ทำไมถึงเป็นไข้สมองอักเสบ

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย
มาทำความรู้จักและช่วยกันป้องกันโรคนี้กันดีกว่า เพราะเป็นโรคที่รักษาได้ยาก
ที่สำคัญเมื่อเป็นแล้วมีอัตราการตายสูง…แล้วคุณจะรู้ว่าวัคซีนป้องกันสำคัญกับเจ้าตัวเล็กจริงๆ ค่ะ


  • เชื้อไวรัส ที่มาของโรค

โรคไข้สมองอักเสบเกิดจากการอักเสบของเนื้อสมองทั่วๆ ไปหรือเฉพาะบางส่วนจากเชื้อไวรัส เนื่องจากเนื้อสมองอยู่ติดกับเยื่อหุ้มสมองจึงอาจพบการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองร่วมกับการอักเสบของสมองด้วยได้ โรคนี้มีความสำคัญเนื่องจากเมื่อเป็นแล้วมีอัตราการตายสูง หากรอดชีวิตมักมีความพิการหรือผิดปกติทางสมองตามมา

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆ ของโลก สภาวะอากาศ ฤดูกาล โอกาสในการสัมผัสกับสัตว์นำโรค และภูมิต้านทานของผู้ป่วย

สำหรับประเทศไทย เชื้อไวรัสที่ชื่อ เจอี (Japanese B encephalitis) เป็นสาเหตุการติดเชื้อไวรัสในสมองที่พบบ่อยที่สุดช่วงฤดูฝนของภาคเหนือ ประมาณร้อยละ 80 ของผู้ป่วยไข้สมองอักเสบเกิดจากเชื้อเจอี โรคนี้พบได้ทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งเขตชานเมืองของกรุงเทพฯ เชื้อไวรัสอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุ เช่นเอนเทอโรไวรัส (enterovirus), เชื้อโรคมือ เท้า ปาก (อีวี 71), เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า, เชื้อหัด, เชื้อเริม (Herpes simplex virus), เชื้ออีสุกอีใส, เชื้อคางทูม, เชื้อเอดส์, เชื้อนิปาห์ เป็นต้น


  • สังเกตอาการ…ไข้สมองอักเสบ

อาการของผู้ป่วยจะมาได้ 2 ลักษณะ คือติดเชื้อเฉียบพลันมักมาด้วย ไข้สูง ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร กลัวแสง คอแข็ง ชัก พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ซึม ภายในเวลา 1 สัปดาห์

กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่เป็นเรื้อรัง อาการแสดงจะค่อยเป็นค่อยไป อาจมีไข้หรือไม่ก็ได้ การดำเนินโรคช้าแต่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ได้ เช่น เกิดจากเชื้อหัด, เอดส์, พิษสุนัขบ้า นอกจากอาการแล้ว เมื่อสงสัยแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด อาจต้องเจาะน้ำไขสันหลังมาตรวจ และอาจต้องทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองประกอบ ทำให้วินิจฉัยโรคได้แน่นอนยิ่งขึ้น ดังนั้นหากมีอาการต่างๆ ข้างบนนี้ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยทันที


  • รักษายาก ถ้าป่วย…

เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสส่วนใหญ่ ยกเว้น เชื้อเริม (Herpes simplex virus) ซึ่งมียาอะไซโคลเวียรักษาได้ แต่ต้องให้ในระยะเริ่มแรกของโรคจึงได้ผลดี นอกจากนี้สมองอักเสบจากไข้รากสาดใหญ่มียาที่ใช้รักษาได้ เชื้ออื่นๆ ยังไม่มียาที่รักษาได้ผลแน่นอน ดังนั้นการรักษาส่วนใหญ่จึงเป็นการรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น ให้ยาลดไข้ ยาระงับ ยาช่วยลดอาการบวมของสมอง ช่วยการหายใจแก้ภาวะเกลือแร่ไม่สมดุล รักษาภาวะติดเชื้อแทรกซ้อน ภายหลังการป่วยเป็นไข้สมองอักเสบ ผู้ป่วยส่วนน้อยที่มีอาการไม่รุนแรงอาจหายเป็นปกติได้ แต่ผู้ป่วยส่วนมากที่มีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตในกรณีที่รอดชีวิตมักมีความพิการทางสมองหลงเหลืออยู่ เช่น ชัก อัมพาต ปัญญาอ่อน พฤติกรรมและอารมณ์เปลี่ยนแปลง พูดไม่ได้ ฟังไม่เข้าใจ บางรายอาจกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปเลย จะเห็นว่า โรคไข้สมองอักเสบเป็นโรคที่น่ากลัว เมื่อเป็นแล้วรักษายาก และผลการรักษาไม่ดี


  • ป้องกันไว้ก่อน ขั้นตอนสำคัญที่สุด

เพราะโรคนี้รักษายาก การป้องกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ โรคไข้สมองอักเสบส่วนใหญ่ป้องกันได้ ในปัจจุบันมีวิธีป้องกันที่สำคัญ 2 วิธี ได้แก่ การฉีดวัคซีน และการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อโรค วัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคสมองอักเสบในปัจจุบัน ได้แก่วัคซีนป้องกันเชื้อเจอีซึ่งแนะนำให้แก่เด็กไทยทุกคน วัคซีนป้องกันโรคสมองอักเสบจากพิษสุนัขบ้า โดยฉีดวัคซีนป้องกันก่อนหรือหลังสัมผัสโรค วัคซีนป้องกันหัด วัคซีนป้องกันโรคคางทูม วัคซีนป้องกันโรคสุกใส สมองอักเสบจากเชื้ออื่นๆ ยังไม่มีวัคซีนป้องกันได้ในขณะนี้

วิธีป้องกันอีกวิธีคือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อโรคหรือพาหะ เช่น ป้องกันไม่ให้ยุงกัดเมื่อเข้าไปในท้องถิ่นที่มีโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อเจอี ชุกชุม โดยการทายากันยุง การนอนกางมุ้ง เป็นต้น โรคพิษสุนัขบ้าก็ต้องป้องกันไม่ให้สัตว์กัด และการฉีดวัคซีนป้องกันให้แก่สัตว์เลี้ยงประเภทที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่น สุนัข แมว เป็นต้น โรคมือ-เท้า-ปาก ที่เคยระบาดที่ประเทศมาเลเซีย ไต้หวัน และสิงคโปร์ จากเชื้อ อีวี 71 เชื้อเข้าไปในสมองทำให้เด็กอายุ 6 เดือนถึง 6 ปีตายได้ สามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัส กับเด็กที่กำลังเป็นโรค การไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน ล้างมือหลังจากเล่นกับเพื่อน เชื้อนิปาห์ที่ทำให้เกิดการระบาดในประเทศมาเลเซียเมื่อสองปีก่อนก็ป้องกันได้ โดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเลือดและสิ่งคัดหลั่งจากหมูที่กำลังป่วย ถ้าจำเป็นต้องสัมผัสก็ใส่ถุงมือป้องกัน เป็นต้น

สรุปโดยรวมแล้วโรคสมองอักเสบเป็นโรคร้ายแรงที่รักษายาและมีภาวะแทรกซ้อนสูง ถึงแม้สมองอักเสบจากเชื้อหลายชนิดยังไม่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน แต่เชื้อที่พบบ่อยเช่น ไวรัสเจอีมีวัคซีนที่ได้ผลดี คุณพ่อคุณแม่จึงควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีนให้ครบ โดยเฉพาะถ้าต้องเดินทางไปในถิ่นที่มีการระบาดของโรค เช่น ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือบริเวณที่มีการเลี้ยงหมูในระยะ 2 กิโลเมตรเนื่องจากไข้สมองอักเสบจากเชื้อเจอี (Japanese B encephalitis) เป็นโรคที่พบบ่อยและป้องกันได้ จึงขอกล่าวถึงโรคนี้เป็นพิเศษ โรคนี้เรียก Japanese เนื่องจากสามารถแยกเชื้อได้จากผู้ป่วยในญี่ปุ่น ครั้งแรกในปี พ.ศ.2476 จากสมองของผู้ตายด้วยไข้สมองอักเสบ โรคนี้แพร่กระจายทั่วไปในทวีปเอเชีย พบในหลายประเทศ ในประเทศไทยมีรายงานการระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ.2512 ที่เชียงใหม่ พบได้ทุกเพศทุกวัย พบมากในเด็ก 3-14 ปี แต่พบมากที่สุดในเด็ก 5-9 ปี รองลงมาคือ 10-14 ปี มักระบาดในช่วงหน้าฝนราวเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน มียุงรำคาญเป็นพาหะนำโรค ยุงชนิดนี้มักจะกัดเวลากลางคืน

หลังจากโดนยุงที่มีเชื้อกัดจะมีเชื้อเข้าไปในร่างกายของคนและเพิ่มจำนวนมากขึ้น จนมากพอที่จะทำให้เกิดอาการของโรค คือทำให้สมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบระยะนี้คือระยะฟักตัว กินเวลา 7-10 วัน หรืออาจนานถึง 2 สัปดาห์ เชื้อไวรัสเจอีจะอยู่ในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะลูกหมู เนื่องจากลูกหมูที่หย่านมแม่นาน 1 เดือน ภูมิคุ้มกันจากแม่จะเริ่มหมดไป เมื่อยุงที่มีเชื้อกัดลูกหมู เชื้อสามารอยู่ในลูกหมูได้นาน โดยลูกหมูไม่มีอาการ เมื่อยุงตัวอื่นกัดลูกหมูที่มีเชื้อ ยุงนั้นก็จะสามารถแพร่เชื้อต่อไปได้ ลูกหมูจึงเป็นตัวกระจายเชื้อที่สำคัญ นอกจากนี้ วัว ควาย ม้า ลา แพะ แกะ ค้างคาว ก็เป็นแหล่งแพร่เชื้อได้

โรคนี้ เราสามารถป้องกันได้โดยควบคุมสัตว์เลี้ยงที่เป็นตัวแพร่กระจายโรค เช่น เลี้ยงหมูในคอกที่อยู่ห่างคนหรือมีมุ้งลวดกันยุงหรือฉีดวัคซีนให้ลูกหมู ควบคุมยุงที่เป็นพาหะนำโรค และระวังอย่าให้ยุงกัด

การให้วัคซีนได้ผลดีมาก ในปัจจุบันผลิตได้จากองค์การเภสัชกรรมในประเทศไทย แต่ปริมาณไม่พอ ต้องสั่งจากต่างประเทศมาเพิ่ม วัคซีนที่มีใช้ในปัจจุบันเป็นชนิดสายพันธุ์ นากายาม่า และไบจึง เป็นวัคซีนที่ปลอดภัยให้ผลป้องกันได้ดี ฉีดเข็มที่ 1 และ 2 ห่างกัน 1-4 สัปดาห์และกระตุ้นเข็มที่ 3 หลังจากนี้ 12 เดือน อาจฉีดกระตุ้นอีกครั้ง 3-4 ปีต่อมา แต่ไม่ควรได้เกิน 5 ครั้ง เนื่องจากวัคซีนทำจากสมองลูกหนูอาจมีปฏิกิริยาได้มาก

กระทรวงสาธารณสุขได้รวมวัคซีนนี้เข้าไว้ในโปรแกรมให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็ก ในท้องถิ่นที่มีโรคนี้ชุกชุมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 โดยเริ่มเข็มแรกในเด็กอายุ 12-24 เดือน ในปี พ.ศ.2543 กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายการให้วัคซีนนี้แก่เด็กทั้งประเทศ คนที่อยู่ในกรุงเทพฯตลอดเวลาอาจไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้ ถ้าจะต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างจังหวัด หรือย้ายไปทำงานต่างจังหวัดอาจติดโรคนี้ได้ และแม้มีเพียงหนึ่งในสามร้อยคนเท่านั้นที่มีอาการ แต่เราไม่มีทางทราบล่วงหน้าว่าใครจะมีอาการ เพราะฉะนั้นควรป้องกันไว้ก่อนโดยการฉีดวัคซีน ในรายที่รีบด่วนอาจให้วัคซีนทั้งสามเข็มในเวลา 0, 7 และ 21 วัน

 

 

   
คัดสรรมาฝากโดย nunthida (นันทิดา เมืองช้าง) บทความทั้งหมดของคุณ nunthida
วันที่ 10/10/2550 เวลา 16:41:13
เข้าชมบทความนี้แล้ว 8474 ครั้ง ได้รับการโหวต 6 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 8474 คน ตอบ 4 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 4
วันที่ 3/11/2550 22:19:21
โดย คุณ Vee
IP : 125.24.44.***
 โพสต์เมื่อ : 3/11/2550 22:19:21
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
วันที่ 24/10/2550 9:15:35
โดย คุณ mumurin34
IP : 203.146.63.***
 

$$ ธุรกิจออนไลน์ที่จ่ายจริง ที่นี่ ที่เดียว!!
สุดยอดธุรกิจผ่านอินเตอร์เนตที่ทำรายได้ให้คุณได้มากถึง $3900 ต่อเดือน ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่มีคอม มีอินเตอร์เนต ใครที่หางานผ่านอินเตอร์เนตอยู่ งานนี้แหละใช่เลย ไม่ใช่ธุรกิจโกงคลิก อ่านเมล หรืออ่านโฆษณา หรือผิดกฎหมายใดๆที่เคยเจอมา (และไม่จ่ายจริง หรือจ่ายแต่ไม่คุ้มเหนื่อย)
เข้าไปอ่านรายละเอียดงานได้ที่ http://www.mumurin34.ws
ไม่ได้หลอกให้เข้าเวปไปสมัครสมาชิก แล้วค่อยให้ข้อมูลนะครับ มีรายละเอียดให้ศึกษาหน้าเวปทั้งหมด ไม่มีปิดบังใดๆทั้งสิ้น
ขอให้สนุกนะคะ

โพสต์เมื่อ : 24/10/2550 9:15:35
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
วันที่ 14/10/2550 10:02:13
โดย คุณ mam
IP : 202.139.223.***
 

สุดยอด!!เลย ใครที่กำลังเคลียด !กับงาน มีงานง่ายทำวันละ 2-3 ชม. รายได้วันละ 500-1000 ไม่กระทบงานประจำ ถ้าสนใจลองเข้าไปอ่านดูนะที่ fonjob.sg.tf

โพสต์เมื่อ : 14/10/2550 10:02:13
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 11/10/2550 12:53:58
โดย คุณ convoy
IP : 203.113.51.***
 

เว็บนี้มีโปรโมทโดยแจกมือถือฟรี แจกจริง (ได้รับการรับรองจากกระทรวง ICT)
เช่น Apple iPhone , Motorola KRKR K1 , LG KG800 Chocolate และ Sony Ericsson W810i
สมัครผ่านนี้เลย

http://FreeMobs.co.uk/index.php?referral=40414ถ้าคลิ๊กไม่ติดให้ Coppy ไปวางในช่อง Address Bar แล้ว Enter
เเจกโทรศัพท์ฟรีเพียงเเนะนำสมาชิก
ด่วนครับ ได้รับการประกันความเชื่อถือจาก กระทรวง ICT แล้ว !!!!!!
มีเวปต่างประเทศ ที่แจกมือถือฟรี โดยผมขอเลือกของ Sony Ericsson รุ่น W810i สวยมากๆและระบบเทคโนโลยีล้ำยุดลูกเล่นมากมายเลยครับ โดยแนะนำสมาชิกแค่15 คนเองนะคับ
ง่ายๆเพียงทำขั้นอย่างนี้คับ
1.
เลือกรุ่นโทรศัพท์มือถือที่ต้องการ เขามีไม่กี่รุ่นให้เลือก ติ๊กในวงกลมใต้รูปโทรศัพท์ก่อนครับ ถ้าจะเอา Sony Ericsson รุ่น W810i ก็ให้ติ๊กตรงใต้ภาพ Ericsson น่ะครับ
2.
กรอกอีเมล์แล้วติ๊กถูกใต้อีเมล์ แล้วกดsign up (กรอกข้างล่างน่ะครับ อย่าคลิ๊กตรง Register )
3.
กรอกรายระเอียดให้ครบ โดย ชื่อ-ที่อยู่ จะต้องเป็นข้อมูลจริง ที่ทาง website จะจัดส่งของรางวัลให้คุณได้ถูกต้อง
ขั้นตอนการสมัคร
E-Mail:
กรอกที่อยู่อีเมล์ของท่าน
Confirm E-Mail:
ยืนยันอีเมล์ของท่าน
Password:
ตั้งรหัสของท่าน
Confirm Password:
ยืนยันรหัสของท่านอีกครั้งนึง
Signup Key:
กรอกรหัสตามที่เขาให้มาให้เหมือนกับเขา
Full Name:
กรอกชื่อและนามสกุลเต็ม
Street:
กรอกบ้านเลขที่และชื่อถนน
City:
ชื่อเขตหรืออำเภอ
County:
ชื่อจังหวัดและประเทศ
Post Code:
รหัสไปรษณีย์
กดปุ่ม Register
4.
เช็ค mail ที่ตอบกลับมา และ Click เพื่อยืนยันการสมัคร
5.
แนะนำเพื่อนๆให้มาสมัครตามจำนวนของคะแนนที่เครื่องแต่ละรุ่นต้องการ
วิธีการทำตามกติกาและเงื่อนไข (ไม่เสียหายอะไรเลย )
อธิบายเพิ่ม เติมเกี่ยวกับ Not Complete
1.
หลังจากที่สมัครทำตามขั้นตอนเสร็จหมดแล้ว ครับสมมุติว่าคุณเลือก Sony Ericsson คุณจะต้องแนะนำคนอื่นๆๆ ตามที่เขากำหนดเช่น 15 คน***(แค่ แนะนำเท่านั้น)
2.
เมื่อคุณเริ่มมีการแนะนำแล้วสมมุติว่าคุณได้ 15 คนแล้ว คุณยังไม่ได้รับเมลล์อะไรเลยและในหน้าต่างของคุณยังขึ้นคำว่า Not Complete หรือ Complete บ้างในบางรายชื่อสาเหตุมาจากคนที่คุณแนะนำยังเป็น Not Complete
3.
วิธีแก้ไข Not Complete คนที่คุณแนะนำจะต้องแนะนำคนต่อๆๆไปให้ครบ จำนวนตามของที่เขาเลือกไว้ สมมุติเลือก Sony Ericsson 801i cไว้เขาก็ต้องไปแนะนำคนไห้ครบ 15 คน ตามกติกาเมื่อเขาแนะนำครบ Not Complete จะหายไป เมื่อรายชื่อทั้งหมดกลาย เป็น complete เราก็จะได้ของที่เราเลือกไว้ครับ
4.
สำหรับคนอื่นๆๆที่เรา แนะนำไปเขาก็ต้องทำเหมือนเราเริ่มนับตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนกัน
คุณจะได้ รับของเมื่อ complete เช่นเดียวกัน
สมมุติว่าคุณคือนาย ก. คุณ เข้าไปเลือก Sony Ericsson 801i ไว้ ทางเว็บเขาไห้นาย ก. แนะนำคน 15 คน นาย ก. แนะนำนาย 1 นาย 2 นาย 3 นาย 4 นาย 5 นาย 6 นาย 7 นาย 8 นาย นาย 9 นาย 10 จนครบ 15 คน นาย ก. จะยังไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้น เนื่องจาก Not Complete
นาย 1 เลือก Sony Ericsson 801i นาย 1 ต้องแนะนำคนจำนวน 15 คน ถึงจะขึ้นคำว่า Complete ให้
นาย 2 เลือก Sony Ericsson นาย 2 ต้องแนะนำคนให้ ครบ 15 คนแต่นาย 2 แนะนำไปแค่ 4 คน มันยังคงขึ้นคำว่า Not Complete และนาย 1 และ 2 จะได้ของก็ต่อเมื่อ คนที่นาย 1 และ 2 แนะนำได้แนะนำคนครบตามที่กติกา กำหนด
รีบ ๆ หน่อยนะคับแล้วคุณจะได้รับตามที่เลือก ไว้แค่เพียงสมัครก็ได้มือถือไปใช้ฟรี
วิธีโพสท์หาสมาชิกให้ท่านใช้กระทู้หรือข้อความของผมนี่แหละนำไปโพสท์ โดยให้ท่านเปลี่ยนแต่ User id หรือ เลขรหัสข้างหลังลิ้งค์ของฉันเป็นของท่านเท่านั้นเอง Usar id หรือ รหัสของท่านนั้นให้ login เข้าไปในลิ้งค์ในกล่องอีเมล์ของเราที่เขาส่งมาให้เรายืนยันนั้นแหละ เมื่อ Login แล้วกรอก E-mail Address และ Password ที่ท่านตั้งไว้ แล้ว Login อีกทีหนึ่งจะมีหน้าใหม่ขึ้นมาให้เราดูตรงใต้ข้อความที่ว่า Your Referral Link จะเห็นลิ้งค์ของเราอยู่หรือลิ้งค์หมายเลขรหัสของเราที่จะเอาไปโพสท์หาสมาชิกต่อคับ
ขอให้โชคดีได้โทรศัพท์สวยๆใช้กันทุกคนครับ

 โพสต์เมื่อ : 11/10/2550 12:53:58
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 8474 คน ตอบ 4 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด