รายชื่อจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

นครราชสีมา

โรงเรียนบัวใหญ่   
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  
โรงเรียนบุญวัฒนา
โรงเรียนพิมายวิทยา  

โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา  
โรงเรียนสกุลศึกษา  
โรงเรียนนานาชาติจักรวาล 111

back to top

ชัยภูมิ

โรงเรียนภูเขียว   
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา   
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม   
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล   
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร   

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร   
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา   
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม   
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม   
โรงเรียนชัยภูมิโพลิเทคนิค   
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   

back to top

บุรีรัมย์

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม   
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
 

back to top

สุรินทร์

โรงเรียนสิรินธร  

back to top

ศรีสะเกษ

โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา      

โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  
111

back to top

อุบลราชธานี

โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี   
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร     

หน่วยศึกษานิเทศก์ เขตการศึกษา 10
โรงเรียนนารีนุกูล   
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม
    222

back to top

อำนาจเจริญ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ   

back to top

อุดรธานี

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา   

โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)

back to top

เลย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   
โรงเรียนเลยพิทยาคม   

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย   
  5

back to top

ขอนแก่น

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   
โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนกัลยาณวัตร   
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย   

โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิค   
โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็ก   
โรงเรียนโสตศึกษา
โรงเรียนชุมแพศึกษา  

back to top

มหาสารคาม

โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  
โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร  

โรงเรียนวาปีปทุม   
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม   

back to top

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม    
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย   

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
   kk

back to top

กาฬสินธุ์

โรงเรียนร่องคำ
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม    

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร  
d

back to top

สกลนตร

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  

back to top

หนองคาย

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  

โรงเรียนบึงกาฬ  
t

back to top

นครพนม

โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครพนม   

back to top