www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

นายร้อย จปร.รับเตรียมทหาร

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

โรงเรียนนายร้อยจปร.รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 50

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เตรียมรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2550
     ๑.   คุณสมบัติของผู้สมัคร   
          ๑.๑   สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เทียบเท่า   
          ๑.๒   อายุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๗ ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมาย ว่าด้วย การรับราชการทหาร คือผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๖  
          ๑.๓   มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็น    นายทหาร, นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือนายทหาร, นายตำรวจชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ (แต่ ณ วันที่สมัครต้องเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยเรียบร้อยแล้ว)
           ๑.๔   มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ตามความในกฎหมาย ว่าด้วย การรับราชการทหาร
           ๑.๕  เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา  
           ๑.๖   เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์เลื่อมใส
ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ
           ๑.๗  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
           ๑.๘  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาคดีถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
            ๑.๙  ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนเพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
            ๑.๑๐  ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
            ๑.๑๑  บิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรม หรือมีหลักฐานเชื่อถือได้
            ๑.๑๒  เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
            ๑.๑๓  ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความ และพันธกรณี ตามที่
กองบัญชาการทหารสูงสุด กำหนด

            ๑.๑๔  ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
                ๒.  หลักฐานการสมัคร       
                      ๒.๑   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือ แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป จะต้องเป็นรูป ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน  (เฉพาะที่สมัครทางไปรษณีย์)
                      ๒.๒   ใบรับรองผลการเรียน หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
                      ๒.๓   สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิด หากผู้สมัครมี บิดา และ มารดา ที่มี ชื่อ หรือ นามสกุลไม่ตรงกัน ต้องนำหลักฐานประกอบมาแสดงด้วย

กำหนดการรับสมัคร

จะรับสมัครประมาณเดือนมกราคม 2550 เป็นต้นไป หรือตรวจสอบวันที่รับสมัครที่แน่นอนอีกครั้งทางเว็บไซต์   http://www.crma.ac.th

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001

โทร.
0-3739-3015, 0-3739-3132  หรือ 0-3739-3010-4, 0-2241-2691-4 ต่อ 62134, 62137, 62733

   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย manang (Muthita Rattanamusit) บทความทั้งหมดของคุณ manang
วันที่ 12/01/2550 เวลา 13:50:46
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 7967 ครั้ง ได้รับการโหวต 34 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 7967 คน ตอบ 17 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 19
วันที่ 2/6/2552 18:31:59
โดย คุณ ทรงเดช
IP : 118.175.78.***
 

ส่วนสูงไม่ถึงเกณฑ์กว่าจะถึงเกณฑ์เหลืออีกตั้ง 8 ซม.

โพสต์เมื่อ : 2/6/2552 18:31:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 18
วันที่ 11/1/2552 8:30:01
โดย คุณ หรั่งเลือดเพื่อชาติ
IP : 117.47.6.***
 

ผมไม่สนใจว่าผมจะสอบติดหรือป่าว แต่ผมกำลังทำในสิ่งที่ผมรักสิ่งที่ผมอยากจะเป็น และสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็ก ก็คือการได้เป็นทหาร แม้ว่าผมจะไม่ได้เป็น นายร้อย แต่ผมก็จะเอาเครื่องหมายทหารมาติดที่บ่าให้ได้ ขอแค่ได้เป็นทหารไม่ว่ายศใหนก็ไม่เกรี่ยง ผมทั้งกายและใจก็ยังรักชาติ ถึงจะตายก็ต้องตายเพื่อชาติ รัก

โพสต์เมื่อ : 11/1/2552 8:30:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 3/11/2551 7:34:45
โดย คุณ ณัฐกิตติ์
IP : 58.147.80.***
 

ผมอยากทราบว่ารับใบสมัคได้ที่ไหนคับและเริ่มสมัคได้วันที่อะไรครับ

โพสต์เมื่อ : 3/11/2551 7:34:45
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 18/10/2551 19:56:38
โดย คุณ 23
IP : 125.27.148.***
 

อยากทราบคะ ว่าทำไมไมม่รับผู้หญิงอะคะ

โพสต์เมื่อ : 18/10/2551 19:56:38
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 24/10/2550 10:11:34
โดย คุณ ต้นนุ่นเจ้า
IP : 203.154.51.***
 

เหอะๆๆๆ ว่าที่พี่เขยเราเปง จปร. อ่า โคตรเท่ เลย

โพสต์เมื่อ : 24/10/2550 10:11:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 15/8/2550 14:07:17
โดย คุณ นกฮูกน้อย
IP : 124.121.162.***
 

“กว่าจะเป็นนายร้อย จปร” งานเขียนในรูปสารคดีหรรษาของพ็อกเกตบุ้คเล่มกะทัดรัดน่าจับต้อง ชีวิตของนักเรียนนายร้อย จปร. เป็นอย่างไร? เรียนอะไรกันบ้าง? อยู่ที่โรงเรียนแต่งตัวอย่างไร? ฝึกหนักไหม?
ผู้เขียน พันโท อภิสิทธิ์ บุศยารัศมี มีจำหน่ายที่ร้านนายอินทร์ ทั่วประเทศ

โพสต์เมื่อ : 15/8/2550 14:07:17
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 12/5/2550 12:49:50
โดย คุณ 5/2
IP : 203.156.42.***
 

ตกสัมภาสครับ เซงจ๊อด

ทบ. ดีไม่มีสอบวิดพื้นอ่ะ

แต่เรายังมีโอกาศอีกปี

ได้ตั้งที่ 600 กว่า เกือบไม่ติด

ปีหน้าเจอกันครับ แอดมิชชั่น วิดวะไฟฟ้า มช.

โพสต์เมื่อ : 12/5/2550 12:49:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 12
วันที่ 4/4/2550 13:09:31
โดย คุณ โป๊ด
IP : 124.121.57.***
 

อยากเป็นนายร้อย โป๊ด เกรดเเค่2.67สอบจะสอบเข้าได้รึเปล่า


โพสต์เมื่อ : 4/4/2550 13:09:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 4/4/2550 7:44:10
โดย คุณ teng
IP : 58.9.3.***
 โพสต์เมื่อ : 4/4/2550 7:44:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 28/3/2550 15:44:34
โดย คุณ เด็กอุดร
IP : 203.113.61.***
 

อยากทราบว่านายรับกันอีกคน

โพสต์เมื่อ : 28/3/2550 15:44:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 18/3/2550 14:25:30
โดย คุณ ชมรมหล่อเลือกได้
IP : 222.123.156.***
 โพสต์เมื่อ : 18/3/2550 14:25:30
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 18/3/2550 14:24:37
โดย คุณ ชมรมหล่อเลือกได้
IP : 222.123.156.***
 โพสต์เมื่อ : 18/3/2550 14:24:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 18/3/2550 14:23:22
โดย คุณ อนุชิต
IP : 222.123.156.***
 

อนาคต

โพสต์เมื่อ : 18/3/2550 14:23:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5
วันที่ 9/2/2550 13:41:59
โดย คุณ ดิหพไฟดก
IP : 125.24.152.***
 โพสต์เมื่อ : 9/2/2550 13:41:59
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 18/1/2550 12:22:04
โดย คุณ 3/5
IP : 61.7.158.***
 

ชอบคับ เด็ก บ.จ.

โพสต์เมื่อ : 18/1/2550 12:22:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 17/1/2550 18:08:31
โดย คุณ 356
IP : 203.113.40.***
 โพสต์เมื่อ : 17/1/2550 18:08:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 14/1/2550 22:02:04
โดย คุณ 000
IP : 58.147.124.***
 

00000000000000

โพสต์เมื่อ : 14/1/2550 22:02:04
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 7967 คน ตอบ 17 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7