บทสวดชินบัญชร

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย
ชื่อเพลง :
บทสวดชินบัญชร
ศิลปิน :
บทสวดมนต์ธิเบต
อัลบั้ม :
บทสวดมนต์

พระคาถาชินบัญชร
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี)
ตั้งนะโม 3 จบ

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเขกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะจาชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ
ชะยาสะนากะตา พุทธาเชตะวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสังเย ปิวิงสุ นะราสะภา
ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหังมัตถะเก เต มุนิสสะรา
สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโตมัยหังอุเร สัพพะคุณากะโร
หะทะเยเม อะนุรุทโธสารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก
ทักขิเณ สะวะเน มัยหังอาสุง อานันทะราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโมอุภาสุง วามะโสตะเก
เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิงสุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโนโสภิโต มุนิปุงคะโว
กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเนนิจจังปะติฏฐาสิ คุณากะโร
ปุณโณ อังคุลิมาโล จะอุปาลี นันทะสีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตานะลาเฏ ติละกา มะมะ
เสสาสติ มะหาเถราวิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสิติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเต เชนะอังคะมังเคสุ สัณฐิตา
๑๐ ระตะนัง ปุระโต อาสิทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง
๑๑ ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิเสสา ปาการะสัณฐิตา
๑๒ชินา นานา วะระสังยุตตาสัตตะปาการะลังกะตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา
๑๓ อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะสะทา สัมพุทธะปัญชะเร
๑๔ ชินะปัญชะระมัชฌัมหิวิหะรันตัง มะหีตะเล
สะทา ปาเลน ตุมัง สัพเพเต มะหาปุริสาสะภา
๑๕ อิจเจวะมันโตสุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จารามิ ชินะปัญชะเรติฯ
   
คัดสรรมาฝากโดย bank003 (ภาสกร สกุลศิลปกร) บทความทั้งหมดของคุณ bank003
วันที่ 03/07/2549 เวลา 14:54:01
เข้าชมบทความนี้แล้ว 1692 ครั้ง ได้รับการโหวต 17 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด