www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

สรุปโควต้า-รับตรงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ร่วมส่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์กับผู้อื่นอีกมากมาย

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจำปี 2550นั้น ปรากฏว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาผ่านระบบรับตรง และโควต้า แล้วเป็นจำนวนมาก “ศูนย์ข่าวการศึกษา Eduzones” ขอสรุปโควต้า-รับตรงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัคร 1-30 ก.ย. รับ 1,192คน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www. atc.chula.ac.th หรือที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-3704-6

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14-28 กันยายน 2549 จำนวนรับทั้งสิ้น 1,430 คน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.reg.tu.ac.th สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานลูกค้าสัมพันธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02-986-9086 ต่อ 114 ,115 ฝ่ายทะเบียนประวัติ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02 – 986-9086 ต่อ 113, 118 , 125 หรือ 02 –564-4440 ต่อ 1143 ทาง E-mail : regist­_tu@yahoo.com และ กระดานข่าว http://www.reg.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครในช่วงปลายเดือน ก.ย.- ธ.ค. จำนวนประมาณ 4,000 คน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ku.ac.th หรือโทร.0-29428200-45

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. – 17 พ.ย. 49 เปิดรับ 1,728 คน ดูรายละเอียดได้ที่ www.mahidol.ac.th /admission/quota2007

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.- 29 ก.ย. 49 จำนวน 1,343 คน ค้นข้อมูลได้ที่ http://admission.swu.ac.th หรือโทร 0-2649-5713

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัคร 1 - 20 กันยายน 2549 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.su.ac.th หรือ กองบริการการศึกษา ม.ศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ โทร. 0-2623-6115, 0-2221-3903 ต่อ 1428-9, 1432-3, 1456, 1459, 1485 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทรศัพท์ : 0-3425-5091 ต่อ 2424, 2190, 2902

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับโควตาในเขตภาคตะวันออกและพื้นที่ขยายของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก 12 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 10-31 ส.ค. 49 แบ่งเป็นภาคปกติ 2,260 คน และภาคพิเศษ 1,320 คน ดูรายละเอียดได้ที่ http://service.buu.ac.th/ กองหรือโทร.038-7459000 ต่อ 1709-1710

หาวิทยาลัยนเรศวร ขายใบสมัคร 1-8 ก.ย. เปิดรับสมัคร18-22 ต.ค. 49 ตามหน่วยรับสมัครในแต่ละจังหวัด (แต่ละหน่วยจะกำหนดวันรับสมัครต่างกันต้องตรวจสอบวันให้แน่ชัด) รับนักศึกษาทั้งสิ้น 5,679 คน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.acad.nu.ac.th หรือโทร. 0-5526-1081 หรือ 0-5526-1001-4 ต่อ 1316

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับ 15 ก.ย. – 30 ต.ค. 49รับจำนวน 547 คน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.reg.cmu.ac.th หรือที่ 053-943071 ต่อ 131-4

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักเรียนม.6 ใน 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 30 ส.ค.- 10 ก.ย. 49 รับสมัครผ่าน Internet เท่านั้น จำนวน 3,463 คน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kku.ac.th หรือโทร (043) 202-222 - 41, (043) 203-333 - 51 ต่อ 2039, 2049-50

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แบ่งเป็น 1.รับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัดใช้ผลการสอบมข. เปิดรับสมัคร 1ต.ค. -10 ธ.ค. 2.วิธีรับตรง 19 จังหวัดโดยใช้ผลการเรียน เปิดรับสมัคร 18-26 ก.ย. ดูรายละเอียดได้ที่ httpL//www.ubu.ac.th หรือที่โทร. 045-288391 หรือ 045-354124-5

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร 7 ก.ย. - 27 พ.ย. 49 จำนวน 5,259 คน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.acad.msu.ac.th หรือโทร. 0-4375-4377 ,0-4375-4321-40 ต่อ 1322, 1329, 1354

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แบ่งการรับออกเป็น 1. รับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ 15 . - 10 .. 49 จำนวน 1,371 คน 2. การรับตรง (จัดสอบข้อเขียนในมหาวิทยาลัย ) .. สั่งซื้อระเบียบการ Ent' ตรง วันที่ 18 - 29 .. 49 รับสมัคร 6 - 10 .. 49 ดูรายละเอียดได้ที่ www.psu.ac.th หรือ www.entrance.psu.ac.th หรือโทร.0 7444 6977 ต่อ 2245-7

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครวันที่ 15 ส.ค.– 30 ก.ย. 49 รับนักศึกษา 1,117 คน ดูรายละเอียดได้ที่ www.tsu.ac.th หรือโทร. 0-74443975

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10พ.ย. แบ่งเป็น1. โควตาโรงเรียน จำนวนรับ 560 คน 2. โควตาจังหวัด จำนวนรับ 1,230 คน 3. โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 100 คน 4. โควตานักกีฬา จำนวนรับ 60 คน และ 5. โควตาดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวนรับ 40 คน ดูรายละเอียดได้ที่ www.sut.ac.th/ หรือโทร. 044-223014-5

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัคร1 ส.ค. - 30 ธ.ค. 49 จำนวน 1,825 คน ดูรายละเอียดได้ที่ www.wu.ac.th หรือโทร. 0-7567-3101-11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัคร 21 ส.ค. - 22 ก.ย. เปิดรับ 366 คน ค้นข้อมูลได้ที่ www.kmutt.ac.th/admission หรือโทร.0-2470-8146, 0-2470-8164

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 29 ก.ย. 49 เปิดรับจำนวน 960 คน ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mfu.ac.th หรือโทร 0-5391-6103-6

แก้ไขล่าสุดโดย pwat เมื่อ 23/9/2549 9:54:05
   
ข่าวดีๆ คัดสรรมาฝากโดย sutthira (ศูนย์ข่าว Eduzones.com) บทความทั้งหมดของคุณ sutthira
วันที่ 15/09/2549 เวลา 16:52:45
เข้าชมข่าวนี้แล้ว 193888 ครั้ง ได้รับการโหวต 537 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า ( ชม 193888 คน ตอบ 223 คน ) 1 2 3 4 5 6 7 8 >>
ความคิดเห็นที่ 231
วันที่ 30/6/2552 21:31:51
โดย คุณ aunz
IP : 118.172.179.***
 

อยากเข้า แม่ฟ้าหลวงอะ

แต่โดนอาจารย์กดเกรด

1วิชา เซงเลย

โพสต์เมื่อ : 30/6/2552 21:31:51
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 230
วันที่ 25/6/2552 17:04:35
โดย คุณ piromya
IP : 124.122.13.***
 

โควตาสังคมสงเคราะห์และรัฐศาสตร์มีไหมค่ะ

โพสต์เมื่อ : 25/6/2552 17:04:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 229
วันที่ 19/6/2552 17:56:07
โดย คุณ เมย์
IP : 118.174.139.***
 

{{0

โพสต์เมื่อ : 19/6/2552 17:56:07
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 228
วันที่ 3/6/2552 17:22:40
โดย คุณ เด็กอยากถาม
IP : 125.27.217.***
 

โควต้า28จังหวัดศิลปากร มีเมื่อไหร่ค่ะ แล้วต้องเตรียมตัวหรือเตรียมอะไร อย่างไรบ้าง ช่วยหน่อยเถอะค่ะ ขอโควต้าปีนี้เร็วๆหน่อย.....

โพสต์เมื่อ : 3/6/2552 17:22:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 227
วันที่ 18/4/2552 13:19:12
โดย คุณ นานา
IP : 58.9.145.***
 

อยากเรียนมอ.ธรรมศาสตร์ต้องทำไงค่ะ แลวมีโควตาอารายบ้างหรอ

โพสต์เมื่อ : 18/4/2552 13:19:12
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 226
วันที่ 11/4/2552 15:55:22
โดย คุณ ป๊อบอาย
IP : 118.173.151.***
 

อยากเข้าศิลปากร

ต้องทามยังงัยบ้างคะ

โพสต์เมื่อ : 11/4/2552 15:55:22
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 225
วันที่ 12/2/2552 13:14:37
โดย คุณ เด็กวิด
IP : 118.175.80.***
 

โควตา มช. ปีนี้คเเนนสูงมาก จะเอา ทันตเเพทย์
เเต่ได้เเค่ วิดยา เเย่จังเรา

โพสต์เมื่อ : 12/2/2552 13:14:37
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 224
วันที่ 10/2/2552 16:17:43
โดย คุณ ฟ้าประทาน
IP : 58.147.44.***
 

อยากได้โควต้าคณะวิศวะปิโตรเคมี
ในปีการศึกษาหน้าของ ม. อะไรก็ได้
ช่วยหน่อยนะคะ

โพสต์เมื่อ : 10/2/2552 16:17:43
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 223
วันที่ 15/12/2551 13:54:28
โดย คุณ ดา
IP : 203.172.199.***
 

ช่วยเป็นกำลังใจในการสอบโควต้าภาคเหนือด้วยนะคะ

โพสต์เมื่อ : 15/12/2551 13:54:28
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 222
วันที่ 10/12/2551 10:42:40
โดย คุณ อะไรไม่รู้
IP : 117.47.79.***
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เมื่อไร เปิดดูแล้วทำไมไม่เจอเลย เซ็งนะเนี่ย

โพสต์เมื่อ : 10/12/2551 10:42:40
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 221
วันที่ 24/11/2551 15:24:00
โดย คุณ เมย์
IP : 125.26.167.***
 

ตอนนี้ยังหาที่เรียนไม่ได้เลย แต่ต้องสู้ตายค่ะ

โพสต์เมื่อ : 24/11/2551 15:24:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 220
วันที่ 23/11/2551 11:55:58
โดย คุณ อยากเข้า มข.
IP : 61.19.67.***
 

อยากเข้า มข.มาก
ต้องทำไงบ้างค่ะ
ตอนนี้เพิ่งอยู่ม.5 เอง
ควรต้องเตรียมตัว
ยังงัยบ้างค่ะ

โพสต์เมื่อ : 23/11/2551 11:55:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 219
วันที่ 5/11/2551 9:21:52
โดย คุณ นานา
IP : 118.172.211.***
 

เซ็ง.....ไม่รู้เรื่องเลย

โพสต์เมื่อ : 5/11/2551 9:21:52
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 218
วันที่ 31/10/2551 21:05:16
โดย คุณ น้ำใส
IP : 124.122.218.***
 

อยากเข้า ศิลปากร

แต่สอบยากมาก

คนเข้ากันเป็นพันเลย

โพสต์เมื่อ : 31/10/2551 21:05:16
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 217
วันที่ 2/10/2551 14:28:01
โดย คุณ ตะวัน พิมพ์ทอง
IP : 125.26.68.***
 

ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังนะครับ

โพสต์เมื่อ : 2/10/2551 14:28:01
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 216
วันที่ 29/8/2551 12:53:00
โดย คุณ นานา
IP : 125.24.141.***
 

อยากเข้ามหาลัยเร้วๆๆๆๆๆๆ

โพสต์เมื่อ : 29/8/2551 12:53:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 215
วันที่ 25/8/2551 10:16:19
โดย คุณ นมเย็น
IP : 203.172.216.***
 

ขอละเอียดกว่านี้ค่ะ

โพสต์เมื่อ : 25/8/2551 10:16:19
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 214
วันที่ 23/8/2551 15:11:50
โดย คุณ kaijung
IP : 125.26.169.***
 

รักทุกคนน๊า................

โพสต์เมื่อ : 23/8/2551 15:11:50
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 213
วันที่ 3/8/2551 14:01:24
โดย คุณ bumlern
IP : 117.47.8.***
 

มหาวิทยาลัยดีหมดผมว่ามันอยู่ที่คนเรามากกว่า

โพสต์เมื่อ : 3/8/2551 14:01:24
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 212
วันที่ 26/7/2551 18:02:12
โดย คุณ นุ่นนิ่น
IP : 203.172.199.***
 

จะตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนให้มากที่สุดเตรียมความพร้อมก่อนสอบโควต้า มข. คณะเทคนิคการแพทย์คะ สู้ๆ ไปอ่านหนังสือเดียวนี่นะ

โพสต์เมื่อ : 26/7/2551 18:02:12
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 211
วันที่ 23/7/2551 10:46:15
โดย คุณ เมย์
IP : 118.173.229.***
 

อยากเข้าที่ศิลปากรมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยอยากเรียนโบราณคดีมาก

โพสต์เมื่อ : 23/7/2551 10:46:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 210
วันที่ 21/7/2551 16:47:35
โดย คุณ new
IP : 117.47.102.***
 

อยากเข้าวิศวะจังเลย เตรียมตัวยังไงหรอ

โพสต์เมื่อ : 21/7/2551 16:47:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 209
วันที่ 21/7/2551 16:14:54
โดย คุณ ก้อ
IP : 118.172.159.***
 

อยากเข้า มช ทำไง

โพสต์เมื่อ : 21/7/2551 16:14:54
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 208
วันที่ 30/6/2551 12:02:44
โดย คุณ นุ่มนิ่ม
IP : 203.172.198.***
 

อยากเข้า มหาลัยได้จังเลยค่ะ

โพสต์เมื่อ : 30/6/2551 12:02:44
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 207
วันที่ 16/5/2551 21:26:53
โดย คุณ ชยนันท์ ดาวเรือง
IP : 125.26.116.***
 

หยากเข้า มข. แต่อ่านหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่อง ไม่เก่งแต่จะพยายาม

โพสต์เมื่อ : 16/5/2551 21:26:53
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 206
วันที่ 1/4/2551 19:45:46
โดย คุณ นักไต่ฝัน อุดรพิท
IP : 118.174.29.***
 

อย่าเข้า คณะเทคนิคการแพทย์ มข. หรือ มน.ก็ได้ อยากทราบว่าเกณการผ่านในการทำข้อสอบะคะแนนจะสูงรึเปล่าคะ

โพสต์เมื่อ : 1/4/2551 19:45:46
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 205
วันที่ 5/11/2550 12:56:15
โดย คุณ กระบี่นะ
IP : 125.27.198.***
 

อยากเรียนที่กทม มากๆเลยเยวตอนนี้มหาลัยจะเปิดเดือนนัยค่ะพี่ๆทุกคน ที่รู้

โพสต์เมื่อ : 5/11/2550 12:56:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 204
วันที่ 2/11/2550 10:49:26
โดย คุณ พลพลคร้าบ
IP : 203.172.150.***
 

ถ้าสอบไม่ได้อย่างร้องให้ขี้มูกโปงน่ะ เดียวจะเป็นกำลังใจให้

โพสต์เมื่อ : 2/11/2550 10:49:26
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 203
วันที่ 22/10/2550 8:07:18
โดย คุณ boom ค่ะ
IP : 203.113.61.***
 

อยากเรียนพยาบาล บรมราชชนนีขอนแก่น ค่ะ

โพสต์เมื่อ : 22/10/2550 8:07:18
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 202
วันที่ 16/10/2550 21:01:15
โดย คุณ เอนก ชุ่มมงคล
IP : 203.113.51.***
 

อยากสอบม.ธรรมศาสตร์ลำปางอ่ะคับ อยากเรียนที่นั้นมากเลยอ่ะ
แต่เสียดายมากเลยอ่ะสอบไม่ทันอ่ะคับ ไม่ทราบว่าพอมีสอบรอบสองมั้ยคับ

โพสต์เมื่อ : 16/10/2550 21:01:15
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า ( ชม 193888 คน ตอบ 223 คน ) 1 2 3 4 5 6 7 8 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด
คำค้นหา : สอบตรง , รับตรง 53 , มหาวิทยาลัย , ศึกษาต่อ , แนะแนว , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ความรู้ มัธยมต้น วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , โครงงาน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , สกินhi5 hi5 โค้ดแต่งhi5 , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, hi5, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวบันเทิง, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมส์ขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ดูหนัง , โรงแรม , ฉีดผิวขาว , Moha
พันธมิตร : Kapook.com / Narak.com / เกมส์.com / การประปานครหลวง / เว็บไซต์แนะนำ อื่นๆ
ติดต่อ : เกี่ยวกับ Eduzones / ติดต่อ Eduzones / โทร 0-2561-5455-7 Email : webmaster@eduzones.com
Copyright @2007 Eduzones All rights reserved.
The Most Popular Education Site in Thailand
The Best Education/Community Service Site : The Nation Thailand Web Award 2000
The Most Visited Educational Site : Truehit.net Web Award 2004 , 2005 , 2009
Top 50 most visited web sites in Thailand : Truehit.net Web Award 2009
Contact Email : webmaster@eduzones.com Tel/Fax : 0-2561-5455-7