www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ทปอ.เสนอคะแนนคุณธรรมความดีเป็นองค์ประกอบแอดมิสชั่นส์

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย
ทปอ.ทปอ.เสนอคะแนนคุณธรรมความดีเป็นองค์ประกอบแอดมิสชั่นส์
ประธาน ทปอ. เผย ทปอ.มีแนวคิดให้ ศธ.จัดระบบทำคะแนนคุณธรรมความดีให้เป็นองค์ประกอบแอดมิสชั่นส์ คาดถ้าชัดเจนเริ่มใช้ได้ปี 2554 ระบุจะช่วยกระตุ้นปลูกฝังคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมให้เด็กรุ่นหลังที่ไม่ได้เรียนวิชาหน้าที่พลมืองและศีลธรรม จนเกิดปัญหาสังคมมากมาย

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเรื่องของคุณธรรมและความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมของคนในบ้านเมืองลดน้อยลง ก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการปรับเปลี่ยนในปี 2521 ที่เด็กรุ่นหลังไม่ได้เรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม การเขียนเรียงความ คัดไทย เขียนไทย วรรณคดีไทย ขณะที่รัฐบาลชุดนี้ประกาศนโยบายคุณธรรมนำความรู้เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คนในชาติ มีความสำนึกในคุณธรรมมากขึ้น แต่ระยะ 1 ปีที่ผ่านมายังไม่เห็นเป็นรูปธรรม และไม่มีการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างแท้จริง

รศ.ดร.วันชัย กล่าวด้วยว่า การปลูกฝังคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนนักศึกษา กลไกสำคัญที่สุดคือ ครู ผู้นำชุมชน รวมทั้งผู้ปกครอง โดยเฉพาะครูส่วนใหญ่เวลานี้เป็นคนรุ่นใหม่ จำเป็นต้องให้ครูเข้าใจหลักและวิธีการที่จะสอดแทรกคุณธรรมความดีในชั้นเรียน แต่กระบวนการนี้จะไม่เป็นผล หากครูเหล่านั้นไม่ได้รับการพัฒนาและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติเท่าที่ควร ที่ผ่านมาแต่ละโรงเรียนจะพัฒนาในเชิงของสาระเป็นส่วนใหญ่ จึงจำเป็นต้องหารูปแบบและวิธีการที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดผล ทปอ.จึงมีแนวคิดให้มีการนำคะแนนสะสมความดีของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่กระตุ้นให้นักเรียนและครูมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และปฏิบัติในเชิงของคุณธรรมความดีอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น อาจจะเริ่มใช้ได้ในปี 2554 ระยะแรกอาจจะใช้ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของทั้งหมด คงต้องตกลงในรายละเอียดอีกครั้ง หรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการรับตรง
ประธาน ทปอ. เผย ทปอ.มีแนวคิดให้ ศธ.จัดระบบทำคะแนนคุณธรรมความดีให้เป็นองค์ประกอบแอดมิสชั่นส์ คาดถ้าชัดเจนเริ่มใช้ได้ปี 2554 ระบุจะช่วยกระตุ้นปลูกฝังคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมให้เด็กรุ่นหลังที่ไม่ได้เรียนวิชาหน้าที่พลมืองและศีลธรรม จนเกิดปัญหาสังคมมากมาย

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเรื่องของคุณธรรมและความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมของคนในบ้านเมืองลดน้อยลง ก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการปรับเปลี่ยนในปี 2521 ที่เด็กรุ่นหลังไม่ได้เรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม การเขียนเรียงความ คัดไทย เขียนไทย วรรณคดีไทย ขณะที่รัฐบาลชุดนี้ประกาศนโยบายคุณธรรมนำความรู้เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คนในชาติ มีความสำนึกในคุณธรรมมากขึ้น แต่ระยะ 1 ปีที่ผ่านมายังไม่เห็นเป็นรูปธรรม และไม่มีการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างแท้จริง

รศ.ดร.วันชัย กล่าวด้วยว่า การปลูกฝังคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนนักศึกษา กลไกสำคัญที่สุดคือ ครู ผู้นำชุมชน รวมทั้งผู้ปกครอง โดยเฉพาะครูส่วนใหญ่เวลานี้เป็นคนรุ่นใหม่ จำเป็นต้องให้ครูเข้าใจหลักและวิธีการที่จะสอดแทรกคุณธรรมความดีในชั้นเรียน แต่กระบวนการนี้จะไม่เป็นผล หากครูเหล่านั้นไม่ได้รับการพัฒนาและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติเท่าที่ควร ที่ผ่านมาแต่ละโรงเรียนจะพัฒนาในเชิงของสาระเป็นส่วนใหญ่ จึงจำเป็นต้องหารูปแบบและวิธีการที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดผล ทปอ.จึงมีแนวคิดให้มีการนำคะแนนสะสมความดีของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่กระตุ้นให้นักเรียนและครูมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และปฏิบัติในเชิงของคุณธรรมความดีอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น อาจจะเริ่มใช้ได้ในปี 2554 ระยะแรกอาจจะใช้ในสัดส่วนร้อยละ 5 ของทั้งหมด คงต้องตกลงในรายละเอียดอีกครั้ง หรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการรับตรง
   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย nunthida (นันทิดา เมืองช้าง) บทความทั้งหมดของคุณ nunthida
วันที่ 24/10/2550 เวลา 17:16:48
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 10925 ครั้ง ได้รับการโหวต 7 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 10925 คน ตอบ 36 คน ) 1 2 >>
ความคิดเห็นที่ 40
วันที่ 12/10/2551 8:54:29
โดย คุณ ดาริน อุบล loveๆๆๆ
IP : 58.147.37.***
 

เป็นแนวทางใหม่ที่แปลกมากครับ...

แต่ก็คิดว่าน่าจะมีการกระตุ้นให้เยาวชนได้หันมากทำความดีเก็บคะแนนกันมากขึ้น (ซึ่งอาจจะฟังดูทะแม่ง..บ๋องแบ๋.อยู่บ้าง แต่ก็น่าจะมีผลดี


โพสต์เมื่อ : 12/10/2551 8:54:29
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 39
วันที่ 3/11/2550 9:54:39
โดย คุณ แจมแจม
IP : 117.47.10.***
 

เว็บนี้มีโปรโมทโดยแจกมือถือฟรี แจกจริง (ได้รับการรับรองจากกระทรวง ICT)
เช่น Apple iPhone , Motorola KRKR K1 , LG KG800 Chocolate และ Sony Ericsson W810i
สมัครผ่านนี้เลย

http://FreeMobs.co.uk/index.php?referral=45358
ได้โทรศัพท์จริง เพียงส่งต่อเพื่อแนะนำตามจำนวนคนที่แต่ละรุ่นระบุ มีคนได้มาแล้ว

โพสต์เมื่อ : 3/11/2550 9:54:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 38
วันที่ 2/11/2550 16:39:57
โดย คุณ *-*
IP : 203.113.55.***
 

ดีนะที่ไม่ทำปีนี้ งั้นตายแน่ เพราะไม่ดีเหอๆ อย่าซีเรียสครับ มานไม่ใช่เรา55+

โพสต์เมื่อ : 2/11/2550 16:39:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 37
วันที่ 29/10/2550 22:33:10
โดย คุณ vav
IP : 125.25.139.***
 

เชื่อหรือไม่ !
นั่งคลิกอย่างเดียว ก็ได้มือถือใช้ฟรีๆ
ได้มือถือใช้ ปลอดภัย ไม่ได้หลอก ไม่มีอะไรเสียหาย สมัครฟรี เพียงแค่คลิกลิ้งด้านล่าง http://FreeMobs.co.uk/index.php?referral=45396
เราสมัครไว้ และไปโพสไว้ประมาณ 3 เดือน (ตอนแรกก็คิดว่าคงโดนหลอก แต่ก็ไม่คิดไรมาก เพราะเราไม่ได้เสียหายอะไร) แต่จ

โพสต์เมื่อ : 29/10/2550 22:33:10
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 36
วันที่ 29/10/2550 14:45:31
โดย คุณ อยากบอกผู้ใหญ่ที่คิดว่าตัวเองฉลาด จากเด็กผู้โง่เขลา
IP : 58.9.186.***
 

คุณทำให้คณะรัฐมนตรีให้มีคุณธรรมก่อนเถอะครับ จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีของคนในประเทศ ผมรู้ว่าพวกใหญ่ๆโตๆ ทั้งหลายในเมืองไทย มาถึงนี้ได้ไม่รู้ว่าเหยียบหลังคนขึ้นมาเท่าไหร่แล้ว จะแก้ตัวก็จะยากซักนิด

โพสต์เมื่อ : 29/10/2550 14:45:31
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 35
วันที่ 29/10/2550 12:13:09
โดย คุณ เยาวชนที่พอจะมีความคิด
IP : 203.113.67.***
 

เอาอะไรมาคิดเนี่ย ไม่เห็นด้วยมากๆๆๆๆ มันยิ่งทำให้สภาพสังคมแย่ลงไปกว่าเดิมด้วยซ้ำ เพราะเยาวชนทุกคนที่อยากได้คะแนนจะแข่งกันประจบประแจง ไม่สามารถหาความจริงใจได้ในสังคม

โพสต์เมื่อ : 29/10/2550 12:13:09
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 33
วันที่ 28/10/2550 12:32:51
โดย คุณ กุไม่โง่ 555+
IP : 117.47.141.***
 

เหอๆ แหม่งโง่ว่ะ คนคิดจะให้เด็กคอยแต่เลียแข่ง ขา คุณครูหรอ ไงครับ คิดมาได้

โพสต์เมื่อ : 28/10/2550 12:32:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 30
วันที่ 27/10/2550 15:10:08
โดย คุณ ไม่เอาด้วยหรอก
IP : 203.113.81.***
 

ความคิดดีนะคะ แต่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะมันไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน

โพสต์เมื่อ : 27/10/2550 15:10:08
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 29
วันที่ 27/10/2550 12:32:58
โดย คุณ natt03122532
IP : 117.47.72.***
 

ไม่เห็นด้วย  จบ!
โพสต์เมื่อ : 27/10/2550 12:32:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 28
วันที่ 26/10/2550 23:23:55
โดย คุณ ถึงผู้ใหญ่เขางอก
IP : 58.9.185.***
 

สงสัยคะแนนคุณธรรมจะตีเป็นตัวเลขได้ประมานนี้ล่ะม้าง
กวาดพื้น ถูพื่น ยกของ ๑ คะแนน
ช่วยทำงาน คิดหลักสูตร ตรวจข้อสอบ ๒ คะแนน
ไปเรียนพิเศษ ๓ คะแนน
เลียแข้งเลียขา ๔ คะแนน

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 23:23:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 27
วันที่ 26/10/2550 22:00:01
โดย คุณ เด็กไทยที่เบื่อการคิดตื้นๆ
IP : 222.123.32.***
 

แต่การคิดไม่รอบคอบมันคือการปั่นป่วนทำให้เด็กสับสนและเบื่อ พวกเขาอาจจะย้ายไปเรียนเมืองนอกก็ได้ แล้วคุณจะมาบอกว่าเขาไม่รักบ้านเกิดไม่ได้เพราะพวกคุณนั่นแหละคือสาเหตุสำคัญ ลูกหลานคุณเรียนเมืองไทยป่าวล่ะ ถึงได้ทำกับประเทศแบบนี้

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 22:00:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 26
วันที่ 26/10/2550 21:54:57
โดย คุณ เด็กไทยที่เบื่อการคิดตื้นๆ
IP : 222.123.32.***
 

ต้องการจะพัฒนาตัวผู้เรียน แต่ไม่เคยคิดพัฒนาผู้สอน มันจะทำให้ผู้เรียนเป็นบ้าไปหมด ความดีวัดจากการกระทำ ไม่ได้วัดจากคะแนน การทำแบบนี้จะทำให้เด็กทำได้ทุกอย่างเพื่อคะแนน อาจแกล้งทำดีก็ได้ ทำไมไม่รู้จักปลูกฝังเด็ก ตอนนี้ทุกอย่างกลายเป็นคะแนนไปหมดแล้ว คิดจะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาอยู่ตลอดเวลามันก็ดี แต

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 21:54:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 25
วันที่ 26/10/2550 18:21:42
โดย คุณ 1
IP : 202.5.95.***
 

เว็บนี้มีโปรโมทโดยแจกมือถือฟรี แจกจริง (ได้รับการรับรองจากกระทรวง ICT)
เช่น Apple iPhone , Motorola KRKR K1 , LG KG800 Chocolate และ Sony Ericsson W810i
สมัครผ่านนี้เลย

http://FreeMobs.co.uk/index.php?referral=42046


ถ้าคลิ๊กไม่ติดให้ Coppy ไปวางในช่อง Address Bar แล้ว Enter

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 18:21:42
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 24
วันที่ 26/10/2550 18:19:53
โดย คุณ 1
IP : 202.5.95.***
 

เว็บนี้มีโปรโมทโดยแจกมือถือฟรี แจกจริง (ได้รับการรับรองจากกระทรวง ICT)
เช่น Apple iPhone , Motorola KRKR K1 , LG KG800 Chocolate และ Sony Ericsson W810i
สมัครผ่านนี้เลย

http://FreeMobs.co.uk/index.php?referral=42046


ถ้าคลิ๊กไม่ติดให้ Coppy ไปวางในช่อง Address Bar แล้ว Enter
เเจกโทรศัพท์ฟร

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 18:19:53
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 23
วันที่ 26/10/2550 13:16:34
โดย คุณ ZATANMAN
IP : 125.25.193.***
 

อย่าเพิ่งมองถึงนักเรียน เลย เอาแค่ ผู้สอน ก่อน ให้มีศิลธรรมจริยธรรมอย่างเด่นชัด   ถ้าผู้สอนเป็นตัวอย่างที่ดี รักเด็ก ทุ่มเทให้เด็กโดยไม่หวังผลตอบแทน  สิ่งที่ผู้สอนปฏิบัติแสดงออกมา เด็กย่อมซึมซับไปเอง
แต่ถ้าผู้สอน ยังเห็นแก่เงิน ยังทำเพื่อผลประโยชน์ต่อตัวเอง แล้ว จะสอนเด็กหรือไปวัดเด็กได้อย่างไร  
ผมว่า เราควรเอาคะแนนความดี ไปวัดครู อาจารย์ ผู้สอนก่อนดีกว่า หรือ เอาไปวัดผู้บริหารการศึกษาก่อนดีกว่าไหม ก่อน เอามาวัดกับเด็กๆ

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 13:16:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 22
วันที่ 26/10/2550 10:29:37
โดย คุณ erty
IP : 58.9.148.***
 

ก็ดีค่ะ แต่เราไม่คิดว่ามันควรจะคิดเป็นคะแนนสำหรับสอบแอดมิส
การปลูกฝังจริยธรรมก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องตระหนักในสังคมแบบนี้
น่าจะมีการปลูกฝังไปกับตัวเด็กตั้งแต่อนุบาลโดยที่ไม่รู้ตัว จะได้ไม่รู้สึกต่อต้านมาก สอนให้รู้จักทำ ยืนด้วยตัวเองตั้งแต่อนุบาลได้แล้ว ไม่ใช่ให้เด็กดูละครน้ำเน่าทุกเช้าค่ำ

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 10:29:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 21
วันที่ 26/10/2550 0:28:34
โดย คุณ เรื่องจริงจัง ไม่ได้ล้อเล่น
IP : 58.9.3.***
 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง ทางทปอ.ควรขอความร่วมมือจากศาสนจักรให้ส่งสังฆราชมาประจำโรงเรียนทุกโรงเรียนโดยเร็วที่สุด เพื่อแต่งตั้งนักเรียนที่ได้คะแนนศีลธรรมเต็มเป็นนักบุญ เพื่อแสดงให้นานาชาติเห็นว่าประเทศเราไม่ได้สามารถผลิตแต่อัจฉริยะเก่งทุกวิชาเท่านั้น แต่ยังเป็นนักบุญตั้งแต่เรียนจบม.ปลายอีกด้วย {{005}

โพสต์เมื่อ : 26/10/2550 0:28:34
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 20
วันที่ 25/10/2550 23:08:07
โดย คุณ daejunguem
IP : 203.209.125.***
 

 

ทำไงดีกับโอเน็ตครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิต
โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 23:08:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 19
วันที่ 25/10/2550 22:37:39
โดย คุณ nat
IP : 125.24.245.***
 

บ้าไปแล้ว
ประเทศไทยจงเจริญ

ทำไมต้องมาตัดสินความดีของเราจากปากกาครู

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 22:37:39
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 18
วันที่ 25/10/2550 21:29:02
โดย คุณ zazazazaza
IP : 61.7.137.***
 

เชื่อไหม ไม่ต้องทำอะไรมากมาย นั่งคลิกอย่างเดียว ก็ได้มือถือใช้ฟรีแล้ว เพียงแค่คลิกลิ้งด้านล่าง ได้มือถือใช้ ปลอดภัย ไม่ได้หลอก ไม่มีอะไรเสียหาย สมัครฟรี http://FreeMobs.co.uk/index.php?referral=41869

 

จากประสบการณ์จริงเราสมัครไว้ และไปโพสไว้ประมาณ 4 เดือน ก็มีพัสดุส่งมาที่บ้านจริงๆ มือถือเค้าให้จริงๆนะ แค่คลิกสมัครแล้วนำลิ้งไปโพส ก็ได้มือถือใช้กันฟรีๆ ไม่มีข้อผูกมัด เพียงแค่เราแนะนำเพื่อนให้ได้ตามจำนวนคนที่กำหนดในมือถือแต่ละรุ่นเท่านั้น!!!

เว็บนี้มีโปรโมทโดยแจกมือถือฟรี แจกจริง (ได้รับการรับรองจากกระทรวง ICT)
เช่น Apple iPhone , Motorola KRKR K1 , LG KG800 Chocolate และ Sony Ericsson W810i
สมัครผ่านนี้เลย
http://FreeMobs.co.uk/index.php?referral=41869
ถ้าคลิ๊กไม่ติดให้ Coppy ไปวางในช่อง Address Bar แล้ว Enter
เเจกโทรศัพท์ฟรีเพียงเเนะนำสมาชิก
ด่วนครับ ได้รับการประกันความเชื่อถือจาก กระทรวง ICT แล้ว !!!!!!
มีเวปต่างประเทศ ที่แจกมือถือฟรี โดยผมขอเลือกของ Sony Ericsson รุ่น W810i สวยมากๆและระบบเทคโนโลยีล้ำยุดลูกเล่นมากมายเลยครับ โดยแนะนำสมาชิกแค่15 คนเองนะคับ
ง่ายๆเพียงทำขั้นอย่างนี้คับ
1.เลือกรุ่นโทรศัพท์มือถือที่ต้องการ เขามีไม่กี่รุ่นให้เลือก ติ๊กในวงกลมใต้รูปโทรศัพท์ก่อนครับ ถ้าจะเอา Sony Ericsson รุ่น W810i ก็ให้ติ๊กตรงใต้ภาพ Ericsson น่ะครับ
2.กรอกอีเมล์แล้วติ๊กถูกใต้อีเมล์ แล้วกดsign up (กรอกข้างล่างน่ะครับ อย่าคลิ๊กตรง Register )
3.กรอกรายระเอียดให้ครบ โดย ชื่อ-ที่อยู่ จะต้องเป็นข้อมูลจริง ที่ทาง website จะจัดส่งของรางวัลให้คุณได้ถูกต้อง
ขั้นตอนการสมัคร
E-Mail: กรอกที่อยู่อีเมล์ของท่าน
Confirm E-Mail: ยืนยันอีเมล์ของท่าน
Password: ตั้งรหัสของท่าน
Confirm Password: ยืนยันรหัสของท่านอีกครั้งนึง
Signup Key: กรอกรหัสตามที่เขาให้มาให้เหมือนกับเขา
Full Name: กรอกชื่อและนามสกุลเต็ม
Street: กรอกบ้านเลขที่และชื่อถนน
City: ชื่อเขตหรืออำเภอ
County: ชื่อจังหวัดและประเทศ
Post Code: รหัสไปรษณีย์
กดปุ่ม Register
4.เช็ค mail ที่ตอบกลับมา และ Click เพื่อยืนยันการสมัคร
5.แนะนำเพื่อนๆให้มาสมัครตามจำนวนของคะแนนที่เครื่องแต่ละรุ่นต้องการ
วิธีการทำตามกติกาและเงื่อนไข (ไม่เสียหายอะไรเลย )
อธิบายเพิ่ม เติมเกี่ยวกับ Not Complete
1.หลังจากที่สมัครทำตามขั้นตอนเสร็จหมดแล้ว ครับสมมุติว่าคุณเลือก Sony Ericsson คุณจะต้องแนะนำคนอื่นๆๆ ตามที่เขากำหนดเช่น 15 คน***(แค่ แนะนำเท่านั้น)
2.เมื่อคุณเริ่มมีการแนะนำแล้วสมมุติว่าคุณได้ 15 คนแล้ว คุณยังไม่ได้รับเมลล์อะไรเลยและในหน้าต่างของคุณยังขึ้นคำว่า Not Complete หรือ Complete บ้างในบางรายชื่อสาเหตุมาจากคนที่คุณแนะนำยังเป็น Not Complete
3.วิธีแก้ไข Not Complete คนที่คุณแนะนำจะต้องแนะนำคนต่อๆๆไปให้ครบ จำนวนตามของที่เขาเลือกไว้ สมมุติเลือก Sony Ericsson 801i cไว้เขาก็ต้องไปแนะนำคนไห้ครบ 15 คน ตามกติกาเมื่อเขาแนะนำครบ Not Complete จะหายไป เมื่อรายชื่อทั้งหมดกลาย เป็น complete เราก็จะได้ของที่เราเลือกไว้ครับ
4.สำหรับคนอื่นๆๆที่เรา แนะนำไปเขาก็ต้องทำเหมือนเราเริ่มนับตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนกัน
คุณจะได้ รับของเมื่อ complete เช่นเดียวกัน
สมมุติว่าคุณคือนาย ก. คุณ เข้าไปเลือก Sony Ericsson 801i ไว้ ทางเว็บเขาไห้นาย ก. แนะนำคน 15 คน นาย ก. แนะนำนาย 1 นาย 2 นาย 3 นาย 4 นาย 5 นาย 6 นาย 7 นาย 8 นาย นาย 9 นาย 10 จนครบ 15 คน นาย ก. จะยังไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้น เนื่องจาก Not Complete
นาย 1 เลือก Sony Ericsson 801i นาย 1 ต้องแนะนำคนจำนวน 15 คน ถึงจะขึ้นคำว่า Complete ให้
นาย 2 เลือก Sony Ericsson นาย 2 ต้องแนะนำคนให้ ครบ 15 คนแต่นาย 2 แนะนำไปแค่ 4 คน มันยังคงขึ้นคำว่า Not Complete และนาย 1 และ 2 จะได้ของก็ต่อเมื่อ คนที่นาย 1 และ 2 แนะนำได้แนะนำคนครบตามที่กติกา กำหนด
รีบ ๆ หน่อยนะคับแล้วคุณจะได้รับตามที่เลือก ไว้แค่เพียงสมัครก็ได้มือถือไปใช้ฟรี
วิธีโพสท์หาสมาชิกให้ท่านใช้กระทู้หรือข้อความของผมนี่แหละนำไปโพสท์ โดยให้ท่านเปลี่ยนแต่ User id หรือ เลขรหัสข้างหลังลิ้งค์ของฉันเป็นของท่านเท่านั้นเอง Usar id หรือ รหัสของท่านนั้นให้ login เข้าไปในลิ้งค์ในกล่องอีเมล์ของเราที่เขาส่งมาให้เรายืนยันนั้นแหละ เมื่อ Login แล้วกรอก E-mail Address และ Password ที่ท่านตั้งไว้ แล้ว Login อีกทีหนึ่งจะมีหน้าใหม่ขึ้นมาให้เราดูตรงใต้ข้อความที่ว่า Your Referral Link จะเห็นลิ้งค์ของเราอยู่หรือลิ้งค์หมายเลขรหัสของเราที่จะเอาไปโพสท์หาสมาชิกต่อคับ
ขอให้โชคดีได้โทรศัพท์สวยๆใช้กันทุกคนครับโพสต์เมื่อ : 25/10/2550 21:29:02
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 17
วันที่ 25/10/2550 17:18:53
โดย คุณ olo
IP : 125.24.213.***
 

ความดี วัดเป็นตัวเลขได้หรือ ??

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 17:18:53
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 16
วันที่ 25/10/2550 15:45:24
โดย คุณ อยากบอกผู้ใหญ่โง่ๆ จากเด็กผู้โง่เขลา
IP : 58.9.183.***
 

ถ้านำมาใช้จริงละก็ จะมีแต่คนหน้าไหว้หลังหลอกเต็มมหาวิทยาลัย แกล้งทำความดีเพื่อคะแนน อาจารย์ก็จะช่วยลูกศิษย์จะได้ได้คะแนนเยอะๆ

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 15:45:24
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 15
วันที่ 25/10/2550 15:42:36
โดย คุณ อยากบอกผู้ใหญ่โง่ๆ จากเด็กผู้โง่เขลา
IP : 58.9.183.***
 

พวกผู้ใหญ่คงคิดว่ามันจะช่วยส่งเสริมคุณธรรมได้จริง แต่มันจะเปรียบเสมือนดาบสองคม ด้านหนึ่งดูเหมือนจะดี แต่ลึกๆแล้ว มีแต่ความเสื่อมแห่งคุณธรรมแฝงอยู่

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 15:42:36
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 14
วันที่ 25/10/2550 15:38:24
โดย คุณ อยากบอกผู้ใหญ่โง่ๆ จากเด็กผู้โง่เขลา
IP : 58.9.183.***
 

การนำคุณธรรมความดีมาใช้ในการพิจารณาก็ดีอยู่ แต่นำมาคิดเป็นคะแนนนี่สิ เอาส่วนไหนของร่างกายคิดหรือครับ สมองใหญ่ๆ ที่มีแต่ขี้เลื่อยกองใหญ่ของคุณแน่เลย

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 15:38:24
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 13
วันที่ 25/10/2550 15:25:13
โดย คุณ อยากบอกผู้ใหญ่โง่ๆ จากเด็กผู้โง่เขลา
IP : 58.9.183.***
 

ถ้านำมาใช้จริงพวกผู้ใหญ่ฉลาด แสนฉลาดในเมืองไทยน่าจะรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้น

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 15:25:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 11
วันที่ 25/10/2550 12:58:55
โดย คุณ กิ๊ฟซี่
IP : 222.123.229.***
 

เอาสมองส่วนไหนคิดมิทราบ อยากรู้ว่าคนคิดมันจบอะไรวะ ถ้าทำยังงี้เดกก้อไม่ต้องอ่านหนังสือเลยดีมั้ย ทำแต่ความดีแล้วเอาคะแนนไปยื่นมหาลัย มันจะได้เปนคนดีแต่โง่กันทั้งประเทศ แต่ขอแนะนำนะถ้าใช้ระบบนี้เดกก้อควรบวชเรียนทั้งประเทศก้อจะได้ถือศีล คะแนนความดีจะได้กันเยอะๆไง มันคงจะพอใจคนคิด โอเนตมันยังแก้ปํญหาไม่

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 12:58:55
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
วันที่ 25/10/2550 12:46:07
โดย คุณ กพ
IP : 125.25.146.***
 

แอดมิดชั่นนี่ ดูวุ่นวายจังเลยครับ

=======================================
เรียนภาษาอังกฤษ, เตรียมสอบ TOEFL , หาข้อมูลศึกษาต่อ คลิกที่นี่ !!!
http://www.ToeflThailand.com

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 12:46:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9
วันที่ 25/10/2550 11:31:46
โดย คุณ เคน
IP : 202.28.27.***
 

คนที่ตอแหลเก่งๆอาจได้คะแนนเยอะ

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 11:31:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
วันที่ 25/10/2550 11:07:53
โดย คุณ FFF
IP : 203.113.80.***
 

ไอ้บักเบื๊อกเอ๊ย...คิดมาได้ยังไงว่ะ "จัดระบบทำคะแนนคุณธรรมความดีให้เป็นองค์ประกอบแอดมิสชั่นส์ เพื่อช่วยกระตุ้นปลูกฝังคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม" กลัวจะทำให้สังคมแย่เข้าไปใหญ่

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 11:07:53
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
วันที่ 25/10/2550 11:06:15
โดย คุณ Grade11
IP : 124.121.245.***
 

ฟังดูดีนะ แต่คิดได้แค่นี้เองหรอ เอาแต่ของเก่าๆมาใช้ ไม่รู้จักพัฒนาให้ดีกว่านี้ พวกครูเก่าๆแก่ๆนั่นแหละที่มีปัญหา ทำอะไรก็ต้องมีผลประโยชน์ เกษียณเมื่อไรก็นั่งร้องไห้กับเด็กดีอยู่วันเดียว

โพสต์เมื่อ : 25/10/2550 11:06:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า ( ชม 10925 คน ตอบ 36 คน ) 1 2 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7