ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ร่วมส่งเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คลิกที่นี่ บทความของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

การบริการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาและประชาชนทั่วไป

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับนักกีฬาจะทำการทดสอบ แล้วแต่ประเภทกีฬานั้นๆ ส่วนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประชาชนนั้น ประกอบด้วย

1. ชีพจรและความดันโลหิต
2. ปริมาณไขมันในร่างกาย
3. แรงบีบมือ
4. ความจุปอด
5. แรงเหยียดขา
6. ความอ่อนตัว
7. สมรรถภาพการใช้ออกซิเจน

อัตราค่าทดสอบสมรรถภาพร่างกายประชาชน เท่ากับ 60 บาท/คน

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักกีฬา

การดำเนินการทดสอบความสมบูรณ์ทางกายนักกีฬา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบ ขั้นตอนดำเนินการ อุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการณ์ สิ่งแวดล้อม บุคลากร และนักกีฬาที่มีจำนวนมากขึ้น

แต่ยังคงแสดงออกถึงความสมบูรณ์ของนักกีฬา แต่ละด้านอย่างชัดเจน ในการเลือกแบบทดสอบ จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของกีฬาแต่ละประเภท เช่น ระบบพลังงานที่ใช้ กลุ่มกล้ามเนื้อและสมรรถภาพด้านที่จำเป็น เวลาของการแข่งขัน ฯลฯ ส่วนเครื่องมืออุปกรณ์ ต้องมีมาตรฐานทั้งวิธีการทดสอบ การแสดงผล เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม มีการแสดงค่าชัดเจน

การดำเนินการทดสอบความสมบูรณ์ทางกาย

1. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว และตรวจสุขภาพ

2. ขนาดร่างกาย

3. ปฏิกิริยาตอบสนอง

4. ความอ่อนตัว

5. ความคล่องแคล่วว่องไว

6. ความทรงตัว

7. สมรรถภาพกล้ามเนื้อ

แรงกล้ามเนื้อ

พลังกล้ามเนื้อ

สมรรถภาพกล้ามเนื้อแบบ Isokinetic

8. สมรรถภาพการใช้ออกซิเจน

9. สมรรถภาพการไม่ใช้ออกซิเจน

10. ห้องปฏิบัติการชีวเคมี

11. การประเมินผล

ความสมบูรณ์ทางกายของนักกีฬามีเกณฑ์มาตรฐานแยกประเภทกีฬา เพศชาย หญิง และสมรรถภาพทางกายแต่ละด้าน เพื่อเป็นแนวทาง ในการเสริมสร้างนักกีฬาให้มีความสมบูรณ์ พร้อมที่จะเข้ารับการฝึกซ้อม หรือแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ประโยชน์ของการทดสอบ

1. เป็นแนวทางการคัดตัว

2. สำหรับวินิจฉัย

3. นำผลเปรียบเทียบ

4. เป็นแนวทางพยากรณ์การแข่งขัน

5. เป็นข้อมูลย้อนกลับ

6. การแบ่งกลุ่มฝึกสอน

7. เป็นแรงจูงใจ

การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์การทดสอบ

1. ทราบสมรรถภาพพื้นฐานสมรรถภาพทางกาย

2. ทราบพัฒนาการ หรืออาจเป็นการเสื่อมสภาพในคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาสม่ำเสมอ

องค์ประกอบความสมบูรณ์ทางกายพื้นฐาน


สุขภาพดี รูปร่างเหมาะสม

มีความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ


กล้ามเนื้อแข็งแรงอดทน
ความอดทนระบบหายใจไหลเวียนเลือด

การทดสอบความสมบูรณ์ทางกาย

1. การตรวจสุขภาพทั่วไป

ชีพจรและความดันเลือดขณะพัก

2. ขนาดร่างกาย

น้ำหนักตัว

ส่วนสูง

ปริมาณไขมันในร่างกาย

Biceps

Triceps
Subscapular
Suprailiac

3. วัดความอ่อนตัว

นั่งงอตัว

4. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

แรงบีบมือ
แรงเหยียดขา

5. ระบบหายใจและไหลเวียนเลือด

ความจุปอด
สมรรถภาพการใช้ออกซิเจน

การประเมินผล

1. นำค่าผลการทดสอบที่ได้ไปคำนวณ เพื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชนไทย

2. แนะนำการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส่วนที่บกพร่อง

3. แนะนำหลักของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเพศและวัย

   
คัดสรรมาฝากโดย Ez Staff
วันที่ 12/03/2547 เวลา 14:01:00
เข้าชมบทความนี้แล้ว 5762 ครั้ง ได้รับการโหวต 55 คะแนน
โหวตให้บทความนี้ คะแนน
ตั้งกระทู้ใหม่ เก็บไว้ใน Favorites พิมพ์ แจ้งลบ ส่งบทความนี้ให้เพื่อน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 5762 คน ตอบ 2 คน ) 1 >>
ความคิดเห็นที่ 1
วันที่ 6/6/2549 18:19:57
โดย คุณ ต้องการข้อมูล
IP : 203.209.106.***
 

ขอรายละเอียดท่าทดสอบด้วยครับ

โพสต์เมื่อ : 6/6/2549 18:19:57
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 0
วันที่ 16/6/2548 23:39:00
โดย คุณ cnubk@eduzones.com
IP : xxx.xxx.xxx.xxx  

cnubk@eduzones.com

โพสต์เมื่อ : 16/6/2548 23:39:00
ตอบโดยอ้างอิงข้อความ ตั้งกระทู้ใหม่ แจ้งลบ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า ( ชม 5762 คน ตอบ 2 คน ) 1 >>
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ตั้งกระทู้ใหม่   ดูเนื้อหาทั้งหมด