเรียนโพธิสัมพันธิพิ์ทยาคาร ชลบุรี

เจ๊งครับ ลองดูกัน

โพสต์เมื่อ : 26/10/2551 14:28:11
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 49
วันที่ 13/10/2551 10:18:01
โดย คุณ เด็กเบญจฯ
IP : 58.8.90.***
 

ผมรัก ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร คร๊าบ

โพสต์เมื่อ : 13/10/2551 10:18:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 48
วันที่ 14/8/2551 13:10:51
โดย คุณ เด็กเบญ
IP : 122.154.66.***
 

รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ดี มากๆ

โพสต์เมื่อ : 14/8/2551 13:10:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 47
วันที่ 20/6/2551 9:48:49
โดย คุณ เด็ก 1/6
IP : 203.172.235.***
 

รักซอนญ่า

โพสต์เมื่อ : 20/6/2551 9:48:49
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 46
วันที่ 15/6/2551 14:45:34
โดย คุณ 55
IP : 58.9.69.***
 

ด.ม สู้ๆๆด.ม.ดังที่สุดในโลกร.ร.ดอนเมืองท ประวัติโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2479 ตรงกับวันเสาร์ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9 ปีชวด ในระยะแรกได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนประชาบาล ตำบลตลาดใหม่ (วัดดอนเมือง) มีขุนวจีกรรมรักษา รักษาการครูใหญ่และเ

โพสต์เมื่อ : 15/6/2551 14:45:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 45
วันที่ 12/3/2551 19:10:58
โดย คุณ boy
IP : 118.172.132.***
 โพสต์เมื่อ : 12/3/2551 19:10:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 44
วันที่ 26/10/2550 11:16:32
โดย คุณ ก๊อบแก๊บ G.กะละมัง
IP : 58.9.175.***
 

เเนน นุช

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 11:16:32
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 43
วันที่ 26/10/2550 11:16:31
โดย คุณ ก๊อบแก๊บ G.กะละมัง
IP : 58.9.175.***
 

เเนน นุช

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 11:16:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 42
วันที่ 26/10/2550 11:16:30
โดย คุณ ก๊อบแก๊บ G.กะละมัง
IP : 58.9.175.***
 

เเนน นุช

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 11:16:30
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 41
วันที่ 26/10/2550 11:16:27
โดย คุณ ก๊อบแก๊บ G.กะละมัง
IP : 58.9.175.***
 

เเนน นุช

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 11:16:27
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 40
วันที่ 26/10/2550 11:16:24
โดย คุณ ก๊อบแก๊บ G.กะละมัง
IP : 58.9.175.***
 

เเนน นุช

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 11:16:24
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 39
วันที่ 26/10/2550 11:14:47
โดย คุณ ก๊อบเเก๊บ G.กะละมัง
IP : 58.9.175.***
 

ดีใจด้วย เเนน นุช เเนน นุช ชารี

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 11:14:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 38
วันที่ 26/10/2550 11:14:44
โดย คุณ ก๊อบเเก๊บ G.กะละมัง
IP : 58.9.175.***
 

ดีใจด้วย เเนน นุช เเนน นุช ชารี

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 11:14:44
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 37
วันที่ 26/10/2550 11:14:42
โดย คุณ ก๊อบเเก๊บ G.กะละมัง
IP : 58.9.175.***
 

ดีใจด้วย เเนน นุช เเนน นุช ชารี

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 11:14:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 36
วันที่ 26/10/2550 11:14:41
โดย คุณ ก๊อบเเก๊บ G.กะละมัง
IP : 58.9.175.***
 

ดีใจด้วย เเนน นุช เเนน นุช ชารี

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 11:14:41
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 35
วันที่ 26/10/2550 11:13:45
โดย คุณ ก๊อบแก๊อบ G.กะละมัง
IP : 58.9.175.***
 

กากว

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 11:13:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 34
วันที่ 26/10/2550 11:13:42
โดย คุณ ก๊อบแก๊อบ G.กะละมัง
IP : 58.9.175.***
 

กากว

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 11:13:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 33
วันที่ 26/10/2550 11:11:14
โดย คุณ ก๊อบเเก๊บ G.กะละมัง
IP : 58.9.175.***
 

ดีใจด้วย เเนน นุช เเนน นุช ชารี

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 11:11:14
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 32
วันที่ 19/10/2550 21:24:16
โดย คุณ แจง
IP : 203.113.70.***
 

เมืองดีศรีสุราษ

โพสต์เมื่อ : 19/10/2550 21:24:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 31
วันที่ 8/10/2550 18:29:24
โดย คุณ ณัฐกิตต์ ดวงกาญจนารัตน์
IP : 124.121.68.***
 

ร.ร.สตรีนครสวรรค์พ่อทุกสถาบันร.ร.บางบัวทองถ้าเทียบกับร.ร.บางบัวทองกระจอกมากเลยคระก็ไม่มีเวลาเรียนคาบก็ชนกันกระจอกร.ร.บองบัวทองซ้นตีน
จากมิว อู่ด้ง

โพสต์เมื่อ : 8/10/2550 18:29:24
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 30
วันที่ 8/10/2550 18:25:57
โดย คุณ ณัฐกิตต์ ดวงกาญจนารัตน์
IP : 124.121.68.***
 

ร.ร.สตรีนครสวรรค์ดังสุดๆใครกวนตีนร.ร.นี้ตายจากมิวนครสวรรค์

โพสต์เมื่อ : 8/10/2550 18:25:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 29
วันที่ 8/10/2550 18:23:19
โดย คุณ ณัฐกิตต์ ดวงกาญจนารัตน์
IP : 124.121.68.***
 

มิวรักร.ร.สตรีนครสวรรค์มากจากเด็กซอยตันเดี๋ยวมิวจะไปหาที่ห้อง2/5นะเพื่อนๆๆ

โพสต์เมื่อ : 8/10/2550 18:23:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 28
วันที่ 6/10/2550 16:52:23
โดย คุณ เดไg
IP : 124.121.98.***
 

ปทุมวิไลพ่อทุกสถาบัน

โพสต์เมื่อ : 6/10/2550 16:52:23
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 27
วันที่ 6/10/2550 16:49:47
โดย คุณ yo
IP : 124.121.98.***
 

YO!

โพสต์เมื่อ : 6/10/2550 16:49:47
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 26
วันที่ 5/10/2550 20:15:40
โดย คุณ เด็ก P.P.
IP : 58.64.58.***
 

ประสาทรัฐประชากิจแจ๋วสุดๆๆๆๆๆแล้ว จะบอกให้

โพสต์เมื่อ : 5/10/2550 20:15:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 17303 คน ตอบ 53 คน ) 1 2 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7